Εξέδωσε οδηγία για τη λειτουργία του συστήματος iJustice το Ανώτατο

Εξέδωσε οδηγία για τη λειτουργία του συστήματος iJustice το Ανώτατο

Όλες οι καταχωρίσεις στο σύστημα eJustice που απορρίφθηκαν από την Κυριακή, 28 Ιανουαρίου 2024 θα πρέπει να καταχωριστούν εκ νέου μέσω του συστήματος iJustice εντός 5 ημερών και νοείται ότι σε τέτοιες περιπτώσεις εξακολουθεί να ισχύει η ημερομηνία και ώρα καταχώρισής τους στο σύστημα eJustice, αναφέρει οδηγία του Ανωτάτου Δικαστηρίου για την λειτουργία του iJustice λόγω προβλήματος στο eJustice.

Υφυπουργείο Καινοτομίας: Επιστροφή στο iJustice τη Δευτέρα

Υφυπουργείο Καινοτομίας: Επιστροφή στο iJustice τη Δευτέρα

Το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής ανακοίνωσε πως έχει αποφασιστεί η προσωρινή μετάβαση στο σύστημα iJustice από τη Δευτέρα, 29 Ιανουαρίου, 2024.

Σε πλήρη εφαρμογή από αύριο (1/2) το iJustice - Σημαντικό βήμα αναβάθμισης της δικαιοσύνης

Σε πλήρη εφαρμογή από αύριο (1/2) το iJustice - Σημαντικό βήμα αναβάθμισης της δικαιοσύνης

Σε πλήρη εφαρμογή τίθεται από 1η Φεβρουαρίου 2022 το σύστημα ηλεκτρονικής καταχώρισης (iJustice), ένα σημαντικό βήμα στην πορεία ποιοτικής αναβάθμισης του συστήματος δικαιοσύνης της χώρας, που αναμένεται να συμβάλει καταλυτικά στην ταχύτερη, αποδοτικότερη και αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των λειτουργών και επαγγελματιών του τομέα και του κοινωνικού συνόλου ευρύτερα.

Back to top