Google Play Store Apple Store
World News Media Themasports Socialista lifenewscy ARJ Radio

Άνω κάτω τους έκανε ο Βγενόπουλος- Νέα πυρά κατά της κ.Αντωνιάδου από το δικηγορικό «Χρύσης Δημητριάδης & Σία ΔΕΠΕ».

03.03.2015
15:48
Οικονομία

Νέα πυρά κατά της διαχειρίστρια της πρώην Λαϊκής Τράπεζας κ.Άντρης Αντωνιάδου έρχονται μέσω της ανακοίνωσης του δικηγορικού γραφείου «Χρύσης Δημητριάδης & Σία ΔΕΠΕ».

Το δικηγορικό γραφείο «Χρύσης Δημητριάδης & Σία ΔΕΠΕ»  αναφέρει στην ανακοίνωση του πως «Αναγκαζόμαστε να αναφερθούμε στην δημοσιευμένη στα μέσα μαζικής επικοινωνίας επιστολή της κας Άντρης Αντωνιάδη προς την Αρχή Εξυγίανσης ημερομηνίας 2/3/2015 και να πληροφορήσουμε το κοινό ως ακολούθως»

1.Το δικηγορικό μας γραφείο ανέλαβε μέσα στο 2012, με οδηγίες του τελευταίου Διοικητικού Συμβουλίου της Λαϊκή Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ (Τράπεζα) και σε συνεργασία με ξένο δικηγορικό οίκο, ο οποίος επίσης επιλέγηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο, τη διερεύνηση ενδεχόμενης διάπραξης ζημιογόνων πράξεων και παραλείψεων από πρώην μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας που θα μπορούσαν να αποτελέσουν αντικείμενο αγωγής για αξίωση εναντίον τους αποζημιώσεων.

2. Η εμπλοκή του γραφείου μας στην υπόθεση, για την οποία καταχωρήθηκε εναντίον διαφόρων προσώπων τον Νοέμβριο του 2012 αγωγή στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας, συνεχίστηκε και μετά τον διορισμό μέσα στον Μάρτιο του 2013 της κας Αντωνιάδου ως Ειδικής Διαχειρίστριας της Τράπεζας.

3. Αυτό συνέβη διότι όλη η εργασία που χρειαζόταν να γίνει για να ετοιμαστεί και η σχετική αίτηση προς το Δικαστήριο για να εξασφαλιστούν εναντίον ορισμένων Εναγομένων προσωρινά απαγορευτικά διατάγματα δέσμευσης των περιουσιακών τους στοιχείων είχε διεκπεραιωθεί από το γραφείο μας σε συνεννόηση με τον πιο πάνω ξένο δικηγορικό οίκο.

 4. Προσθέτουμε δε ότι ενημέρωση για την υπόθεση και τα ευρήματα μας, που στην συνέχεια τέθηκαν ενώπιον του Δικαστηρίου που εξέδωσε μονομερώς τα εν λόγω διατάγματα τον Απρίλιο του 2013 τα οποία στην συνέχεια οριστικοποιήθηκαν, είχε γίνει από δικηγόρο του γραφείου μας προς την Επιτροπή Θεσμών της Βουλής των Αντιπροσώπων που μας προσκάλεσε μαζί με τον Πρόεδρο και άλλα μέλη του τελευταίου Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας πριν από τα γνωστά γεγονότα του Μαρτίου του 2013.

5. Λόγω δε της εμπιστευτικότητας του ζητήματος, πιο ενδελεχής ενημέρωση της Επιτροπής Θεσμών έγινε στην συνέχεια (μετά από παράκληση μας) κεκλεισμένων των θυρών, ενώ μετά από οδηγίες του Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων και με συμβουλή του Γενικού Εισαγγελέα την ίδια ημέρα παραδώσαμε τεράστιο όγκο εγγράφων στο αρχείο της Βουλής των Αντιπροσώπων, με οδηγίες του Προέδρου της Βουλής, όπως φυλαχθούν για να αξιολογηθούν στην συνέχεια από την Επιτροπή Θεσμών της Βουλής, η οποία τότε διερευνούσε διάφορα ζητήματα που είχαν σχέση και με την Τράπεζα.

6. Από τον Απρίλιο του 2013, όταν μαζί με το δικηγορικό γραφείο Ανδρέας Νεοκλέους & Σία ΔΕΠΕ που διορίστηκαν στο μεταξύ από την κα Αντωνιάδου και τον τότε Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας ως πρόσθετοι δικηγόροι καταχωρήσαμε με επιτυχία την μονομερή αίτηση για προσωρινά απαγορευτικά διατάγματα, συνεχίσαμε να εκπροσωπούμε την Τράπεζα μέχρι σήμερα.

7. Για ευνόητους λόγους δεν θα ήταν ορθό να αναφέρουμε οτιδήποτε περισσότερο για την δικαστική υπόθεση και περιοριζόμαστε να αναφέρουμε τα πιο κάτω σε σχέση με τον ισχυρισμό της κας Αντωνιάδου ότι το γραφείο μας δεν μπορεί να τεθεί επικεφαλής της νομικής ομάδας που εκπροσωπεί την Τράπεζα στην εν λόγω υπόθεση:

2 (α) Από το 2012 μέχρι και σήμερα τόσο το τελευταίο Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας όσο και η ίδια η κα Αντωνιάδου δεν έκρινε ότι υπήρχε οποιοδήποτε θέμα σύγκρουσης συμφερόντων ή αδυναμίας εκπροσώπησης της Τράπεζας από το γραφείο μας.

(β) Η κα Αντωνιάδου ουδέποτε έθεσε ζήτημα παύσης του γραφείου μας από την υπόθεση ή κωλύματος οποιουδήποτε από τους δικηγόρους μας να αντεξετάσουν οποιοδήποτε από τους Εναγόμενους ή να συμμετέχουν στη διαμόρφωση της γραμμής αντεξέτασης.

 (γ) Η κα Αντωνιάδου επέλεξε να θέσει ως επικεφαλή της νομικής ομάδας που εκπροσωπούσε την Τράπεζα στην πιο πάνω υπόθεση το πιο πάνω δικηγορικό γραφείο, προφανώς ακολουθώντας οδηγίες του τότε Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας, πράγμα που αποδεχτήκαμε.

(δ) Η ύπαρξη του δανείου, που η Τράπεζα είχε παραχωρήσει στο γραφείο μας μέσα στο 2008 για τους σκοπούς ανέγερσης του κτιρίου μας, ουδέποτε προηγουμένως τέθηκε από την κα Αντωνιάδου ως κώλυμα συνέχισης από το γραφείο μας της εκπροσώπησης της Τράπεζας μαζί με το πιο πάνω δικηγορικό γραφείο.

(ε) Επειδή δε η ύπαρξη του εν λόγω δανείου αποτέλεσε παλαιότερα αντικείμενο συζήτησης στην Επιτροπή Ελέγχου της Βουλής των Αντιπροσώπων και ανάλογων δημοσιευμάτων, αποστείλαμε τον Ιανουάριο του 2014 στον τότε Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας τρισέλιδη επιστολή με την οποία του εξηγούσαμε προς αποκατάσταση της αλήθειας τα πραγματικά γεγονότα που περιέβαλλαν το εν λόγω δάνειο.

 (στ) Παρόμοιες επιστολές, με αφορμή σχετική αναφορά στο ίδιο δάνειο στην Έκθεση της Επιτροπή Θεσμών της Βουλής των Αντιπροσώπων για την Οικονομία, αποστείλαμε τον Μάιο του 2014 προς τον τότε Πρόεδρο της Επιτροπής Θεσμών, τον Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων, στους Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους των Πολιτικών Κομμάτων, στον Υφυπουργό παρά τω Προέδρω ως επίσης στην ίδια την κα Αντωνιάδου.

(ζ) Η κα Αντωνιάδου ουδέποτε επανήλθε από τότε επί του ιδίου ζητήματος, διότι προφανώς οι εξηγήσεις που της δώσαμε ήταν επαρκέστατες. Αρκούμαστε στο να επαναλάβουμε, αυτή τη φορά δημοσίως, ότι κατά τον ουσιώδη χρόνο ζητήθηκαν και δόθηκαν στο γραφείο μας προσφορές από πέντε τράπεζες από τις οποίες επιλέξαμε την πιο συμφέρουσα, το επιτόκιο της οποίας επιπροσθέτως του κυμαινόμενου Euribor ήταν μόνο ελάχιστα χαμηλότερο από τη δεύτερη και τρίτη πιο συμφέρουσα προσφορά.

Τέλος, η άποψη της κας Αντωνιάδου ότι οι δικηγόροι του γραφείου μας, λόγω του πιο πάνω δανείου, το οποίο σημειώνουμε ότι συνεχίζουμε να αποπληρώνουμε ανελλιπώς και σύμφωνα με τους όρους του, δεν είναι σε θέση να αντεξετάσουν «τους κατηγορούμενους» επειδή δήθεν η ομοιότητα του με τα δάνεια που αποτελούν αντικείμενο της Αγωγής είναι «εξαιρετικά ανησυχητική» και ότι «το τελικό αποτέλεσμα θα είναι καταστροφικό για την υπόθεση» είναι τουλάχιστον προσβλητική, να μην πούμε κακοήθης και κακόβουλη. Εύλογα ένας διερωτάται πως θα μπορούσε να προβληθεί ένας τέτοιος ισχυρισμός όταν ήταν το γραφείο μας που εισηγήθηκε προς το τότε Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας την καταχώριση της Αγωγής και της αίτησης για εξασφάλιση απαγορευτικών διαταγμάτων εναντίον ορισμένων από τους Εναγόμενους.

Τελειώνοντας, αναφέρουμε ότι, επίσης για ευνόητους λόγους, δεν θα σχολιάσουμε με οποιοδήποτε τρόπο άλλες αναφορές και ισχυρισμούς της κας Αντωνιάδου.