ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Παρουσιάστηκε το νέο Στρατηγικό Σχέδιο ΚΑΠ 2023-2027 με συνολική δαπάνη ύψους €454 εκ.

Παρουσιάστηκε το νέο Στρατηγικό Σχέδιο ΚΑΠ 2023-2027 με συνολική δαπάνη ύψους €454 εκ.

Με συνολική αναμενόμενη δαπάνη ύψους 454 εκατομμύρια ευρώ, η Κυβέρνηση παρουσίασε την Τρίτη το νέο Στρατηγικό Σχέδιο Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023-2027, το οποίο ο Υπουργός Γεωργίας χαρακτήρισε ως παρακαταθήκη της Κυβέρνησης για τον πρωτογενή τομέα.

Στο χαιρετισμό του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης, ανέφερε ότι το νέο Στρατηγικό Σχέδιο Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, το οποίο έχει πρόσφατα εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, περιέχει δράσεις, παράλληλες με το Σχέδιο Κύπρος – Το Αύριο, του Σχεδίου Ανθεκτικότητας. Οι δράσεις αυτές, πρόσθεσε, στοχεύουν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του αγροτικού τομέα, στη διασφάλιση της αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων, στην ηλικιακή ανανέωση του γεωργικού πληθυσμού, στην αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών στην ύπαιθρο και την περαιτέρω τεχνολογική ανάπτυξη του αγροτικού τομέα και στη δημιουργία πρόσθετων θέσεων απασχόλησης.

Ο Πρόεδρος εξέφρασε ικανοποίηση, αφού όπως είπε κατά την τελευταία δεκαετία, οι ευρωπαϊκοί πόροι της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής αξιοποιούνται από την Κύπρο στον μέγιστο δυνατό βαθμό, εξασφαλίζοντας πλήρη απορρόφηση των διαθέσιμων κονδυλίων.

«Το γεγονός αυτό, επιβεβαιώνει το ιδιαίτερο ενδιαφέρον που επέδειξε και επιδεικνύει η Κυβέρνηση για τους αγρότες, τη βιώσιμη ανάπτυξη της υπαίθρου και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της», είπε.

Πρόεδρος: 750 εκατ. προς τους αγρότες μέσω ΚΑΠ την τελευταία δεκαετία

Σημείωσε παράλληλα ότι κατά τη διάρκεια της δεκαετούς διακυβέρνησης διοχετεύτηκε προς τους αγρότες μέσω της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, ποσό που ξεπερνά τα 750 εκατομμύρια ευρώ. Είπε επίσης ότι έχει εφαρμοστεί και μια σειρά εθνικών σχεδίων ενίσχυσης του αγροτικού κόσμου, τα οποία αποτέλεσαν σημαντικό στήριγμα στην προσπάθεια των γεωργών και κτηνοτρόφων να αντεπεξέλθουν στις δύσκολες συνθήκες που προέκυψαν τα τελευταία χρόνια.

Ενδεικτικά ανέφερε πως σε σχέση με τις επιπτώσεις της πανδημίας του κορωνοϊού και της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία, εγκρίθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο πακέτα στοχευμένων μέτρων οικονομικής στήριξης που ξεπερνούν τα 50 εκατομμύρια ευρώ.

Επιπρόσθετα, είπε, μέσω της νέας πολιτικής αναπλήρωσης της απώλειας του αγροτικού εισοδήματος με τη λειτουργία του Ταμείου Διαχείρισης Κινδύνων στον Αγροτικό Τομέα, χορηγήθηκαν, από τον Αύγουστο του 2019 μέχρι και σήμερα, αποζημιώσεις ύψους 32 εκατομμυρίων ευρώ σε αγρότες που είχαν υποστεί ζημιές από θεομηνίες και ακραία καιρικά φαινόμενα. Από το 2013 μέχρι και τον Αύγουστο του 2019, που υπήρξε η αναθεώρηση του ασφαλιστικού σχεδίου χορηγήθηκαν, για τους ίδιους λόγους, όπως είπε, 20 περίπου εκατομμύρια ευρώ, μέσω του σχεδίου γεωργικής ασφάλισης.

Ο Πρόεδρος αναφέρθηκε επίσης στην αναδιοργάνωση, βελτίωση και εκσυγχρονισμό του αγροτικού τομέα σε εναρμόνιση με τις ενωσιακές πολιτικές, με διάφορες δράσεις, όπως η μεταρρύθμιση του τομέα της διαχείρισης κινδύνων στη γεωργική παραγωγή, η νομοθεσία για την αντιμετώπιση των Αθέμιτων Εμπορικών Πρακτικών, η νομοθεσία για τη βελτίωση του τρόπου λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών, η δημιουργία μητρώου αγροτών και η ανάδειξη της μοναδικότητας των κυπριακών προϊόντων, με την καταχώριση τους στους καταλόγους γεωγραφικών ενδείξεων της ΕΕ.

Αναφερόμενος ιδιαίτερα στην κατοχύρωση του χαλλουμιού ως προϊόντος Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (Π.Ο.Π), είπε ότι η εξέλιξη αυτή έχει ήδη, επιφέρει θετικές επιπτώσεις στις πωλήσεις του χαλουμιού.

Αναφέρθηκε επίσης στη συμπερίληψη στο Εθνικό Σχέδιο «Κύπρος το Αύριο», πέραν της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, σημαντικού αριθμού έργων και μεταρρυθμίσεων που αναμένεται να έχουν θετική επίδραση στην αγροτική δραστηριότητα του τόπου.

«Οι πόροι που θα διατεθούν στον αγροτικό τομέα μέσα από το νέο Στρατηγικό Σχέδιο, αλλά και μέσα από εθνικούς πόρους, παρέχουν κίνητρα και στήριξη σε όποιον επιθυμεί να ασχοληθεί με τη γεωργία και την κτηνοτροφία και να υλοποιήσει τις δράσεις και τα μέτρα που προσφέρονται», σημείωσε ο Πρόεδρος.

Καδής: Παρακαταθήκη της Κυβέρνησης τον νέο Στρατηγικό Σχέδιο

Στην παρουσίασή του ο Υπουργός Γεωργίας Κώστας Καδής χαρακτήρισε το νέο σχέδιο ως την παρακαταθήκη που θα αφήσει η παρούσα Κυβέρνηση για την στήριξη του πρωτογενούς τομέα. Το Σχέδιο, ανέφερε αντικατοπτρίζει πλήρως το όραμα του Υπουργείου Γεωργίας για το μέλλον της κυπριακής γεωργίας και των αγροτικών περιοχών.

Γενικοί στόχοι της νέας πολιτικής είναι η προώθηση ενός ανθεκτικού γεωργικού τομέα, η ενίσχυση του περιβάλλοντος και δράσεις για το κλίμα, καθώς και η ενίσχυση του κοινωνικού ιστού στην ύπαιθρο.

Το πρόγραμμα, είπε, είναι απόλυτα προσαρμοσμένο στις νέες προκλήσεις που έχουν αναδειχθεί το τελευταίο διάστημα όπως η πανδημία και η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, συνεισφέρει στους εθνικούς στόχους που έχουν τεθεί στην Πράσινη Συμφωνία και είναι προϊόν ευρείας διαβούλευσης με την κοινωνία, αγροτικές οργανώσεις, την ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα, παραγωγικούς κλάδους και περιβαλλοντικούς φορείς.

Ο κ. Καδής ανέφερε πως το νέο Στρατηγικό Σχέδιο βασίζεται στους εννιά στόχους της ΚΑΠ, που είναι η υποστήριξη βιώσιμων γεωργικών εισοδημάτων και ανθεκτικότητας για τη στήριξη της επισιτιστικής ασφάλειας, η αύξηση της ανταγωνιστικότητας, με έμφαση στην έρευνα και τον ψηφιακό μετασχηματισμό, η βελτίωση της θέσης των αγροτών στην αλυσίδα τροφίμων, η συμβολή στον μετριασμό των επιπτώσεων από την κλιματική αλλαγή και η προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης και της αποτελεσματικής διαχείρισης των φυσικών πόρων. Επίσης η συμβολή στη διατήρηση της βιοποικιλότητας και των οικοτόπων, η προσέλκυση νέων γεωργών και η διευκόλυνση της επιχειρηματικής ανάπτυξης στις αγροτικές περιοχές, η προώθηση της απασχόλησης, της κοινωνικής ένταξης και της τοπικής ανάπτυξης στις αγροτικές περιοχές και η βελτίωση της ανταπόκρισης της γεωργίας στις απαιτήσεις της κοινωνίας σχετικά με τα τρόφιμα και την υγεία.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο κ. Καδής σε σημαντικές δράσεις του νέου Σχεδίου όπως η αποκατάσταση του γεωργικού δυναμικού από φυσικές καταστροφές, η μείωση του κόστους ενέργειας, μέσω αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, η περαιτέρω ενίσχυση του ρόλου των Ομάδων/Οργανώσεων Παραγωγών και η χρηματοδότηση νέων έργων αξιοποίησης ανακυκλωμένου νερού για μείωση της χρήσης επιφανειακών και υπόγειων υδάτων. Επίσης η περαιτέρω μείωση απωλειών των μεγάλων αρδευτικών δικτύων, οι αντισταθμιστικές ενισχύσεις στους γεωργούς για τήρηση υποχρεώσεων έναντι διαταγμάτων περιοχών Natura 2000, η εφαρμογή παρεμβάσεων για νέους γεωργούς, το ευνοϊκότερο πλαίσιο ενισχύσεων για την εγκατάσταση νέων γεωργών στις ορεινές περιοχές και η δέσμευση για σημαντική αύξηση των εκμεταλλεύσεων και των εκτάσεων στη βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία.

Ερωτηθείς κατά πόσο έχουν τεθεί κάποιοι μετρήσιμοι στόχοι στο σχέδιο της ΚΑΠ, ο Υπουργός είπε ότι στόχοι έχουν τεθεί σε συγκεκριμένους τομείς όπως στη μείωση των αντιβιοτικών όπου πρέπει να επιτευχθούν συγκεκριμένοι στόχοι εντός συγκεκριμένων χρονοδιαγραμμάτων.

«Θεωρώ ότι η συνολικότερη επιτυχής εφαρμογή του στρατηγικού σχεδίου θα έχει θετική επίπτωση και στο μερίδιο του αγροτικού τομέα του ΑΕΠ του κράτους», είπε, αναφέροντας ωστόσο ότι δεν έχει μπει συγκεκριμένος στόχος ως προς την αύξηση της συνεισφοράς του γεωργικού τομέα στο ΑΕΠ .

Αύξηση της περιόδου προσαρμογής για το χαλλούμι

Απαντώντας σε ερώτηση για τους στόχους που αφορούν την αύξηση παραγωγής αιγοπρόβειου γάλακτος για παραγωγή χαλλουμιού, ο κ. Καδής ανέφερε ότι υπάρχουν οι εθνικοί στόχοι ώστε να ανταποκρίνεται η Κύπρος στην ποσόστωση που προβλέπεται από το πρότυπο.

Αποκάλυψε ότι υπάρχει μια θετική εξέλιξη, αφού φαίνεται ότι μέσα από τις συντονισμένες κινήσεις που έχει κάνει η Κυπριακή Δημοκρατία έχει καταφέρει να περιληφθεί στην αναθεώρηση του κανονισμού για τα προϊόντα γεωγραφικών ενδείξεων, ειδική πρόνοια που θα διασφαλίζει σε εξαιρετικές περιπτώσεις την επέκταση της μεταβατικής περιόδου κατά πέντε χρόνια.

«Φαίνεται ότι για να μπορέσουμε να προσαρμοστούμε στο ποσοστό (χρήσης αιγοπρόβειου γάλακτος) που περιλαμβάνεται στην προδιαγραφή του χαλλουμιού θα έχουμε μεγαλύτερο χρονικό περιθώριο, άρα και δυνατότητα αξιοποίησης όλων αυτών των μέτρων ώστε να πιάσουμε τον επιδιωκόμενο στόχο», είπε.

Εξέφρασε την άποψη ότι με την οριστικοποίηση του κανονισμού αυτού, που αναμένεται να γίνει μέσα στην Άνοιξη, θα πρέπει να μπουν διατάγματα που να καθορίζουν την αύξηση της ποσόστωσης μέχρι να φτάσει η Κύπρος στο ποσοστό 50% χρήσης αιγοπρόβειου γάλακτος, ώστε να ξέρουν όλοι ότι μπορούν να προσαρμοστούν σε αυτά τα δεδομένα.

«Είναι κάτι βέβαια που θα χειριστεί η επόμενη κυβέρνηση», είπε.

Καδής: Η συμμετοχή στη νέα Κυβέρνηση δεν είναι αυτοσκοπός

Ερωτηθείς κατά πόσο ο ίδιος θεωρεί ότι θα μπορούσε να συνεχίσει το έργο του στο Υπουργείο στην νέα Κυβέρνηση, ο κ. Καδής περιορίστηκε να πει «κλείνουν κύκλοι, δεν είναι αυτοσκοπός».

Ερωτηθείς για την πρόταση του Προέδρου του ΔΗΣΥ Αβέρωφ Νεοφύτου να εργάζονται οι μετανάστες στον πρωτογενή τομέα αντί να λαμβάνουν επιδόματα, ο κ. Καδής επιβεβαίωσε ότι υπάρχουν συχνά παράπονα από τους αγρότες ότι φέρνουν εργατικό δυναμικό από το εξωτερικό που μετακινείται στη συνέχεια σε άλλους τομείς.

Πρόσθεσε ότι σε συνεργασία τόσο με την εκλιπούσα Υπουργό Εργασίας Ζέτα Αιμιλιανίδου όσο και με τον Υπουργό Εσωτερικών διαφοροποιήθηκε το πλαίσιο ώστε να μην μπορεί ένας εργάτης ο οποίος έρχεται για αγροτικούς σκοπούς να μετακινείται σε άλλο τομέα, ωστόσο όπως είπε αυτό εξακολουθεί να γίνεται παράνομα.

Εντός των ημερών, είπε, θα εξαγγελθεί πολιτική επί του θέματος, όπως ενημέρωσε ο Πρόεδρος Αναστασιάδης.

Πηγή: ΚΥΠΕ

 

 

Ειδήσεις σήμερα:

Έκλεισε εκνευρισμένος την σύνδεση ο Βαβούσκος «Με ειρωνεύεστε»: Η αμφισβήτηση και ο καταστατικός χάρτης για Μονή Αββακούμ

Δουλειά με το ζόρι στον καύσωνα: Πόσα εξώδικα εκδόθηκαν - Εργοτάξια τερμάτισαν την λειτουργία τους λόγω παραβάσεων

Ανάλυση: Σε νέα εποχή οι σχέσεις ΗΠΑ – Κύπρου – Διεθνολόγος εξηγεί στο «Τ» για την άρση της υποχρέωσης για έκδοση visas

Υπουργικό: Ενέκρινε την παραχώρηση οικονομικής βοήθειας σε πληγέντες από τις πυρκαγιές σε Πάφο και Λευκωσία

Ανέλαβε καθήκοντα ο νέος Υφυπουργός - Πραγματοποιήθηκε η τελετή παράδοσης και παραλαβής του χαρτοφυλακίου

Φειδίας: Τι έκανε τις πρώτες 48 ώρες στο Ευρωκοινοβούλιο - Με βίντεο απαντά αν του άρεσεΥπουργικό Συμβούλιο: Εγκρίθηκε η επέκταση των μέτρων στήριξης για το ρεύμα - Τι αποφασίστηκε

Υπουργικό Συμβούλιο: Εγκρίθηκε η επέκταση των μέτρων στήριξης για το ρεύμα - Τι αποφασίστηκε

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης προήδρευσε σήμερα, στο Προεδρικό Μέγαρο, συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Back to top