Google Play Store Apple Store
World News Media Themasports lifenewscy Socialista
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Βρέθηκε η «χρυσή» τομή για μειωμένο ΦΠΑ στην αγορά κατοικίας, ψηφίζεται ο Νόμος και γλιτώνει η Κύπρος από βαρύ πρόστιμο

Βρέθηκε η «χρυσή» τομή για μειωμένο ΦΠΑ στην αγορά κατοικίας, ψηφίζεται ο Νόμος και γλιτώνει η Κύπρος από βαρύ πρόστιμο

Ενώπιον της Ολομέλειας της Βουλής τίθεται σήμερα (8/6) προς ψήφιση το νομοσχέδιο για εφαρμογή μειωμένου συντελεστή φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) ύψους 5% για αγορά κατοικίας και διαμερίσματος, μετά από διεξοδική συζήτηση του όλου θέματος από τον Φεβρουάριο του 2022 και υπό τον κίνδυνο η Κυπριακή Δημοκρατία να οδηγηθεί στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και να υποστεί βαρύ πρόστιμο.

Όπως όλα δείχνουν και παρά τις διαφωνίες που εκφράστηκαν κατά καιρούς, για το συγκεκριμένο θέμα φαίνεται να βρέθηκε η «χρυσή» τομή, κι ως εκ τούτου το νομοσχέδιο αναμένεται να εγκριθεί είτε κατά πλειοψηφία είτε ακόμη και ομόφωνα.

Τι προνοεί το τελικό νομοσχέδιο

Σύμφωνα με έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών, όπως αυτή ετοιμάστηκε και θα κατατεθεί στην Ολομέλεια μαζί με το κυβερνητικό νομοσχέδιο, το Υπουργείο Οικονομικών την 31η Μαΐου 2023 κατέληξε στην κατάθεση ενώπιον της Επιτροπής τελικού κειμένου του νομοσχεδίου, στο οποίο επήλθαν οι ακόλουθες τροποποιήσεις:

1. Αναθεώρηση των ανώτατων ορίων εμβαδού και εισαγωγή ανώτατων ορίων αξίας κατοικίας, ώστε ο μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ (5%) να εφαρμόζεται για τα πρώτα 110 τ.μ. δομήσιμου εμβαδού κατοικίας, χωρίς διαχωρισμό μεταξύ διαμερισμάτων και μονοκατοικιών, μέχρι την αξία των €350.000, νοουμένου ότι η συνολική αξία της συναλλαγής δεν υπερβαίνει τα €475.000 και το συνολικό δομήσιμο εμβαδόν δεν υπερβαίνει τα 190 τ.μ.

2. Περίληψη πρόνοιας, ώστε στις περιπτώσεις ατόμων με αναπηρία ο μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ (5%) να εφαρμόζεται για τα πρώτα 190 τ.μ. δομήσιμου εμβαδού κατοικίας.

3. Περίληψη πρόνοιας, ώστε να είναι δυνατή η αναθεώρηση της αξίας της συναλλαγής ανά τ.μ. με γνωστοποίηση του Εφόρου Φορολογίας κατόπιν απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου.

4. Περίληψη πρόνοιας, ώστε, στις περιπτώσεις που άτομο παύει να χρησιμοποιεί την κατοικία του ως μόνιμο χώρο διαμονής πριν από την προβλεπόμενη στον βασικό νόμο περίοδο των δέκα ετών, να καταβάλλει αναλογικά το ποσό της διαφοράς μεταξύ του φόρου που προκύπτει από την εφαρμογή του μειωμένου συντελεστή (5%) και του κανονικού συντελεστή ΦΠΑ (19%) για τη χρονική περίοδο που δεν χρησιμοποίησε την κατοικία, στη βάση της επισήμανσης του Εφόρου Φορολογίας.

5. Περίληψη μεταβατικής πρόνοιας, ώστε οι προτεινόμενες ρυθμίσεις να μην εφαρμόζονται, στις περιπτώσεις που έχει εξασφαλιστεί πολεοδομική άδεια ή έχει υποβληθεί αίτηση για εξασφάλιση πολεοδομικής άδειας εντός τεσσάρων μηνών από την έναρξη της ισχύος του προτεινόμενου νόμου και έχει υποβληθεί δεόντως συμπληρωμένη υπεύθυνη δήλωση για την επιβολή μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ για την αγορά ή ανέγερση κατοικίας στον Έφορο Φορολογίας εντός τριών ετών από την έναρξη της ισχύος του προτεινόμενου νόμου.

Αυξάνουν το εμβαδόν οι Βουλευτές

Από πλευράς της, δε, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών, στο στάδιο της τοποθέτησης επί του τελικού κειμένου του νομοσχεδίου και λαμβάνοντας υπόψη τα πραγματικά επικαιροποιημένα δεδομένα της αγοράς, τις πληθωριστικές πιέσεις, την αύξηση των τιμών των κατασκευαστικών υλικών και των επιτοκίων, καθώς και τη δυσκολία στην παραχώρηση δανείων, ειδικότερα σε νεαρά ζευγάρια, για σκοπούς απόκτησης κατοικίας, αποφάσισε ομόφωνα την αύξηση του μέγιστου ορίου των 110 τ.μ. στα 130 τ.μ., όριο το οποίο, όπως αναφέρεται, συνάδει με τα δεδομένα της αγοράς και ικανοποιεί παράλληλα στον καλύτερο δυνατό βαθμό τις απαιτήσεις της ευρωπαϊκής Οδηγίας, ενώ παραμένει, σε συνδυασμό με την ανώτατη αξία συναλλαγής, ως δεύτερη ασφαλιστική δικλίδα, κοινωνικά στοχευμένο μέτρο και

Η θέση της Κυβέρνησης

Μετά την πιο πάνω εξέλιξη, η Επιτροπή, μέσω επιστολής, ζήτησε την τελική θέση του Υπουργού Οικονομικών ως προς την πιο πάνω διαφοροποίηση, με τον Υπουργό Οικονομικών, Μάκη Κεραυνό να επανέρχεται, ενημερώνοντας τους Βουλευτές για τα εξής:
• Τα χρονικά όρια έχουν εξαντληθεί και ο κίνδυνος να οδηγηθεί η Κύπρος στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και να υποστεί πρόστιμο είναι ψηλαφητός. Σε τέτοια περίπτωση, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι δυνατό να διεκδικήσει τη λήψη ολόκληρου του ποσού των ιδίων πόρων, προσαυξημένου με τόκους υπερημερίας που απώλεσε από τη μείωση των ιδίων πόρων, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 609/2014 του Συμβουλίου.
• Το Υπουργείο Οικονομικών θεωρεί ότι η πρόταση που έχει κατατεθεί από την κυβέρνηση στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού αποτελεί την ενδεδειγμένη υπό τις περιστάσεις λύση, ιδιαίτερα όταν αυτή ήδη τυγχάνει της έγκρισης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σύμφωνα με την επιστολή της, ημερομηνίας 12 Δεκεμβρίου 2022.
• Η κυβέρνηση, σταθμίζοντας όλα τα δεδομένα και σημειώνοντας ότι κανένας δεν μπορεί να προκαταβάλει την έγκριση των αρμόδιων αρχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα σεβαστεί ως θέμα αρχής την πρόταση που έχει διαμορφωθεί από την επιτροπή.
• Στη βάση των πιο πάνω δεδομένων, η κυβέρνηση θα στηρίξει αυτή την πρόταση στα αρμόδια θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Με βάση τα πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί επί του κειμένου του νομοσχεδίου όπως αυτό έχει τελικά διαμορφωθεί, κατά τη συζήτηση του θέματος στην Ολομέλεια του Σώματος.

Όπως έχει αναφερθεί και προηγουμένως, το νομοσχέδιο αναμένεται ότι θα υπερψηφιστεί με τις τελικές τροποποιήσεις της Κ.Ε. Οικονομικών, είτε κατά πλειοψηφία είτε και ομόφωνα.

 

 

Ειδήσεις σήμερα:ΠτΔ στη Σύνοδο Κορυφής της MED9: «Το μεταναστευτικό επίγει…»

ΠτΔ στη Σύνοδο Κορυφής της MED9: «Το μεταναστευτικό επίγει…»

Στη θέση αρχών των χωρών της MED9 στο Κυπριακό, στην ανάγκη για συλλογική αντιμετώπιση του Μεταναστευτικού, αλλά και στη φιλοξενία της MED9 από την Κύπρο το 2024, αναφέρθηκε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, κατά την κοινή Συνέντευξη Τύπου των αρχηγών κρατών ή κυβερνήσεων των εννιά μεσογειακών χωρών της ΕΕ, που έλαβε χώρα μετά τη Σύνοδος Κορυφής της MED9 που πραγματοποιήθηκε σήμερα, στη Μάλτα.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Back to top