Υπ. Συμβούλιο: «Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης» για το 2030 η Κύπρος - Συνεισφορά από το κράτος ύψους €6.5 εκατ.

Υπ. Συμβούλιο: «Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης» για το 2030 η Κύπρος - Συνεισφορά από το κράτος ύψους €6.5 εκατ.

Το Υπουργικό Συμβούλιο, στη σημερινή του Συνεδρία, αποφάσισε, μετά από πρόταση του Υφυπουργείου Πολιτισμού, όπως στην πόλη της Κύπρου που θα επιλεγεί ως η «Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης» για το έτος 2030 παραχωρηθεί συνεισφορά από το κράτος ύψους €6.5 εκατ.

Back to top