Google Play Store Apple Store
World News Media Themasports lifenewscy Socialista
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Σε προχωρημένο ή τελικό στάδιο οι δράσεις για το Πάρκο του Ακάμα είπε ο Υπουργός Γεωργίας

Σε προχωρημένο ή τελικό στάδιο οι δράσεις για το Πάρκο του Ακάμα είπε ο Υπουργός Γεωργίας

Όλες οι σημαντικές δράσεις που είναι απαραίτητες για τη λειτουργία του Εθνικού Δασικού Πάρκου του Ακάμα έχουν δρομολογηθεί και βρίσκονται σε προχωρημένο ή ακόμα και σε τελικό στάδιο, είπε την Τετάρτη ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος,  Κώστας Καδής, ενημερώνοντας την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος, για τις εξελίξεις και την πρόοδο υλοποίησης του Σχεδίου για την Αειφόρο Ανάπτυξη του Εθνικού Δασικού Πάρκου (ΕΔΠ) του Ακάμα.

 
Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΓΤΠ, ο κ. Καδής είπε στην Επιτροπή ότι το Διαχειριστικό Σχέδιο του Εθνικού Δασικού Πάρκου του Ακάμα επικαιροποιήθηκε μέσα από εντατικές διαβουλεύσεις, κατά την περίοδο 2018-2020 και ανέφερε πως η κεφαλαιουχική επένδυση για τη δημιουργία του Πάρκου θα ξεπεράσει τα €12.000.000 ενώ οι ετήσιες λειτουργικές δαπάνες υπολογίζονται σε €1.000.000. 
 
Διευκρίνισε ότι το Σύστημα Διαχείρισης του Πάρκου προβλέπει τη συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων φορέων και των Τοπικών Αρχών.


 
Ενημέρωσε την Επιτροπή ότι στο πλαίσιο του σχεδίου προβλέπεται οργάνωση της εισόδου (με 7 κύρια σημεία εισόδου) και της διακίνησης των επισκεπτών, εντατικοποίηση των μέτρων προστασίας και διατήρησης της φύσης, βελτίωση του οδικού δικτύου και καθορισμός χώρων στάθμευσης, ενίσχυση της ενημέρωσης και ικανοποίησης των επισκεπτών, με τη δημιουργία 14 κόμβων διευκολύνσεων και ενημέρωσης, σχεδιασμός υποδομών, μέσω Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού, καθορισμός τέλους εισόδου, δέουσα Εκτίμηση Επιπτώσεων στο Περιβάλλον, θέσπιση Κανόνων Λειτουργίας του Πάρκου, συστηματική καθαριότητα Πάρκου, πρόσληψη και εκπαίδευση Παρκοφυλάκων και άλλου προσωπικού.
 
Τόνισε ότι ο μοναδικός σκοπός των δράσεων αυτών είναι να συμβάλουν, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, στην αποτελεσματική διαχείριση του μεγάλου αριθμού επισκεπτών που φτάνουν στο Πάρκο, περιορίζοντας, έτσι, την πίεση στους φυσικούς οικότοπους της περιοχής.
 
Σε ό,τι αφορά την εξέλιξη του έργου, ο κ. Καδής είπε πως μέχρι σήμερα, όλες οι σημαντικές δράσεις που είναι απαραίτητες για τη λειτουργία του Πάρκου έχουν δρομολογηθεί και βρίσκονται σε προχωρημένο ή ακόμα και σε τελικό στάδιο, εντός του ορισθέντος χρονοδιαγράμματος.
 
Ανέφερε συγκεκριμένα, ότι έχουν ετοιμαστεί οι αναγκαίες Μελέτες Επιπτώσεων στο Περιβάλλον και οι προκαταρκτικοί κανόνες λειτουργίας του Πάρκου, έχει παραδοθεί η τελική αρχιτεκτονική μελέτη, ολοκληρώθηκε η προμελέτη βελτίωσης των δρόμων, ενώ συνεχίστηκε η αποκοπή συγκεκριμένων προσβάσεων και η άρση των παράνομων επεμβάσεων. Συνεπώς, η πρόοδος του Σχεδίου ακολουθεί τα αρχικά χρονοδιαγράμματα και αναμένουμε ότι το Εθνικό Δασικό Πάρκο της χερσονήσου θα λειτουργήσει πριν το τέλος του 2022, όπως αρχικά είχε δεσμευθεί η Κυβέρνηση.
 
Ο Υπουργός Γεωργίας επανέλαβε τη βούληση της Κυβέρνησης για πλήρη και συντεταγμένη λειτουργία του Εθνικού Δασικού Πάρκου του Ακάμα, με τρόπο που να διασφαλίζεται η προστασία όλων των μοναδικών αξιών της περιοχής, η αναβάθμιση της εμπειρίας του επισκέπτη, η ενίσχυση του οικοτουρισμού, καθώς και η αναζωογόνηση των τοπικών κοινοτήτων.
 
Αναφέροντας ακόμα ότι όραμα της Κυβέρνησης, είναι η αντιμετώπιση όλων των προκλήσεων, έτσι ώστε το Εθνικό Δασικό Πάρκο να παρέχει ολοκληρωμένη προστασία στη βιοποικιλότητα, βελτιώνοντας ταυτόχρονα την εμπειρία των επισκεπτών που φτάνουν στην περιοχή και παρέχοντας ουσιαστικά οφέλη στην τοπική κοινωνία, τόνισε ότι προς την κατεύθυνση αυτή, έχει εκπονηθεί το Σχέδιο για την Αειφόρο Ανάπτυξη του Ακάμα, από ομάδα Κυπρίων και ξένων εμπειρογνωμόνων, με σημαντική εμπειρία στη διαχείριση Εθνικών Πάρκων σε άλλες χώρες.
 
Μετά τη συνεδρία της Επιτροπής, σύμφωνα με δελτίο Τύπου του κόμματος της, η Βουλευτής του ΔΗΣΥ Σάβια Ορφανίδου δήλωσε ότι το Εθνικό Πάρκο του Ακάμα θεωρείται σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο μια περιοχή με πλούσια φυσική και πολιτιστική κληρονομιά και στόχος μας είναι να αποτελέσει εθνικό πρότυπο και για τα υπόλοιπα εθνικά πάρκα.
 
Πρόσθεσε ότι ο στόχος της Κυβέρνησης, μέσα από το διαχειριστικό σχέδιο, είναι η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας και η προώθηση της αειφόρου και βιώσιμης ανάπτυξης των κοινοτήτων και αξιοποίηση των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων της περιοχής.
 
Πρόσθεσε ότι  μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο θα ενισχυθεί η οικονομική δραστηριότητα των κοινοτήτων, θα προωθηθεί ένα μελετημένο οδικό δίκτυο και θα αυξηθούν τα σημεία εισόδου. Θα δημιουργηθούν επίσης κόμβοι διευκόλυνσης και ενημέρωσης των επισκεπτών.
 
Η κ. Ορφανίδου είπε ακόμα ότι μέχρι το τέλος του 2022 το χρονοδιάγραμμα προβλέπει την πλήρη εφαρμογή του σχεδίου.

Εξάλλου, η  Ομοσπονδία Περιβαλλοντικών Οργανώσεων Κύπρου (ΟΠΟΚ) συμμετείχε στη σημερινή συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος, κατά την οποία υπέβαλε τις απόψεις και θέσεις της για την πολιτική της κυβέρνησης, σε σχέση με το θέμα της προστασίας της Χερσονήσου Ακάμα και της προώθησης του Σχεδίου Αειφόρου Ανάπτυξης του Εθνικού Δασικού Πάρκου (ΕΔΠ) Ακάμα.

Η ΟΠΟΚ θεωρεί ότι δεν πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις και δεν ακολουθούνται οι ορθές διαδικασίες πριν από την έγκριση και υλοποίηση του Σχεδίου Αειφόρου Ανάπτυξης ΕΔΠ Ακάμα από το Υπουργικό Συμβούλιο, ενώ παράλληλα εκφράζει σοβαρούς προβληματισμούς και έντονες επιφυλάξεις επί συγκεκριμένων προνοιών του Σχεδίου Αειφόρου Ανάπτυξης ΕΔΠ Ακάμα, καθότι θεωρεί ότι αρκετές από τις πρόνοιες αυτές χρήζουν αναθεώρησης και τροποποίησης.

Επίσης, η ΟΠΟΚ θεωρεί ότι απουσιάζουν σημαντικές πρόνοιες, οι οποίες θα πρέπει να περιληφθούν στο Σχέδιο Αειφόρου Ανάπτυξης ΕΔΠ Ακάμα.
 
Κατά την ΟΠΟΚ απαραίτητες προϋποθέσεις, μεταξύ άλλων, πριν από την έγκριση του Σχεδίου Αειφόρου Ανάπτυξης ΕΔΠ Ακάμα από το Υπουργικό Συμβούλιο, πρέπει να είναι η άρση των αυθαίρετων επεμβάσεων και επιβλαβών δραστηριοτήτων, καθώς και κατεδάφιση των παράνομων κατασκευών και αποκατάσταση της περιβαλλοντικής ζημιάς, εντός ή/και πλησίον του ΕΔΠ Ακάμα και των προστατευόμενων περιοχών του Δικτύου Natura 2000 ΤΚΣ και ΖΕΠ Χερσόνησος Ακάμα και η απαλλοτρίωση των περίκλειστων ιδιωτικών περιουσιών στο ΕΔΠ Ακάμα, η ανάκτηση των οποίων από το κράτος θεωρείται απαραίτητη για σκοπούς δημόσιας ωφέλειας.

Επίσης, αναφέρει πως απαραίτητη προϋπόθεση πρέπει να είναι η επέκταση της περιοχής ΤΚΣ Χερσόνησος Ακάμα, με βάση τις πρόσφατες διαπιστώσεις και εισηγήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η έκδοση Διατάγματος Κήρυξης της προστατευόμενης περιοχής ΤΚΣ Χερσόνησος Ακάμα σε Ειδική Ζώνη Διατήρησης (ΕΖΔ) και έκδοση διατάγματος καθορισμού μέτρων προτεραιότητας για την ΕΖΔ, με βάση τις διατάξεις του περί Προστασίας και Διαχείρισης της Φύσης και Άγριας Ζωής Νόμου και η έκδοση Διατάγματος Προστασίας και Διαχείρισης της Φύσης και Άγριας Ζωής για την περιοχή ΕΖΔ Χερσόνησος Ακάμα, με βάση τις διατάξεις του περί Προστασίας και Διαχείρισης της Φύσης και Άγριας Ζωής Νόμου.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ
 

 

 

Ειδήσεις σήμερα:

Εξώδικο με…SMS για τις παραβάσεις – Πότε θα τεθεί σε εφαρμογή; - Έτσι θα πληρώνει ο πολίτης

Ενοικιάζεις το ακίνητο σου: Η τριπλή φορολογία στα εισοδήματα από ενοίκια, οι εκπτώσεις και τα πρόστιμα - Όσα πρέπει να γνωρίζεις

Υπάρχει τελικά ο τέλειος σύντροφος και η τέλεια σχέση; Τα βήματα πριν το πρώτο ραντεβού

Τραγωδία στην άσφαλτο: Νεκρός ο πεζός που παρασύρθηκε από όχημα στη Λεμεσό

Νεκρός άνδρας στη Χλώρακα: Τον εντόπισε πολίτης - Απέκλεισαν το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας

Οδηγός «πετούσε» στον αυτοκινητόδρομο - Συνελήφθη 23χρονοςΈφτασε στην Κύπρο η Μέτσολα: «Ευχαριστώ για τη θερμή υποδοχή σας στην Κύπρο» - Η ανάρτηση της

Έφτασε στην Κύπρο η Μέτσολα: «Ευχαριστώ για τη θερμή υποδοχή σας στην Κύπρο» - Η ανάρτηση της

Στην Κύπρο έφτασε η Πρόεδρος του Ευρωπαϊκου Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Back to top