ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μείωση ΑΕΠ και απασχόλησης στην ευρωζώνη, αύξηση στην Κύπρο το 1ο τρίμηνο 2021

Μείωση ΑΕΠ και απασχόλησης στην ευρωζώνη, αύξηση στην Κύπρο το 1ο τρίμηνο 2021

Το πρώτο τρίμηνο του 2021, το εποχικά προσαρμοσμένο ΑΕΠ μειώθηκε κατά 0,3% στη ζώνη του ευρώ και κατά 0,1% στην ΕΕ σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, αλλά αυξήθηκε στην Κύπρο κατά 2,0% και στην Ελλάδα κατά 4,4%, σύμφωνα με προκαταρκτική εκτίμηση για την πορεία του ΑΕΠ που δημοσιεύθηκε σήμερα από τη Eurostat, τη στατιστική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αυτές οι μειώσεις ακολουθούν τις πτώσεις για το τέταρτο τρίμηνο του 2020 (-0,6% στη ζώνη του ευρώ και -0,4% στην ΕΕ, ενώ στην Κύπρο σημειώθηκε αύξηση 1,1% και στην Ελλάδα αύξηση 3,4%) μετά από έντονη ανάκαμψη τρίτο τρίμηνο του 2020 (+ 12,6% στη ζώνη του ευρώ, + 11,7% στην ΕΕ, + 9,5% στην Κύπρο και + 3,8% στην Ελλάδα).

Προηγουμένως, οι πλέον απότομες μειώσεις από την έναρξη των χρονοσειρών καταγραφής της Eurostat το 1995 παρατηρήθηκαν το δεύτερο τρίμηνο του 2020 (-11,5% στη ζώνη του ευρώ και -11,1% στην ΕΕ).

Σε σύγκριση με το ίδιο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, το εποχικά προσαρμοσμένο ΑΕΠ μειώθηκε κατά 1,3% στη ζώνη του ευρώ κατά 1,2% στην ΕΕ, κατά 1,6% στην Κύπρο και 2,3% στην Ελλάδα το πρώτο τρίμηνο του 2021, μετά από -4,7%, -4,4%, -4,4% και -6,9% αντίστοιχα το προηγούμενο τρίμηνο.

Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2021, το ΑΕΠ στις Ηνωμένες Πολιτείες αυξήθηκε κατά 1,6% σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο (μετά από + 1,1% το τέταρτο τρίμηνο του 2020). Σε σύγκριση με το ίδιο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 0,4% (μετά από -2,4% το προηγούμενο τρίμηνο).

Η Ιρλανδία (+ 7,8%) και η Κροατία (+ 5,8%) κατέγραψαν τις μεγαλύτερες αυξήσεις του ΑΕΠ σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, ακολουθούμενες από την Εσθονία (+ 4,8%) και την Ελλάδα (+ 4,4%). Οι ισχυρότερες μειώσεις παρατηρήθηκαν στην Πορτογαλία (-3,3%) και τη Σλοβακία (-2,0%), ακολουθούμενη από τη Γερμανία (-1,8%) και τη Λετονία (-1,7%).

Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2021, οι δαπάνες τελικής κατανάλωσης των νοικοκυριών μειώθηκαν κατά 2,3% στη ζώνη του ευρώ και κατά 1,9% στην ΕΕ (μετά από -2,9% στη ζώνη του ευρώ και -2,7% στην ΕΕ το προηγούμενο τρίμηνο).

Ο ακαθάριστος σχηματισμός παγίου κεφαλαίου αυξήθηκε κατά 0,2% στη ζώνη του ευρώ και κατά 0,8% στην ΕΕ (μετά από + 2,5% και + 2,0% αντίστοιχα). Οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 1,0% στη ζώνη του ευρώ και κατά 1,1% στην ΕΕ (μετά από + 3,8% και + 4,0%). Οι εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 0,9% στη ζώνη του ευρώ και κατά 1,1% στην ΕΕ (μετά από + 4,5% και + 4,4%).

Οι δαπάνες τελικής κατανάλωσης των νοικοκυριών είχαν αρνητική συμβολή στην αύξηση του ΑΕΠ τόσο στη ζώνη του ευρώ όσο και στην ΕΕ (-1,2 και -1,0 εκατοστιαίες μονάδες αντίστοιχα), ενώ οι συνεισφορές από τον ακαθάριστο σχηματισμό παγίου κεφαλαίου (+0,1 στη ζώνη του ευρώ και +0,2 στην ΕΕ) και οι αλλαγές στα αποθέματα (+ 0,7% στη ζώνη του ευρώ και +0,6 στην ΕΕ) ήταν θετικές.

Η συνεισφορά από το εξωτερικό ισοζύγιο ήταν ελαφρώς θετική για τη ζώνη του ευρώ και ουδέτερη για την ΕΕ, ενώ οι συνεισφορές από τις τελικές δαπάνες της κυβέρνησης ήταν ουδέτερες και στις δύο ζώνες.

Με βάση τα εποχικά προσαρμοσμένα στοιχεία, οι όγκοι του ΑΕΠ ήταν 5,1% και 4,6% κάτω από το υψηλότερο επίπεδο του τέταρτου τριμήνου του 2019 για τη ζώνη του ευρώ και την ΕΕ, το οποίο αντιστοιχεί στο επίπεδο του τέταρτου τριμήνου του 2016 για τη ζώνη του ευρώ και είναι ελαφρώς υψηλότερο από το επίπεδο του πρώτου τριμήνου 2017 για την ΕΕ.

Για τις Ηνωμένες Πολιτείες, το ΑΕΠ ήταν 0,9% χαμηλότερο από το επίπεδο του τέταρτου τριμήνου 2019, αλλά ανέκαμψε στο προηγούμενο επίπεδο του δεύτερου τριμήνου 2019.

Την ίδια ώρα ο αριθμός των απασχολούμενων μειώθηκε κατά 0,3% στη ζώνη του ευρώ και κατά 0,2% στην ΕΕ το πρώτο τρίμηνο του 2021, σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο. Το τέταρτο τρίμηνο του 2020, η απασχόληση αυξήθηκε κατά 0,4% τόσο στη ζώνη του ευρώ όσο και στην ΕΕ.

Σε σύγκριση με το ίδιο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, η απασχόληση μειώθηκε κατά 1,8% στη ζώνη του ευρώ και κατά 1,6% στην ΕΕ το πρώτο τρίμηνο του 2021, μετά από -1,8% και -1,5% αντίστοιχα το τέταρτο τρίμηνο του 2020.

Οι ώρες εργασίας μειώθηκαν κατά 0,8% στη ζώνη του ευρώ και κατά 0,2% στην ΕΕ το πρώτο τρίμηνο του 2021, σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο. Σε σύγκριση με το ίδιο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, οι μειώσεις ήταν 3,4% στη ζώνη του ευρώ και 2,6% στην ΕΕ αντίστοιχα .

Το πρώτο τρίμηνο του 2021, η Ουγγαρία (+ 1,1%), η Ισπανία (+ 1,0%), η Κύπρος και η Λιθουανία (και οι δύο + 0,8%) κατέγραψαν την υψηλότερη αύξηση της απασχόλησης σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο. Οι μεγαλύτερες μειώσεις παρατηρήθηκαν στη Λετονία (-3,9%), την Ελλάδα (-1,7%) και τη Σλοβακία (-1,1%). Σε αυτό το στάδιο, τα δεδομένα για την Ιρλανδία και τη Ρουμανία δεν περιλαμβάνονται, λόγω καθυστερημένης δημοσίευσης στην Ιρλανδία και διακοπής σειράς που παρατηρήθηκε το πρώτο τρίμηνο του 2021 στη Ρουμανία.

Με βάση τα εποχικά προσαρμοσμένα στοιχεία, η Eurostat εκτιμά ότι το πρώτο τρίμηνο του 2021, 205,6 εκατομμύρια άτομα απασχολούνταν στην ΕΕ, εκ των οποίων τα 157,6 εκατομμύρια ήταν στη ζώνη του ευρώ. Σε σχέση με πριν από την πανδημία COVID-19, η απασχόληση σε άτομα ήταν 3,4 εκατομμύρια στη ζώνη του ευρώ και 3,8 εκατομμύρια στην ΕΕ κάτω από το επίπεδο του τέταρτου τριμήνου του 2019.

Σύμφωνα με τη Eurostat, ο συνδυασμός δεδομένων ΑΕΠ και απασχόλησης επιτρέπει την εκτίμηση της παραγωγικότητας της εργασίας. Η ανάλυση της ανάπτυξης σε σύγκριση με το ίδιο τρίμηνο του προηγούμενου έτους δείχνει ότι η αύξηση της παραγωγικότητας (με βάση τους μισθωτούς) κυμάνθηκε περίπου 1% και για τις δύο ζώνες μεταξύ του 2013 και του 2018. Σε σχέση με πριν την πανδημία COVID-19 η παραγωγικότητα με βάση τα άτομα αυξήθηκε σε σύγκριση με το ίδιο τρίμηνο του προηγούμενου έτους με 0,6% για τη ζώνη του ευρώ και 0,4% για την ΕΕ. Με βάση τις ώρες εργασίας, η παραγωγικότητα σε σύγκριση με το ίδιο τρίμηνο του προηγούμενου έτους αυξήθηκε κατά 2,0% για τη ζώνη του ευρώ και σε 1,1% για την ΕΕ.

KYΠΕ

 

 

Ειδήσεις σήμερα:

Καταγγέλλει απειλές για την ζωή του ο Βέργας: «Υποψιάζομαι ποιος βρίσκεται πίσω» - Όσα αναφέρει στο «Τ»

Μειώθηκε η ποινή φυλάκισης του Ρώσου για το θανατηφόρο με θύμα τον Παναγιώτη Χριστοφόρου - Αυτός είναι ο λόγος

Εκλογές 2024: Ιδού οι εκλεκτοί του ΔΗΚΟ για Δημάρχοι και Αντιδημάρχοι - Με κατά βούληση για τον ΕΟΑ Αμμοχώστου

Θρίλερ στη Θεσσαλονίκη: Άνδρας έπεσε από τον Λευκό Πύργο και σκοτώθηκε

Αρχιεπίσκοπος για Μονή Αββακούμ: «Καλούν και άλλους μάρτυρες - Το πόρισμα της ανακριτικής θα σταλεί στο εξαμελές»

Τροχαίο στην Αγία Νάπα: Δεν φορούσαν κράνος οι δύο νεαροί - Χωρίς άδεια και ασφάλεια ο οδηγόςΠτΔ: Εξήγγειλε «τολμηρές μεταρρυθμίσεις» στον τομέα της Υγείας

ΠτΔ: Εξήγγειλε «τολμηρές μεταρρυθμίσεις» στον τομέα της Υγείας

«Τολμηρές μεταρρυθμίσεις» στον τομέα της υγείας εξήγγειλε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, χαιρετίζοντας εκδήλωση για την Ευρωπαϊκή Ημέρα Δικαιωμάτων των Ασθενών, που διοργάνωσε η Ομοσπονδία Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου (ΟΣΑΚ) στο Προεδρικό Μέγαρο. Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ανέφερε ότι οι μεταρρυθμίσεις αναμένονται σύντομα, μαζί με σειρά νομοθετημάτων που βρίσκονται στο τελικό στάδιο επεξεργασίας.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Back to top