ΑΚΕΛ: Στήριξη της ανεξάρτητης υποψηφιότητας Γιώτη Παπαχριστοφή για το Δήμο Πόλης Χρυσοχούς

ΑΚΕΛ: Στήριξη της ανεξάρτητης υποψηφιότητας Γιώτη Παπαχριστοφή για το Δήμο Πόλης Χρυσοχούς

Το ΑΚΕΛ ολοκλήρωσε τις προβλεπόμενες διαδικασίες σε σχέση με την επιλογή Υποψήφιου Δημάρχου για τον Δήμο Πόλεως Χρυσοχούς.

Back to top