ΔΙΕΘΝΗ

Το Συμβούλιο των Κρατών Μελών συμφώνησε τη θέση του για τη Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης

Το Συμβούλιο των Κρατών Μελών συμφώνησε τη θέση του για τη Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης

Οι Μόνιμοι Αντιπρόσωποι των Κρατών Μελών της ΕΕ συμφώνησαν τη θέση του Συμβουλίου σχετικά με τις ρυθμίσεις της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης, ξεκινώντας της διαβούλευση με την Κομισιόν και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Τα κράτη μέλη επιθυμούν η Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης να εμπλέξει τους πολίτες σε μια ευρεία συζήτηση για το μέλλον της Ευρώπης την επόμενη δεκαετία και μετά, ακόμη και υπό το πρίσμα της πανδημίας COVID-19.

Στην εντολή του, το Συμβούλιο πιστεύει ότι η διάσκεψη θα πρέπει να ξεκινήσει μόλις το επιτρέψουν οι επιδημιολογικές συνθήκες. Θα πρέπει να επικεντρωθεί στον τρόπο ανάπτυξης μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων πολιτικών της ΕΕ προκειμένου να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικότερα οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19 και των διδαγμάτων που αντλήθηκαν από την κρίση.

Το Συμβούλιο τονίζει επίσης την ανάγκη συμμετοχής ενός ευρέος φάσματος πολιτών και ενδιαφερομένων στη διαδικασία. Προτείνει να στηριχθούν οι διάλογοι και οι διαβουλεύσεις των πολιτών που έχουν πραγματοποιηθεί σε ολόκληρη την Ευρώπη και που έχουν τροφοδοτήσει την ανάπτυξη του στρατηγικού θεματολογίου της ΕΕ για το 2019-2024.

"Τα κράτη μέλη θέλουν να ενθαρρύνουν την ενεργό συμμετοχή των πολιτών στη Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης, η οποία έχει καταστεί ακόμη πιο σημαντική μετά το ξέσπασμα της πανδημίας COVID-19. Χρειαζόμαστε μια ανοιχτή και χωρίς αποκλεισμούς συζήτηση σε ολόκληρη την Ευρώπη σχετικά με τις μελλοντικές προτεραιότητες της ΕΕ και συγκεκριμένες λύσεις για το πώς θα αναδειχθούν ισχυρότεροι και πιο ανθεκτικοί από την τρέχουσα κρίση. Αυτός ο ευρύς διάλογος με τους πολίτες και διάφορους άλλους ενδιαφερόμενους θα συμβάλει στην καθοδήγηση προς τα εμπρός, συμβάλλοντας σε ένα κοινό όραμα για την κατεύθυνση που θα πρέπει να ακολουθήσει η ΕΕ στην επόμενη δεκαετία και μετά. "
δήλωσε σχετικά η Andreja Metelko-Zgombić, Υφυπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Κροατίας.

Οι προτάσεις του Συμβουλίου περιλαμβάνουν τη διοργάνωση της διάσκεψης περιλαμβάνουν την εστίαση των συζητήσεων γύρω από ένα σύνολο θεμάτων, αρκετά ευρύ ώστε να παρέχει επαρκές περιθώριο για όλους τους συμμετέχοντες να παρέχουν πληροφορίες. Η διάσκεψη θα ασχοληθεί επίσης με οριζόντια ζητήματα που σχετίζονται με τον τρόπο με τον οποίο η ΕΕεπιτυγχάνει τους στόχους πολιτικής της.

Η αποτελεσματική συμμετοχή των πολιτών και των ενδιαφερομένων πρέπει να διασφαλιστεί μέσω συζητήσεων, μεταξύ άλλων σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, και μέσω πολυγλωσσικών πλατφορμών Διαδικτύου και ομάδων πολιτών στα κράτη μέλη και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι προσπάθειες και οι δραστηριότητες ψηφιακής δέσμευσης θα έχουν καίρια σημασία, ειδικά σε περίπτωση περιορισμών που σχετίζονται με το COVID-19, ενώ η φυσική συμμετοχή και οι προσωπικές ανταλλαγές θα πρέπει να παραμείνουν ουσιαστικό μέρος της διάσκεψης, σύμφωνα με την εντολή του Συμβουλίου.

Όσον αφορά τη διακυβέρνηση, το Συμβούλιο θέλει να διασφαλίσει έναν ισότιμο ρόλο για τα τρία θεσμικά όργανα της ΕΕ, τον σεβασμό των προνομίων κάθε οργάνου και τη στενή συμμετοχή ων εθνικών κοινοβουλίων. Προτείνει ότι το συνέδριο θα μπορούσε να τεθεί υπό την προεδρία μιας εξέχουσας ευρωπαϊκής προσωπικότητας, που θα επιλεχθεί από τα τρία θεσμικά όργανα της ΕΕ.

Το Συμβούλιο θεωρεί επίσης ότι το πλαίσιο της ΕΕ προσφέρει τη δυνατότητα να επιτρέψει την αποτελεσματική αντιμετώπιση των προκλήσεων και σημειώνει ότι η διάσκεψη δεν εμπίπτει στο άρθρο 48 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο καθορίζει τις διαδικασίες τροποποίησης των συνθηκών. Θεωρεί ότι το αποτέλεσμα της διάσκεψης θα πρέπει να αντικατοπτρίζεται σε μια έκθεση προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το 2022, την οποία θα παρακολουθούν αποτελεσματικά τα θεσμικά όργανα της ΕΕ υπό το φως της καθοδήγησης που έλαβαν οι ηγέτες της ΕΕ.

Επιπλέον οι  πρέσβεις της ΕΕ ενέκριναν τη μερική θέση του Συμβουλίου για διαπραγματεύσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με τη δημιουργία ενός Δικαίου Ταμείου Μετάβασης. Στόχος του ταμείου είναι η μείωση του κοινωνικοοικονομικού κόστους για τις κοινότητες που είναι λιγότερο εξοπλισμένες για να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της πράσινης μετάβασης. Θα επικεντρωθεί, ιδίως, σε περιφέρειες και εδάφη που πρέπει να καταργήσουν σταδιακά την παραγωγή και τη χρήση άνθρακα, λιγνίτη, τύρφης και πετρελαίου, ή να μετασχηματίσουν βιομηχανίες υψηλής έντασης.

Η θέση του Συμβουλίου είναι μερική διότι οι δημοσιονομικοί πόροι και οι δημοσιονομικές διατάξεις εξαιρούνται από την εντολή διαπραγμάτευσης και δεν αποτελούν ακόμη μέρος της θέσης του Συμβουλίου. Το τελικό ποσό του ταμείου θα αποφασιστεί όταν εγκριθεί ο μακροπρόθεσμος προϋπολογισμός της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027. Σύμφωνα με τους κανόνες της πολιτικής συνοχής, η χρηματοδοτική στήριξη θα διατεθεί σε συγκεκριμένες ευρωπαϊκές περιφέρειες, ώστε να μπορούν να διαφοροποιήσουν τις οικονομίες τους, να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας και να βοηθήσουν τους ανθρώπους να αποκτήσουν νέες δεξιότητες και ικανότητες. Το πεδίο εφαρμογής του ταμείου, όπως υποστηρίχθηκε στη θέση του Συμβουλίου, περιλαμβάνει επίσης επενδύσεις σε ΜΜΕ και νεοσύστατες επιχειρήσεις, έρευνα και καινοτομία, μεταφορά προηγμένων τεχνολογιών, προσιτή πράσινη ενέργεια. Από την άλλη πλευρά, η πυρηνική ενέργεια, τα προϊόντα καπνού και τα ορυκτά καύσιμα αποκλείονται πλήρως από το πεδίο στήριξης.

ΑΠΟ ΚΥΠΕ

 

 

Ειδήσεις σήμερα:ΠτΔ για Κυπριακό: Στο περίμενε για επάνοδο Ολγκίν - Ενημερώθηκε από Μητσοτάκη για συνάντηση με Ερντογάν

ΠτΔ για Κυπριακό: Στο περίμενε για επάνοδο Ολγκίν - Ενημερώθηκε από Μητσοτάκη για συνάντηση με Ερντογάν

Σε δηλώσεις του μετά τα εγκαίνια έργων στην Πέγεια, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αναφέρθηκε μεταξύ άλλων και στο Κυπριακό.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Back to top