Google Play Store Apple Store
World News Media Themasports Socialista lifenewscy

Απαντά στο ΑΚΕΛ η Κυβέρνηση: Άστοχες οι αναφορές για υλοποίηση πολιτικών για πράσινες πολιτικές

10.12.2021
12:05
Πολιτική

Το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος επισημαίνει ότι «αποδεικνύονται άστοχες» οι αναφορές του ΑΚΕΛ σε ό,τι αφορά την υλοποίηση πολιτικών και μέτρων της παρούσας Κυβέρνησης για πράσινες δράσεις, αφού έμπρακτα η Κυβέρνηση αποδεικνύει ότι η πράσινη μετάβαση βρίσκεται στις προτεραιότητές της.


Σε ανακοίνωση με αφορμή την ανακοίνωση Τύπου του ΑΚΕΛ σχετικά με έσοδα από δημοπράτηση ρύπων, το Υπουργείο αναφέρει ότι εφαρμόζει συγκροτημένες πολιτικές και μέτρα που συνδυάζουν την αειφόρο ανάπτυξη με την προστασία του περιβάλλοντος.

Συγκεκριμένα, εφαρμόζονται πολιτικές που διαπερνούν οριζόντια όλες τις οικονομικές δραστηριότητες, οι οποίες στοχεύουν στη μείωση εκπομπής αερίων θερμοκηπίου και την προσαρμογή, στην ορθολογική διαχείριση υγρών και στερεών αποβλήτων, στην προστασία των υδάτινων πόρων, στη διατήρηση της βιοποικιλότητας, στην ενίσχυση της αποδοτικότητας των πόρων, στη βιώσιμη αστική κινητικότητα και στην ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης στις αναπτυξιακές δράσεις.

Επιπρόσθετα, απαντά το Υπουργείο στο ΑΚΕΛ, έχουμε εντάξει δυναμικά στο ενεργειακό ισοζύγιο της χώρας μας την «καθαρή και πράσινη ενέργεια», μέσω της εφαρμογής των κατάλληλων σχεδίων για ενθάρρυνση της χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και της Εξοικονόμησης Ενέργειας.

Αναφέρεται ότι ως κράτος τηρούμε πλήρως τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την ενεργή συμμετοχή μας σε διεθνείς οργανισμούς και είμαστε συνεπείς στις διεθνείς και ευρωπαϊκές υποχρεώσεις μας, επιτυγχάνοντας ταυτόχρονα, μέχρι στιγμής, όλους τους δεσμευτικούς μας στόχους.

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι σύμφωνα με τα προκαταρκτικά αποτελέσματα, οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας έχουν συνεισφορά στο 17% στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας της χώρας το 2020, ξεπερνώντας κατά 4% το στόχο του συγκεκριμένου έτους. Ο στόχος για την εξοικονόμηση ενέργειας έχει ξεπεραστεί επίσης κατά 20%.

Σύμφωνα με το Υπουργείο, όλα τα έσοδα δημοπράτησης των δικαιωμάτων εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου καταλήγουν στο πάγιο ταμείο του κράτους και μέσα από τους εκάστοτε ετήσιους προϋπολογισμούς υλοποιούνται οι πολιτικές και τα μέτρα προς επίτευξη του στόχου της πράσινης ανάπτυξης.

Ως προς την θεσμική μας υποχρέωση για διάθεση τουλάχιστον του 50% των εσόδων δημοπράτησης σε συγκεκριμένες δράσεις σημειώνεται ότι τα ποσά που έχουν διατεθεί για την περίοδο 2013-2021 είναι πολλαπλάσια του συνόλου των σχετικών εσόδων.

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος διέθεσε για την περίοδο 2017-2021 περισσότερα από €1,4 δις για δράσεις που συνδέονται με την πράσινη ανάπτυξη, όπως για τη στήριξη του αγροτικού τομέα, την προστασία του περιβάλλοντος, τη διαχείριση των φυσικών μας πόρων, την κατασκευή έργων συναφών με τομείς του Υπουργείου, που είχαν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία νέων, πράσινων θέσεων εργασίας και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών.
Επιπλέον, άλλα €343 εκατομμύρια πρόκειται να διατεθούν από το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος εντός του 2022 για επίτευξη των στόχων και των έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη ή έχουν προγραμματιστεί.

Επιπρόσθετα, έχουν διατεθεί σημαντικά ποσά από άλλα Υπουργεία προς υλοποίηση πολιτικών και μέτρων μείωσης της εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου καθώς και προώθησης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας.

Σε ό,τι αφορά την περίοδο 2021-2023 αναφέρεται ότι προκηρύχθηκαν, εφαρμόζονται και προγραμματίζονται συγκεκριμένα σχέδια που, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνουν το Εξοικονομώ/Αναβαθμίζω στις κατοικίες, €35 εκατ., το Ταμείο ΑΠΕ-ΕΞΕ, θερμομόνωση οροφής, εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών θερμοσιφώνων, €7,7 εκατ., την αντικατάσταση ενεργοβόρων ηλεκτρικών συσκευών (κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια) για ευάλωτα νοικοκυριά €5 εκατ.,το σχέδιο για την κυκλική οικονομία, €13 εκατ. την ενεργειακή αναβάθμιση επιχειρήσεων και τοπικών αρχών, €40 εκατ., την παροχή κινήτρων για συστήματα αποθήκευσης ενέργειας, και τη δημιουργία συμπράξεων στον επιχειρηματικό τομέα και ενεργειακή απόδοση σε νέα κτήρια (το ποσό δεν έχει καθοριστεί ακόμα).

Αναφέρει ακόμη το σχέδιο για απόσυρση ρυπογόνων οχημάτων από την κυκλοφορία, €4 εκατ. και το σχέδιο για αγορά ηλεκτρικών οχημάτων ή την αγορά ηλεκτρικού ποδηλάτου, €8 εκατ.

Παράλληλα αναφέρει ότι στο Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας που ετοίμασε η Κυβέρνηση και ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, περιλαμβάνονται έργα και μεταρρυθμίσεις που συνδέονται με την πράσινη μετάβαση, με προϋπολογισμό περίπου μισού δισεκατομμυρίου ευρώ, που αντιστοιχεί στο 41% του συνολικού προϋπολογισμού του Σχεδίου και σημειώνεται ότι η υποχρέωση της Κύπρου ήταν ο προϋπολογισμός για την πράσινη μετάβαση να φτάνει το 37%.