ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Υπ. Δικαιοσύνης: «Κορυφαία προτεραιότητα η καταπολέμηση του ρατσισμού»

Υπ. Δικαιοσύνης: «Κορυφαία προτεραιότητα η καταπολέμηση του ρατσισμού»

Κορυφαία ανάμεσα στις προτεραιότητες της Κυβέρνησης είναι η πρόληψη και καταπολέμηση του ρατσισμού και των διακρίσεων δήλωσε την Τρίτη η Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης, Άννα Κουκκίδη Προκοπίου, σημειώνοντας παράλληλα ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης θα προχωρήσει στον καταρτισμό Εθνικής Στρατηγικής για την προστασία και διασφάλιση των δικαιωμάτων των μελών της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας ενώ βρίσκεται επίσης σε εξέλιξη η ετοιμασία της πρώτης Εθνικής Στρατηγικής για την Πρόληψη και Καταπολέμηση του Αντισημιτισμού.

Η Υπουργός Δικαιοσύνης, η οποία μιλούσε κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής ημερίδας που διοργάνωσε την Τρίτη το Γραφείο της Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ανέφερε ότι στην Κύπρο, τα ανθρώπινα δικαιώματα και ελευθερίες προστατεύονται πρωτίστως από το Σύνταγμα που αποτελεί τον υπέρτατο Νόμο του κράτους.

«Πρότυπο για το περιεχόμενο και τις διασφαλίσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα μας αποτέλεσε η Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, η οποία θεσπίζει απόλυτα δικαιώματα που δεν μπορούν ποτέ να παραβιαστούν από τα κράτη και απαγορεύει ρητά τις διακρίσεις στην απόλαυση των δικαιωμάτων αυτών», είπε.

Πρόσθεσε ότι «παράλληλα, η Κύπρος, ως ισότιμο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης εφαρμόζει τις διατάξεις του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, ο οποίος αναγνωρίζει την προστασία τους ως κεντρική συνιστώσα του Ευρωπαϊκού οικοδομήματος».

Η κ. Προκοπίου είπε στη συνέχεια ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, «ως αρμόδιο Υπουργείο για θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και προς συμμόρφωση με τις πολλαπλές και πολυδιάστατες υποχρεώσεις που απορρέουν από το Σύνταγμα, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το διεθνές δίκαιο, έχει προχωρήσει τα τελευταία χρόνια σε σημαντικές τομές και αλλαγές για διαφύλαξη και προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων».

Ανέφερε ότι «το Υπουργείο Δικαιοσύνης διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην εφαρμογή του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, αφού λειτουργεί ως εθνικό σημείο επαφής, στο οποίο μπορούν να προστρέχουν όλες οι δημόσιες υπηρεσίες και αρχές όταν αντιμετωπίζουν ζητήματα σε σχέση με την εφαρμογή του Χάρτη».

Στο πλαίσιο αυτό, είπε η Υπουργός, «αναγνωρίζουμε την ανάγκη περαιτέρω προώθηση της ευαισθητοποίησης σε σχέση με την εφαρμογή του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, ιδιαίτερα σε σχέση με τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού».

Πρόσθεσε ότι «την ίδια στιγμή, αναγνωρίζουμε την ανάγκη ν’ αναδειχθεί ακόμη περισσότερο η σημασία και η επιπρόσθετη αξία του Χάρτη, ειδικότερα σε σχέση με τα εθνικά Συντάγματα και την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου».

Στον χαιρετισμό της η Υπουργός είπε ότι «κορυφαία ανάμεσα στις προτεραιότητες μας είναι η πρόληψη και καταπολέμηση του ρατσισμού και των διακρίσεων και η προώθηση της ισότητας και της συμπερίληψης, ως μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας για δημιουργία μιας κοινωνίας που σέβεται και προστατεύει τη μοναδικότητα κάθε ατόμου.

Πρόσθεσε ότι «μετά την υιοθέτηση της πρώτης Εθνικής Στρατηγικής για την Προστασία και Προαγωγή των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων το 2021, το Υπουργείο Δικαιοσύνης προχωρά με επιμέρους Εθνικές Στρατηγικές για την διαφύλαξη των δικαιωμάτων ομάδων της κοινωνίας που αντιμετωπίζουν διακρίσεις και χρήζουν ειδικής στήριξης και προστασίας.

Όπως είπε η κ. Προκοπίου, «το 2023, ο Συντονιστικός Φορέας για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας κατά των Γυναικών προχώρησε στον καταρτισμό της πρώτης Εθνικής Στρατηγικής και του πρώτου Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Πρόληψη και Καταπολέμηση όλων των μορφών Βίας κατά των Γυναικών, στην βάση των τεσσάρων βασικών πυλώνων της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης και των συστάσεων της Επιτροπής GREVIO του Συμβουλίου της Ευρώπης».

Εξήγησε ότι «πρόκειται για έγγραφα και δεσμεύσεις πολιτικής που φιλοδοξούν να αντιμετωπίσουν ολιστικά και ολοκληρωμένα το πολυσύνθετο πρόβλημα της έμφυλης βίας, στη βάση θυματοκεντρικών προσεγγίσεων, οι οποίες θέτουν τις γυναίκες στο επίκεντρο των μεταρρυθμιστικών τους δράσεων».

Για τις γυναίκες ιδιαίτερα η Υπουργός Δικαιοσύνης είπε ότι «προωθούνται στοχευμένες δράσεις με στόχο την αποδόμηση παρωχημένων στερεοτύπων και αντιλήψεων που αποτελούν και βασική γενεσιουργό αιτία των ανισοτήτων και των διακρίσεων σε βάρος τους».

Πρόσθεσε ότι «παράλληλα προωθούνται δράσεις για αντιμετώπιση των προκλήσεων και δυσχερειών με τις οποίες έρχονται αντιμέτωπες καθημερινά οι γυναίκες που αντιμετωπίζουν διακρίσεις λόγω του σεξουαλικού προσανατολισμού ή της ταυτότητας φύλου τους και οι γυναίκες που βιώνουν κάθε μορφής παραβίαση βασικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους».

Στο πλαίσιο αυτό, συνέχισε, «το Υπουργείο Δικαιοσύνης θα προχωρήσει στον καταρτισμό Εθνικής Στρατηγικής για την προστασία και διασφάλιση των μελών της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας ενώ βρίσκεται επίσης σε εξέλιξη η ετοιμασία της πρώτης Εθνικής Στρατηγικής για την Πρόληψη και Καταπολέμηση του Αντισημιτισμού».

Καταλήγοντας η Υπουργός Δικαιοσύνης είπε ότι «η ουσιαστική ισότητα και η εφαρμογή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μπορεί να καταστεί πραγματικότητα όταν ο σεβασμός του κάθε ανθρώπου χωρίς καμία απολύτως διάκριση, γίνει καθημερινός τρόπος ζωής του καθενός και της καθεμίας από εμάς».

Η Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κ. Μαρία Στυλιανού-Λοττίδη στον δικό της χαιρετισμό επεσήμανε πως «παρά την ύπαρξη σχετικού προστατευτικού θεσμικού πλαισίου των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, σε πρακτικό επίπεδο παρατηρούνται συχνά περιορισμοί ή και παραβιάσεις στην απόλαυση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε πολλά επίπεδα».

Πρόσθεσε ότι «συγκεκριμένα, οι δύσκολες οικονομικές συνθήκες των τελευταίων ετών, οι συνεχιζόμενες συγκρούσεις ή συνθήκες δίωξης που αναγκάζουν τους ανθρώπους να εγκαταλείψουν τις χώρες καταγωγής τους, είναι μόνο μερικοί από τους παράγοντες που έχουν επηρεάσει αρνητικά την αποτελεσματική απόλαυση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και καλούν επιτακτικά την εφαρμογή της προστασίας τους στα πλαίσια του εθνικού αλλά και του διεθνούς δικαίου και ιδιαίτερα του ανθρωπιστικού».

Όσον αφορά στον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ η κ. Λοττίδη σημείωσε ότι θεωρείται ένας σύγχρονος «κατάλογος» ανθρωπίνων δικαιωμάτων ο οποίος περιέχει πολλά δικαιώματα που δεν περιλαμβάνονται σε άλλες διακηρύξεις δικαιωμάτων.

Επίσης, «όπως καθορίζεται στο άρθρο 51 του Χάρτη, αυτός είναι πάντα δεσμευτικός για την ΕΕ και δεσμευτικός για τα κράτη μέλη μόνον όταν «εφαρμόζουν το δίκαιο της Ένωσης».

Καταλήγοντας η Επίτροπος υπογράμμισε την ύψιστη σημασία που η ΕΕ πιστώνει στις Εθνικές Αρχές Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (National Human Rights Institutions – NHRI), για την εφαρμογή του Χάρτη, γι’ αυτό και αναγνώρισε σε αυτές το ρόλο να ελέγχουν την συμβατότητα των συγχρηματοδοτούμενων έργων κάθε κράτους μέλους, με τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Ακολούθησε παρουσίαση του έργου για τη στήριξη Εθνικών Αρχών Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, των στόχων που έχουν τεθεί και των παραδοτέων από την Ακαδημαϊκό, Κατερίνα Καλαϊτζάκη.

Συγκεκριμένα, η κ. Καλαϊτζάκη, παρουσίασε τα στάδια υλοποίησης του έργου, τα οποία περιλαμβάνουν, «εκπόνηση μελετών και εκθέσεων με συστάσεις και εισηγήσεις, εκπαιδευτικά σεμινάρια σε Λειτουργούς του Γραφείου Επιτρόπου Διοικήσεως και άλλους δημόσιους λειτουργούς, σε δικηγόρους και δικαστές».

Περιλαμβάνουν επίσης εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της κυπριακής κοινωνίας για την ύπαρξη του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, τα συγκεκριμένα θεμελιώδη δικαιώματα που προστατεύει και τους τρόπους που μπορεί, στην πράξη, να «κάνει διαφορά» στη ζωή των πολιτών.

Στη συνέχεια διεξήχθη ολοήμερο εκπαιδευτικό σεμινάριο προς δημόσιους λειτουργούς, με έμφαση στην ενίσχυση των γνώσεων των συμμετεχόντων στον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων και της συμμόρφωση με τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, κατά την υλοποίηση έργων/προγραμμάτων που στηρίζονται από τα χρηματοδοτικά Ταμεία Ανάπτυξης της Ένωσης».

Σύμφωνα με ανακοίνωση Τύπου των διοργανωτών, η ημερίδα «αποσκοπεί να μας θυμίσει ότι, από την απαρχή της νομικής προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων το 1948 με την υιοθέτηση της Οικουμενικής Διακήρυξης του Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, 75 χρόνια μετά η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχει πλέον λάβει δεσμευτικό χαρακτήρα».

ΠΗΓΗ: KYΠΕ

 

 

Ειδήσεις σήμερα:

Έκλεισε εκνευρισμένος την σύνδεση ο Βαβούσκος «Με ειρωνεύεστε»: Η αμφισβήτηση και ο καταστατικός χάρτης για Μονή Αββακούμ

Δουλειά με το ζόρι στον καύσωνα: Πόσα εξώδικα εκδόθηκαν - Εργοτάξια τερμάτισαν την λειτουργία τους λόγω παραβάσεων

Ανάλυση: Σε νέα εποχή οι σχέσεις ΗΠΑ – Κύπρου – Διεθνολόγος εξηγεί στο «Τ» για την άρση της υποχρέωσης για έκδοση visas

Υπουργικό: Ενέκρινε την παραχώρηση οικονομικής βοήθειας σε πληγέντες από τις πυρκαγιές σε Πάφο και Λευκωσία

Ανέλαβε καθήκοντα ο νέος Υφυπουργός - Πραγματοποιήθηκε η τελετή παράδοσης και παραλαβής του χαρτοφυλακίου

Φειδίας: Τι έκανε τις πρώτες 48 ώρες στο Ευρωκοινοβούλιο - Με βίντεο απαντά αν του άρεσεΗ πρώτη αντίδραση του ΠτΔ στις απειλές Χεζμπολάχ - Πώς απάντησε στον Ηγέτη Νασράλα

Η πρώτη αντίδραση του ΠτΔ στις απειλές Χεζμπολάχ - Πώς απάντησε στον Ηγέτη Νασράλα

Η Κυπριακή Δημοκρατία δεν εμπλέκεται με κανένα τρόπο στις πολεμικές συρράξεις, είπε απόψε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, σημειώνοντας ότι η Κυπριακή Δημοκρατία αποτελεί μέρος της λύσης και όχι του προβλήματος.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Back to top