ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αποβολές και παιδαγωγικά μέτρα στα σχολεία - Τα σημαντικά σημεία που πρέπει να γνωρίζουν γονείς και μαθητές

Αποβολές και παιδαγωγικά μέτρα στα σχολεία - Τα σημαντικά σημεία που πρέπει να γνωρίζουν γονείς και μαθητές

Το τελευταίο διάστημα, έχουν βγει στη δημοσιότητα κάποια περιστατικά παραβατικότητας, εκφοβισμού, κατάχρησης εξουσίας σε σχολικό χώρο.

Κάποιες καταγγελίες αφορούν μαθητές και άλλες καθηγητές/διευθυντές.

Να θυμίσουμε περιστατικά όπως αυτό που μαθητής σε γυμνάσιο της Λεμεσού δέχθηκε επίθεση και ξυλοκοπήθηκε αρχές Σεπτεμβρίου 2022. Περιστατικό όπως τον ξυλοδαρμό στη Λάρνακα όπου ο μαθητής κατέληξε να νοσηλευτεί στο Νοσοκομείο . Πιο πρόσφατα η "εισβολή" εξωσχολικών δημιουργώντας επεισόδια σε Γυμνάσιο της Λεμεσού και τραυματίζοντας μαθητές.

Από την άλλη , περιστατικά όπως αυτό όπου μαθητής κατήγγειλε καθηγητή ότι τον έπιασε από τον λαιμό. Όπως το περιστατικό με γυμνασιάρχη στην επαρχία Λάρνακας, ο οποίος προχώρησε σε αποβολή 30 μαθητών τις πρώτες μέρες επιστροφής στα σχολεία από τις καλοκαιρινές διακοπές.

Ο ίδιος Διευθυντής , σύμφωνα με τον Πρόεδρο της Ομοσπονδίας Γονέων Λάρνακας, Κώστα Κώστα, είχε απασχόλησε την επικαιρότητα στο πρόσφατο παρελθόν, αφού αρνήθηκε να αποδώσει Απολυτήριο σε 5 μαθητές για τον ίδιο λόγο.

Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω, ανατρέξαμε στους κανονισμούς που αφορούν τα παιδαγωγικά μέτρα στα σχολεία, τον σκοπό τους αλλά και την σωστή διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί απο τους διευθυντές ή υπεύθυνους του σχολικού χώρου. 

Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να δικαιολογηθεί η μη σωστή συμπεριφορά εκ μέρους των μαθητών στο σχολικό χώρο όπως ορίζουν τα καταστατικά, οδηγίες και νομοθεσία, όπως επίσης σε καμία εξίσου περίπτωση δεν μπορεί να δικαιολογηθεί κατάχρηση εξουσίας ή να μην ακολουθηθεί σωστά απο τους υπεύθυνους του σχολείου , βήμα προς βήμα η διαδικασία που ορίζει ο νόμος για τα παιδαγωγικά μέτρα απο αποβολή εώς πειθαρχικό.

Οσα πρέπει να γνωρίζουν γονείς, μαθητές και καθηγητές:

Παιδαγωγικά μέτρα και Κανονισμοί Μέσης Εκπαίδευσης

Η Εύρυθμη και αποδοτική λειτουργία της σχολικής μονάδα και το το καλώς νοούμενο συμφέρον του παιδιού.

Σύμφωνα με τους Κανονισμούς της Μέσης Εκπαίδευσης  , 

Α:

 1. Τα παιδαγωγικά μέτρα αποβλέπουν στη βελτίωση της συμπεριφοράς του μαθητή και στην ενίσχυση της προσωπικής υπευθυνότητας και της αυτοπειθαρχίας του, καθώς επίσης και στη διασφάλιση, μέσα στην εκπαιδευτική κοινότητα, της δημοκρατικής ζωής, που αποτελεί προϋπόθεση για την εύρυθμη και αποδοτική λειτουργία της σχολικής μονάδας.
 2. Κατά την επιβολή οποιουδήποτε εκπαιδευτικού μέτρου από μέρους του αρμοδίου οργάνου, λαμβάνεται πάντα υπόψη το καλώς νοούμενο συμφέρον του παιδιού.

Ποια είναι τα παιδαγωγικά μέτρα και ποιοι έχουν την "άδεια" για την επιβολή τους.

 1. Ο παιδαγωγικός διάλογος - Διδάσκων καθηγητής, Βοηθός Διευθυντής, Βοηθός Διευθυντής Α', Διευθυντής·
 2. η παρατήρηση - Διδάσκων καθηγητής, Βοηθός Διευθυντής, Βοηθός Διευθυντής Α', Διευθυντής·
 3. η επίπληξη - Διδάσκων καθηγητής, Βοηθός Διευθυντής, Βοηθός Διευθυντής Α', Διευθυντής·
 4. η κοινή γραπτή παιδαγωγική δέσμευση μεταξύ εκπαιδευτικού και μαθητή, για μικροπαραπτώματα στα οποία έχει υποπέσει, με την οποία δεσμεύεται ότι δεν θα επαναλάβει το παράπτωμα και ότι θα τηρεί εφεξής τους κανονισμούς· τη συμφωνία προσυπογράφει και ο διδάσκων· τη συμφωνία υπογράφει επίσης, αν κριθεί απαραίτητο από τον εκπαιδευτικό, ο γονέας/κηδεμόνας του μαθητή·
 5. η απομάκρυνση από την τάξη με τη συνοδεία του προέδρου ή άλλου μέλους του συμβουλίου τμήματος και παραπομπή στη διεύθυνση· ο εκπαιδευτικός στη συνέχεια τεκμηριώνει γραπτώς τους λόγους απομάκρυνσης του παιδιού από την τάξη, υποβάλλοντας σχετική καταγγελία στη διεύθυνση του σχολείου. Η περαιτέρω διαχείριση του περιστατικού αναλαμβάνεται από τον οικείο Β.Δ., ο οποίος ενημερώνει άμεσα τους γονείς ή τους κηδεμόνες του μαθητή·
 6. η αποζημίωση, η οποία καταβάλλεται από τον γονέα/κηδεμόνα του μαθητή για φθορά περιουσίας του σχολείου ή και άλλων - Βοηθός Διευθυντής, Βοηθός Διευθυντής Α', Διευθυντής· αυτό το παιδαγωγικό μέτρο μπορεί να επιβληθεί παράλληλα με άλλο παιδαγωγικό μέτρο·
 7. η εκτέλεση κοινωφελούς σχολικής εργασίας που στοχεύει κυρίως στην αξιοποίηση των ικανοτήτων/δεξιοτήτων του μαθητή προς όφελος της σχολικής κοινότητας· η εκτέλεση της κοινωφελούς σχολικής εργασίας πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια λειτουργίας του σχολείου, πλην των διαλειμμάτων, υπό την επίβλεψη προσωπικού που ορίζεται κατά περίπτωση από το όργανο επιβολής του παιδαγωγικού μέτρου ήτοι Β.Δ., Β.Δ. Α', Διευθυντή, Πειθαρχικό Συμβούλιο και καθηγητικό σύλλογο·
 8. η αποβολή μέχρι δύο (2) ημέρες - Βοηθός Διευθυντής, Βοηθός Διευθυντής Α'·
 9. η γραπτή προειδοποίηση με κοινοποίηση προς τους γονείς ή τους κηδεμόνες για αλλαγή τμήματος - Παιδαγωγική Ομάδα·
 10. η αλλαγή τμήματος (γίνεται μόνο μία (1) φορά) - καθηγητικός σύλλογος·
 11. η αποβολή μία (1) έως τέσσερις (4) ημέρες - Διευθυντής·
 12. η αποβολή μία (1) έως έξι (6) ημέρες - Πειθαρχικό Συμβούλιο·
 13. η αποβολή μία (1) έως οκτώ (8) ημέρες - καθηγητικός σύλλογος:
  Νοείται ότι, η αποβολή μέχρι δύο (2) ημέρες δύναται να επιβάλλεται με αναστολή:
  Νοείται περαιτέρω ότι, ο Διευθυντής ή οι Β.Δ. Α' ή οποιοσδήποτε άλλος Β.Δ. επιβάλλουν τα προβλεπόμενα από τους παρόντες Κανονισμούς παιδαγωγικά μέτρα και ενημερώνουν το Β.Δ. που έχει τη διοικητική ευθύνη του τμήματος του επηρεαζόμενου μαθητή·
 14. η αποβολή για πάντα από το σχολείο που φοιτά, για αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος, με δικαίωμα μετεγγραφής σε άλλο σχολείο-καθηγητικός σύλλογος.

Aξίνει να αναφερθεί ότι οι γονείς ή οι κηδεμόνες ενημερώνονται άμεσα και γραπτώς για την επιβολή οποιουδήποτε παιδαγωγικού μέτρου.

Τι γίνεται εαν σε ένα μαθητή επιβληθεί αποβολή πέραν της μιας μέρας και οι γονείς αδυνατούν να μείνουν σπίτι να επιβλέψουν το παιδί τους;

Εξίσου σημαντικό να γνωρίζουν οι γονείς και μαθητές είναι ότι σε περιπτώσεις επιβολής του μέτρου της αποβολής, πέραν της μιας ημέρας, σύμφωνα με τις πρόνοιες , ο μαθητής υποχρεούται να παραμείνει στο σπίτι.

Στις περιπτώσεις , ωστόσο που υπάρχει πραγματική αδυναμία των γονέων ή των κηδεμόνων να επιβλέπουν το μαθητή, ο μαθητής παραμένει στο σχολείο υπό την επίβλεψη του εκάστοτε οριζόμενου εκπαιδευτικού λειτουργού, ο οποίος εμπλέκει τον μαθητή σε δημιουργική δραστηριότητα με μαθησιακό στόχο· για την περίοδο αποβολής του μαθητή σημειώνονται απουσίες, μια για κάθε περίοδο.

Ο μαθητής στον οποίο επιβλήθηκε το παιδαγωγικό μέτρο της αποβολής μιας ημέρας ή περισσότερων ημερών, αλλά παραμένει στο σχολείο, σύμφωνα με τις πρόνοιες του παρόντος Κανονισμού, έχει το δικαίωμα να ζητήσει εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από το όργανο επιβολής του παιδαγωγικού αυτού μέτρου, τη μετατροπή του μέτρου αυτού σε κοινωφελή σχολική ή και κοινωνική δραστηριότητα μετά από έγκριση του Διευθυντή ή του καθηγητικού συλλόγου αν το παιδαγωγικό αυτό μέτρο επιβλήθηκε από τον καθηγητικό σύλλογο και στις περιπτώσεις αυτές δεν σημειώνονται απουσίες.

Δείτε ολοκληρωμένο τον κανονισμό Μέσης Εκπαίδευσης ΕΔΩ

Διαβάστε εδώ τον περί λειτουργίας των δημοσίων σχολείων Μέσης εκπαίδευσης νόμο

 

 

Ειδήσεις σήμερα:

Παράνομα φωτοβολταϊκά: Προς διερεύνηση δύο περιπτώσεις - Πώς επηρεάζουν το δίκτυο της ΑΗΚ

Ξεκάθαρος ο Κεραυνός: «Ανέκδοτο ότι έχουν αντικατασταθεί οι συντάξεις με φιλοδώρημα»

Αυξήσεις στις τιμές καυσίμων: Πόσο έχουν ανέβει - «Οι γεωπολιτικές εξελίξεις επηρεάζουν»

Παραιτήθηκε ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Αστυνομίας Κύπρου - Ποιος αναλαμβάνει στη θέση του

Τραγωδία στις ΗΠΑ: Μωρό ενός έτους έπεσε από παράθυρο ξενοδοχείου και σκοτώθηκεΠρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Η διζωνική, δικοινοτική ομοσπονδία η μοναδική βάση λύσης»

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Η διζωνική, δικοινοτική ομοσπονδία η μοναδική βάση λύσης»

Η μοναδική βάση επίλυσης του Κυπριακού είναι η λύση στη βάση της διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα, όπως περιγράφεται στα ψηφίσματα των ΗΕ, των συγκλίσεων που έχουν καταγραφεί μέχρι σήμερα και του ευρωπαϊκού κεκτημένου, δήλωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης σε χαιρετισμό του, ο οποίος αναγνώσθηκε από τον Υπουργό Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, σε επίσημο δείπνο των ομογενών στη Νέα Υόρκη με αφορμή την επέτειο της Ελληνικής Επανάστασης.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Back to top