ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Έτσι θα μετατραπεί σε πράσινη και έξυπνη πόλη η Πανεπιστημιούπολη – Το masterplan και τα έργα που βρίσκονται στα σκαριά

Έτσι θα μετατραπεί σε πράσινη και έξυπνη πόλη η Πανεπιστημιούπολη – Το masterplan και τα έργα που βρίσκονται στα σκαριά

Με όραμα η Πανεπιστημιούπολη να καταστεί μια πράσινη και έξυπνη πόλη, η οποία να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει με ευέλικτο τρόπο, τις μελλοντικές προκλήσεις ανάπτυξης του Πανεπιστημίου, σε ένα ταχύτατα μεταλλασσόμενο πεδίο, το Πανεπιστήμιο Κύπρου ετοίμασε και κατέθεσε για εξέταση από όλες τις αρμόδιες Υπηρεσίες του κράτους σχετικό Χωροταξικό Σχέδιο (masterplan).

Προς την κατεύθυνση αυτή, εκπόνησε και κατέθεσε στο Τμήμα Περιβάλλοντος Μελέτη Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον, η οποία αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση, προτού το Τμήμα λάβει τις τελικές του αποφάσεις.

Όπως αναφέρεται στην ΜΕΕΠ, η οποία αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Τμήματος Περιβάλλοντος, η ανάπτυξη της Πανεπιστημιούπολης βασίστηκε στο αρχικό Γενικό Χωροταξικό Σχέδιο το οποίο συντάχθηκε το 1994, μετά από την ολοκλήρωση ενός Διεθνούς Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Ιδεών.

Το νέο γενικό χωροταξικό σχέδιο της Πανεπιστημιούπολης, προστίθεται, περιλαμβάνει πρόνοιες για τη δημιουργία εγκαταστάσεων για 13.820 φοιτητές μέχρι το έτος 2030.

Επί του παρόντος, επισημαίνεται, η παρουσία του Πανεπιστημίου Κύπρου είναι έκδηλη σε διάφορες τοποθεσίες και κτήρια μέσα στην πόλη της Λευκωσίας, τα οποία λειτουργούν ως προσωρινοί χώροι.

«Το Πανεπιστήμιο στοχεύει μέσω σταδιακής μετεγκατάστασης, οι περισσότερες Σχολές και λειτουργίες του να συγκεντρωθούν στην Πανεπιστημιούπολη, και παράλληλα να διατηρήσει την παρουσία του στο χώρο της Ακαδημίας (πρώην Παιδαγωγική Ακαδημία) και σε επιλεγμένα κτήρια στην εντός των τειχών Λευκωσία», αναφέρεται περαιτέρω.

Βασικοί στόχοι του προτεινόμενου έργου

Σύμφωνα με την ΜΕΕΠ, το Πανεπιστήμιο Κύπρου στοχεύει να καταστεί ένα πρωτοπόρο εκπαιδευτικό και ερευνητικό ίδρυμα, που να διακρίνεται στο διεθνή χώρο για την προαγωγή της επιστήμης, του πνεύματος και του πολιτισμού και να αναγνωρίζεται ως κέντρο αριστείας στην περιοχή της Μεσογείου, σε ένα δυναμικό πλαίσιο διαρκούς εκσυγχρονισμού.

Όραμα του Πανεπιστημίου Κύπρου, είναι να καταστεί η Πανεπιστημιούπολη μια πράσινη και έξυπνη πόλη, η οποία να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει με ευέλικτο τρόπο, τις μελλοντικές προκλήσεις ανάπτυξης του Πανεπιστημίου, σε ένα ταχύτατα μεταλλασσόμενο πεδίο.

Για τους πιο πάνω σκοπούς, τονίζεται στην Μελέτη, έχει ολοκληρωθεί το 2019, από εξωτερικούς συμβούλους σε συνεργασία με τις Τεχνικές Υπηρεσίες και το Γραφείο Ανάπτυξης Πανεπιστημιούπολης, μελέτη για τη στρατηγική ανάπτυξης των κτηριακών εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Το νέο Χωροταξικό Σχέδιο, θα αποτελέσει τη βάση για τη μελλοντική ανάπτυξη των κτηριακών εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου Κύπρου και παράλληλα θεωρείται ένα ευέλικτο και εξελισσόμενο εργαλείο εργασίας, το οποίο θα αναθεωρείται και αναπροσαρμόζεται, σύμφωνα με τις ανάγκες της στρατηγικής και ακαδημαϊκής ανάπτυξης του Πανεπιστημίου.

Οι βασικοί στόχοι για το χώρο που προβλέπει το Γενικό Χωροταξικό Σχέδιο περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:
• Η Πανεπιστημιούπολη στην Αθαλάσσα, μαζί με την Πανεπιστημιούπολη στην Ακαδημία και τοποθεσίες στην παλιά Λευκωσία θα αποτελέσουν τους κύριους χώρους παρουσίας του Πανεπιστημίου Κύπρου στο πλαίσιο της στρατηγικής ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Κύπρου σε τρία βασικά κέντρα.
• Η Πανεπιστημιούπολη στην Αθαλάσσα θα πρέπει να μπορεί να φιλοξενήσει 11,500 φοιτητές, 1,000 μέλη ακαδημαϊκού προσωπικού και 1,000 μέλη διοικητικού προσωπικού.
• Η πυκνότητα δόμησης που προτείνεται για την Πανεπιστημιούπολη είναι της τάξης του 30%.
• Το Πανεπιστήμιο υιοθετεί Ενεργειακή Πολιτική με βάση τις σύγχρονες περιβαλλοντικές προκλήσεις και διεθνώς εφαρμοσμένα μοντέλα και πρακτικές. Τα ζητήματα αειφόρου ανάπτυξης και κλιματικών αλλαγών θα πρέπει να επαναπροσδιοριστούν και να προωθηθούν περαιτέρω.

«Το ΠΚ στοχεύει στη σταδιακή μετεγκατάσταση των περισσότερων δραστηριοτήτων που στεγάζονται σε προσωρινούς χώρους εκτός της Πανεπιστημιούπολης, σε μόνιμες εγκαταστάσεις εντός της Πανεπιστημιούπολης στην Αθαλάσσα μέχρι το έτος 2025, παραμένοντας ταυτόχρονα συνεπές στην στρατηγική ανάπτυξης που προβλέπει τη διατήρηση ορισμένων δραστηριοτήτων σε συγκεκριμένους μείζονες χώρους, όπως η Ακαδημία και κτήρια στην Εντός των Τειχών Πόλη της Λευκωσίας», προστίθεται.

Προτεινόμενο Χωροταξικό Σχέδιο Πανεπιστημιούπολης (masterplan)

Χωροθέτηση έργου

Σημειώνεται πως, ο χώρος στον οποίο αναπτύσσεται η Πανεπιστημιούπολη καταλαμβάνει έκταση ~129 εκταρίων στην Αθαλάσσα και βρίσκεται 5 περίπου χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του ιστορικού κέντρου της Λευκωσίας και εμπίπτει στα Διοικητικά Όρια του Δήμου Αγλαντζιάς.

Βορειοδυτικά, η Πανεπιστημιούπολη περιβάλλεται από αναπτυσσόμενη περιοχή χαμηλής και μέσης πυκνότητας που αποτελείται από ιδιωτικές φοιτητικές εστίες και ιδιωτικές οικιστικές μονάδες, ατόμων μέσης εισοδηματικής τάξης.

Στα νότια και νοτιοδυτικά, της Πανεπιστημιούπολης βρίσκεται το Εθνικό Πάρκο Αθαλάσσας το οποίο περιλαμβάνει και το Δάσος της Αθαλάσσας. Η νοτιοανατολική ‘γωνιά της Πανεπιστημιούπολης εμπίπτει στη Νεκρή (Ουδέτερη) Ζώνη και ελέγχεται από τα Ηνωμένα Έθνη.

Ο χώρος της Πανεπιστημιούπολης διασχίζεται επίσης από τον ποταμό Καλόγηρο. Στη νότια γωνία του χώρου παρατηρείται η συμβολή του με τον ποταμό Βιζακωτό. Η εισροή νερού προς τον ποταμό Καλόγηρο ελέγχεται από το Φράγμα της Αθαλάσσας στα νοτιοδυτικά της Πανεπιστημιούπολης.

Σενάρια Ανάπτυξης

Η ανάπτυξη της Πανεπιστημιούπολης έχει προγραμματιστεί σε τέσσερις φάσεις, ως εξής:
• Α' Φάση: 2020 - 2022
• Β’ Φάση: 2023 - 2026
• Γ’ Φάση: 2027 - 2030
• Δ’ Φάση: 2030+

Αξίζει να σημειωθεί πως, ο εκτιμώμενος μέγιστος αριθμός φοιτητών το 2030 με την ολοκλήρωση των Φάσεων Α’-Γ’ προβλέπεται ότι θα ανέρχεται στις 13.820, και το μέγιστο εμβαδό κτηριακών εγκαταστάσεων που ενδεχομένως τελικά θα δομηθεί υπολογίζεται στις 257.650 τ.μ.

Η Δ’ Φάση ανάπτυξης αφορά πρόσθετο εμβαδόν κτηριακών εγκαταστάσεων της τάξης των 93.500 τ.μ., και παρότι στην παρούσα φάση αυτές οι κτηριακές εγκαταστάσεις είναι εκτός επιτρεπόμενου Συντελεστή Δόμησης.

Προγραμματιζόμενα και Μελλοντικά Έργα

* Στις 02/03/2022 κατατέθηκε στο Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως σχετική αίτηση (Πολεοδομική Ειδοποίηση).

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ:

• Απλήρωτα χιλιάδες εξώδικα από τις κάμερες: Το νέο αυστηρό σύστημα και η αναμονή για τα κλιμακωτά πρόστιμα

• Καύσιμα: Καλά τα νέα για τους καταναλωτές – Δείτε τα φθηνότερα και τα ακριβότερα πρατήρια Παγκύπρια – Πίνακες

• Υπόθεση Θανάση Νικολάου: Ξεκινά σήμερα στο Ανώτατο η διαδικασία αμφισβήτησης του πορίσματος για τον θάνατο του

• Έμπλεξε 22χρονος: Νόμιζε ότι οδηγούσε... αεροπλάνο με την ταχύτητα που πήγαινε - Δεν είχε ούτε άδεια

• Το Ισραήλ απορρίπτει τη συμφωνία Χαμάς και Φατάχ – Νέοι βομβαρδισμοί στη Λωρίδα της Γάζας

• Ντέμη Γεωργίου: «Θανάση πεθαίνω» - Το τελευταίο μήνυμα που έστειλε σε φίλο τηςΕΔΕΚ: Συνέρχεται σήμερα η Κεντρική Επιτροπή - Στο επίκεντρο το αποτέλεσμα των πρόσφατων εκλογών

ΕΔΕΚ: Συνέρχεται σήμερα η Κεντρική Επιτροπή - Στο επίκεντρο το αποτέλεσμα των πρόσφατων εκλογών

Ενώπιον των μελών της Κεντρικής Επιτροπής της ΕΔΕΚ τίθεται την Τετάρτη το απόγευμα, το αποτέλεσμα των διπλών εκλογών της 9ης Ιουνίου. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του σώματος, αναμένεται να κατατεθεί κείμενο, το οποίο ετοιμάστηκε από την  πολιτική γραμματεία του κόμματος.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Back to top