Παρουσιάστηκε το νέο Στρατηγικό Σχέδιο ΚΑΠ 2023-2027 με συνολική δαπάνη ύψους €454 εκ.

Παρουσιάστηκε το νέο Στρατηγικό Σχέδιο ΚΑΠ 2023-2027 με συνολική δαπάνη ύψους €454 εκ.

Με συνολική αναμενόμενη δαπάνη ύψους 454 εκατομμύρια ευρώ, η Κυβέρνηση παρουσίασε την Τρίτη το νέο Στρατηγικό Σχέδιο Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023-2027, το οποίο ο Υπουργός Γεωργίας χαρακτήρισε ως παρακαταθήκη της Κυβέρνησης για τον πρωτογενή τομέα.

Back to top