Βιώσιμο το δημόσιο χρέος της Κύπρου – Πού αναμένεται να κυμανθεί μέχρι το 2026

Βιώσιμο το δημόσιο χρέος της Κύπρου – Πού αναμένεται να κυμανθεί μέχρι το 2026

Βιώσιμο κάτω από όλα τα σενάρια στα οποία υιοθετούνται δυσμενέστερες παραδοχές, με στόχο την αξιολόγησης της δυναμικής του, κρίνεται το δημόσιο χρέος της Κύπρου, το οποίο αναμένεται μέχρι και το 2026 να περιοριστεί κάτω από το 70% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ).

Back to top