ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γενικός Ελεγκτής: Στέλνει το ΔΣ του ΡΙΚ στην Αρχή κατά της Διαφθοράς - «Αναβάθμισε υπαλλήλους χωρίς να έχουν πτυχίο»

Γενικός Ελεγκτής: Στέλνει το ΔΣ του ΡΙΚ στην Αρχή κατά της Διαφθοράς - «Αναβάθμισε υπαλλήλους χωρίς να έχουν πτυχίο»

Στην Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς για διερεύνηση του ενδεχομένου κατάχρησης εξουσίας, παραπέμπει το Διοικητικό Συμβούλιο του ΡΙΚ ο Γενικός Ελεγκτής, Οδυσσέας Μιχαηλίδης.

Σε έκθεση του, ο κ. Μιχαηλίδης αναφέρει ότι «αναβαθμίσεις θέσεων και αυξήσεις στη μισθοδοσία του προσωπικού, την περίοδο 2021-2026, αναμένεται να εκτοξεύσουν το κόστος μισθοδοσίας του Ιδρύματος κατά 33%».

Όπως σημειώνεται στην έκθεση, «δεν φτάνει που σε έναν ημικρατικό οργανισμό με τόσο υψηλό κόστος μισθοδοσίας, αντί να ληφθούν μέτρα για περιορισμό του κόστους, έγιναν συμφωνίες βάσει των αιτημάτων των συντεχνιών για ευρείας κλίμακας μισθολογικές αναβαθμίσεις, το ΔΣ παράνομα και ενδεχομένως ενεργώντας καθ’ υπέρβαση και/ή κατάχρηση εξουσίας αναβάθμισε υπαλλήλους σε θέσεις της επιστημονικής βαθμίδας χωρίς να έχουν πτυχίο πανεπιστημίου ή δίχως το πτυχίο τους να είναι αναγνωρισμένο από το ΚΥΣΑΤΣ, ή χωρίς τούτο να προβλέπεται στον Προϋπολογισμό, ή τους αναβάθμισε σε θέσεις που είχαν καταργηθεί στον Προϋπολογισμό».

Επίσης αναφέρεται ‘ότι «το Ίδρυμα προέβη σε προσλήψεις εργοδοτουμένων ορισμένου χρόνου (τη στιγμή που έχει υπεράριθμο προσωπικό) έναντι κενών θέσεων, οι οποίοι σε κάποιες περιπτώσεις ενδεχομένως να μετατραπούν σε αορίστου χρόνου. Οι ενέργειες του Ιδρύματος, το οποίο στηρίζεται στην κρατική χορηγία, αναμένεται να εκτοξεύσουν περαιτέρω το μισθολογικό κόστος και κατ’ επέκταση τις τσέπες του φορολογούμενου πολίτη», προστίθεται στην έκθεση.

Δείτε αυτούσια την έκθεση ΕΔΩ.

Τα σημαντικότερα ευρήματα της έκθεσης είναι τα ακόλουθα:

- Το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) του ΡΙΚ, κατά παράβαση της Συμφωνίας που είχε γίνει με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, η οποία είχε περιληφθεί στον Προϋπολογισμό του ΡΙΚ για το 2021 αποκτώντας ισχύ νόμου, κατάρτισε προσωρινά Σχέδια Υπηρεσίας ώστε να αναβαθμιστούν παράνομα οι υφιστάμενοι υπάλληλοι (κυρίως Συνεργάτες Αορίστου Χρόνου – ΣΑΧ και σε κάποιες περιπτώσεις μόνιμοι υπάλληλοι) που δεν κατείχαν πτυχίο πανεπιστημίου σχετικό με τα καθήκοντα της θέσης τους ή/και δεν κατείχαν τα απαιτούμενα προσόντα της γλώσσας. Αυτά τα προσωρινά Σχέδια Υπηρεσίας ήταν διαφορετικά από αυτά που είχαν συμφωνηθεί με το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού (ΤΔΔΠ), χρησιμοποιήθηκαν μόνο για την παράνομη αναβάθμιση και μετά εγκαταλείφθηκαν.

- Με βάση τη Συμφωνία, 16 μόνιμοι υπάλληλοι που δεν κατείχαν τα απαιτούμενα προσόντα της θέσης με βάση τα νέα Σχέδια Υπηρεσίας, θα παρέμεναν σε ξεχωριστές δομές ανέλιξης με βάση το υφιστάμενο εγκεκριμένο οργανόγραμμα και το δικαίωμά τους για ανέλιξη στην κλίμακα Α8-Α9-Α10(Ι) θα διαφυλασσόταν κατά τη σύνταξη των νέων Σχεδίων Υπηρεσίας με τη συμπερίληψη μεταβατικών διατάξεων. Αντί τούτου, στον Προϋπολογισμό, έγινε αναφορά σε ανέλιξη σε προσωπική βάση στα αμέσως επόμενα ανελικτικά επίπεδα και οι ανελικτικές θέσεις καταργήθηκαν, με τρόπο που παρέπεμπε σε άμεση αναβάθμιση. Πέραν αυτού, οι υπάλληλοι αυτοί αναβαθμίστηκαν χωρίς να ελεγχθεί αν έχουν τα καθορισμένα προσόντα της ελληνικής ή αγγλικής γλώσσας.

-Δύο μόνιμοι υπάλληλοι αναβαθμίστηκαν στην κλίμακα Α8-Α10-Α11 χωρίς να εξακριβωθεί αν είχαν το καθορισμένο προσόν της αγγλικής γλώσσας.

- Το ΔΣ προέβη σε αναβάθμιση Συνεργατών Αορίστου Χρόνου (ΣΑΧ), για τους οποίους υπήρχαν αμφιβολίες αναφορικά με την αναγνώριση των πτυχίων τους. Αρχικά το ΔΣ είχε αποφασίσει να τους παραπέμψει στο Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥΣΑΤΣ) για αναγνώριση των πτυχίων τους, αλλά στη συνέχεια, δήθεν ενόψει του φόβου για ενδεχόμενες αγωγές κατά του ΡΙΚ, προέβη στην παράνομη αναβάθμισή τους.

- Το ΔΣ προέβη σε οριζόντια αναβάθμιση όλων των ΣΑΧ, ανεξαρτήτως του εάν το πτυχίο που κατείχαν ήταν σχετικό με τα απαιτούμενα προσόντα του Σχεδίου Υπηρεσίας της θέσης τους και ανεξαρτήτως του εάν εκτελούσαν τα καθήκοντα της θέσης στην οποία αναβαθμίστηκαν.

-Αναβαθμίστηκαν από τη μισθολογική κλίμακα Α4-Α7(ΙΙ) στην κλίμακα Α8-Α10-Α11, τέσσερεις ΣΑΧ για τους οποίους υπήρχε επιστολή του ΚΥΣΑΤΣ ότι το πτυχίο τους δεν ήταν αναγνωρισμένο.

- Μεταξύ των ΣΑΧ που αναβαθμίστηκαν, περιλαμβάνεται ένα άτομο, στον προσωπικό φάκελο του οποίου δεν υπάρχει πτυχίο.

- Αναβαθμίστηκαν δύο ΣΑΧ, οι οποίοι παρόλο που προσκόμισαν πτυχία φαινομενικά από το ίδιο εκπαιδευτικό ίδρυμα, τα οποία ενώ εκδόθηκαν με διαφορά δύο ετών, παρουσιάζουν μεταξύ τους διαφορές, που θα έπρεπε να προβληματίσουν και να διερευνηθούν.

- Αναβαθμίστηκαν τρεις Γραφείς από τη μισθολογική κλίμακα Α2-Α5-Α7 σε θέσεις Λειτουργών στην κλίμακα Α8-Α10-Α11 ενώ ο Προϋπολογισμός δεν προέβλεπε τέτοια αναβάθμιση γραφέων, ανεξάρτητα από τα προσόντα που κατείχαν.

-Από την υπογραφή της Συμφωνίας στις 27.10.2020 μέχρι τις 31.3.2023, το ΡΙΚ συνέχισε να μετατρέπει υπαλλήλους σε ΣΑΧ. Συγκεκριμένα, μετέτρεψε 21 έκτακτους υπαλλήλους ορισμένου χρόνου σε αορίστου χρόνου, παρά τους περιορισμούς που προνοούνταν τόσο στη Συμφωνία όσο και στους Προϋπολογισμούς του Ιδρύματος.

-Το ΡΙΚ μετέτρεψε σε ΣΑΧ, συνεργάτη ορισμένου χρόνου (ΣΟΧ) ο οποίος είχε προσληφθεί με τη μέθοδο Head Hunting ενώ αυτό δεν προβλέπεται στους Εσωτερικούς Κανονισμούς του ΡΙΚ για τη Διαδικασία Πρόσληψης Μισθωτών Συνεργατών.

-Το ΡΙΚ κατά το 2022 μετέτρεψε σε ΣΑΧ τους τρεις παρουσιαστές της νοηματικής, οι οποίοι απασχολούνταν στο Ίδρυμα για χρόνια και δεν μετατρέπονταν σε αορίστου χρόνου, λόγω της ιδιαιτερότητας των καθηκόντων τους (ολιγόλεπτη παρουσίαση κυρίως δελτίων ειδήσεων με κατ’ αποκοπή αμοιβή ανά παρουσίαση). Μία εξ αυτών αναβαθμίστηκε στη θέση Λειτουργού Τηλεοπτικών Προγραμμάτων, Κλ. Α8-Α10-Α11 και, πέραν της παρουσίασης ολιγόλεπτων δελτίων ειδήσεων και άλλων ενημερωτικών εκπομπών, τις υπόλοιπες ώρες, της ανατέθηκαν καθήκοντα τηλεφωνήτριας στη μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή του ΡΙΚ.

-Το ΡΙΚ, συνεχίζει να προσλαμβάνει έκτακτους υπαλλήλους ορισμένου χρόνου, χωρίς να ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται στον περί Προσλήψεως Έκτακτων Υπαλλήλων στην Υπηρεσία Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου Νόμο του 1985 (Ν.169/1985). Συγκεκριμένα, έγινε πρόσληψη 18 έκτακτων υπαλλήλων (εκτός των ηθοποιών), χωρίς να έχει εξασφαλιστεί εκ των προτέρων η έγκριση των Υπουργείων Εσωτερικών και Οικονομικών, όπως προνοείται στη Συμφωνία. Μάλιστα, το ΡΙΚ προβαίνει σε απασχόληση έκτακτων υπαλλήλων ορισμένου χρόνου, ακόμη και σε θέσεις στις οποίες ήδη υπηρετεί υπεράριθμος αριθμός ΣΑΧ, κατά παραβίαση των σχετικών προνοιών των Προϋπολογισμών για τα έτη 2020 -2023.

 

 

Ειδήσεις σήμερα:

Η ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή αναστατώνει όλο τον πλανήτη: Τι θα γίνει με αγορές, πετρέλαιο, επιτόκια

Με τι καιρό θα κάνουμε Πάσχα - Ερασιτέχνης μετεωρολόγος εξηγεί στο «Τ» πως προβλέπει τον καιρό μέσα από το φεγγάρι και την φύση

Πόσα ανήλικα παιδιά έλαβαν ΕΕΕ το 2023 - Τα εκατομμύρια που πλήρωσε το κράτος

Δύο νεκροί, έξι τραυματίες από πυροβολισμούς σε πάρτι σε γειτονιά του Μέμφις

Τον έψαχναν επτά μήνες: Έκλεψε μετασχηματιστή της ΑΗΚ στη Λάρνακα Τα στοιχεία που προέκυψαν εναντίον του

Αυτό είναι το καλύτερο αεροδρόμιο για το 2024: Τεράστια πισίνα, γυάλινες οροφές, σπα και τροπικοί κήποι - Δείτε βίντεοΣτον πυρετό των εκλογών: Οι στόχοι και η δυναμική των κομμάτων

Στον πυρετό των εκλογών: Οι στόχοι και η δυναμική των κομμάτων

Στην κούρσα των εκλογών έχουν επιδοθεί τα κόμματα όσο πλησιάζουμε την 9η Ιουνίου. Η κάθε πολιτική δύναμη επιλέγει τη δική της ατζέντα με την οποία θα αλιεύσει περισσότερες ψήφους.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Back to top