Τρία σενάρια χωρισμού στην εποχή του online dating

Τρία σενάρια χωρισμού στην εποχή του online dating

Σας άφησε στο «διαβάστηκε» και εξαφανίστηκε για πάντα ή συνέχισε να κάνει likes σε αναρτήσεις σας χωρίς περαιτέρω επικοινωνία. Μπορεί εξ αρχής να σας πετούσε «ψίχουλα» ενδιαφέροντος, χωρίς να έχει στόχο τη γνωριμία ή κάτι παραπάνω. Σύμφωνα με το λεξικό του online dating, τα παραπάνω σενάρια θα αποτελούσαν αντιστοίχως περιπτώσεις ghosting, orbiting και breadcrumbing.

Back to top