Απάντηση του Υπουργείου Εμπορίου στον Κυπριακό Σύνδεσμο Καταναλωτών για τον Περί Οργανωμένων Ταξιδίων Νόμο."/>
Google Play Store Apple Store
World News Media Themasports Socialista lifenewscy ARJ Radio

Απάντηση Υπουργείου Εμπορίου στον Κυπριακό Σύνδεσμο Καταναλωτών για τον Περί Οργανωμένων Ταξιδίων Νόμο

18.02.2021
10:41
Κοινωνία

Απάντηση του Υπουργείου Εμπορίου στον Κυπριακό Σύνδεσμο Καταναλωτών για τον Περί Οργανωμένων Ταξιδίων Νόμο.

Αναφορικά με την ανακοίνωση του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών για τον Περί Οργανωμένων Ταξιδίων και Συνδεδεμένων Ταξιδιωτικών Διακανονισμών Νόμο (2017) και τους ισχυρισμούς του Συνδέσμου σε σχέση με την έγκριση που παραχωρήθηκε στον Σύνδεσμο Ταξιδιωτικών Πρακτόρων να ενεργεί ως «εγκεκριμένο σώμα» στα πλαίσια της ισχύουσας νομοθεσίας, το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας επιθυμεί να διευκρινίσει τα ακόλουθα:

  1. Όπως προκύπτει από την ανάγνωση άρθρων του νόμου, λόγω της ευρύτητας των οργανισμών που έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν σχετική αίτηση να ενεργούν ως «εγκεκριμένο σώμα» (οποιαδήποτε εταιρεία, σύνδεσμος, σύλλογος, ίδρυμα, ένωση ή σωματείο διοργανωτών ταξιδιών, πωλητών και ταξιδιωτικών πρακτόρων), θεωρούμε αδύνατη τη «φωτογράφηση» κάποιου συγκεκριμένου οργανισμού.
  2. Αναφορικά με το αίτημα του Συνδέσμου για τροποποίηση της σχετικής νομοθεσίας σε σχέση με το ποιοι δύναται να αιτηθούν προκειμένου να ενεργούν ως εγκεκριμένο σώμα, η θέση του Υπουργείου εξακολουθεί να παραμένει ότι το εγκεκριμένο σώμα θα πρέπει να κατέχει την απαιτούμενη τεχνογνωσία και δυνατότητα, ώστε να είναι σε θέση, άμεσα και αποτελεσματικά, όταν κάποιος διοργανωτής καταστεί αφερέγγυος να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες που ορίζει ο νόμος για αποτελεσματική προστασία των καταναλωτών, προκειμένου, μεταξύ άλλων, να φροντίσει για τη συνέχιση των πακέτων και τον επαναπατρισμό των ταξιδιωτών, καθώς και για τη διανυκτέρευση και κάλυψη των γευμάτων και άλλων αναγκών των ταξιδιωτών οι οποίοι βρίσκονται στο εξωτερικό.
  3. Σε σχέση με την καταγγελία στην οποία προέβη ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών περί παραβίασης του νόμου με την κατάθεση εγγυητικών μικρότερης αξίας, η αρμόδια Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή προβαίνει στη δέουσα έρευνα και σε περίπτωση που η καταγγελία ευσταθεί θα εφαρμοστούν οι πρόνοιες του νόμου. Μόλις ολοκληρωθεί η έρευνα θα εκδοθεί σχετική ανακοίνωση.
  4. Το Υπουργείο απορρίπτει κατηγορηματικά, πρώτον, τον ισχυρισμό του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών ότι είναι εις γνώση του Υπουργείου ότι το επί του παρόντος διορισμένο εγκεκριμένο σώμα δεν εφαρμόζει τις υποχρεώσεις του και, δεύτερον, τις υπόνοιες για επίδειξη ανοχής του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας σε θέματα διαφθοράς. Η Υπουργός, τέλος, καλεί τον Σύνδεσμο να υποβάλει οποιαδήποτε στοιχεία έχει στην κατοχή του αναφορικά με τους ισχυρισμούς αυτούς.