Google Play Store Apple Store
World News Media Themasports Socialista lifenewscy

Αποσύρεται από τον τραπεζικό τομέα η RCB, γίνεται εποπτευόμενη εταιρεία διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων

24.03.2022
09:37
Οικονομία

Η RCB Bank Ltd, με ανακοίνωσή της, ενημερώνει ότι έλαβε την απόφαση να μετασχηματίσει την τράπεζα σε μια εποπτευόμενη εταιρεία διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων (asset management company) και μετατοπίζεται από τις τραπεζικές εργασίες, οι οποίες θα αποσυρθούν σταδιακά.

«Παρόλο που η RCB διατηρεί άφθονα επίπεδα ρευστότητας και κεφαλαιακής επάρκειας, η συνεχιζόμενη και εξαιρετικά ασταθής γεωπολιτική κατάσταση καθιστά αναγκαίο τον εν λόγω μετασχηματισμό και την υιοθέτηση μιας νέας στρατηγικής - τη σταδιακή απεμπλοκή από τις τραπεζικές εργασίες με την ταυτόχρονη διασφάλιση των συμφερόντων των πελατών της", αναφέρει. Στη συνέχεια, σημειώνεται, "αφού η Τράπεζα ολοκληρώσει τη μεταστροφή της από την αποδοχή καταθέσεων και τη χορήγηση χρηματοδοτήσεων, σχεδιάζει να μετατραπεί σε μια εποπτευόμενη εταιρεία διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων, καθότι διαθέτει σημαντικά περιουσιακά στοιχεία στον ισολογισμό της».

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας μετασχηματισμού, η RCB Bank σημειώνει ότι θα συνεχίσει να εξυπηρετεί τους υφιστάμενους πελάτες της και να ανταποκρίνεται σε όλα τα αιτήματα για πληρωμές ή μεταφορές καταθέσεων σε λογαριασμούς με άλλες τράπεζες και να πληροί οποιεσδήποτε τρέχουσες υποχρεώσεις.

«Από σήμερα, 24 Μαρτίου 2022, η RCB Bank, σε συμφωνία με την Τραπεζική Εποπτεία της ΕΚΤ, θα παύσει να συνάπτει νέες σχέσεις με πελάτες τόσο για καταθέσεις όσο και για δάνεια. Η Τράπεζα θα ακολουθήσει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και διαδικασία για την ολοκλήρωση των υφιστάμενων πελατειακών σχέσεων», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Διορισμός ειδικού ελεγκτικού οίκου

Για την ακριβή εφαρμογή της διαδικασίας, καθώς και για την ενίσχυση του αισθήματος εμπιστοσύνης των πελατών, η RCB Bank συμφώνησε με την Τραπεζική Εποπτεία της ΕΚΤ ότι είναι κατάλληλος ο διορισμός ενός ειδικού ελεγκτικού οίκου, ο οποίος μαζί με την διεύθυνση της Τράπεζας θα ελέγχει τη διαδικασία ολοκλήρωσης των διακανονισμών της τράπεζας με τους καταθέτες, διασφαλίζοντας έτσι την ομαλή λήξη των καταθετικών σχέσεων.

Οι επόπτες αποφάσισαν ότι μια ομάδα επαγγελματιών από την Deloitte, θα αναλάβουν αυτό τον ρόλο. «Το Διοικητικό Συμβούλιο και η Διεύθυνση φυσικά και θα συνεχίσουν να ασκούν τα καθήκοντά τους κανονικά, θα οργανώσουν τη διαδικασία αποπληρωμής των καταθέσεων στους πελάτες και θα ηγηθούν του μετασχηματισμού της Τράπεζας», σημειώνει η τράπεζα.

Η Τράπεζα τονίζει ότι θα προχωρήσει στην πλήρη αποπληρωμή όλων των υποχρεώσεών της προς τους πελάτες της και θα συνεχίσει να επικεντρώνεται στη διαχείριση των υπολοίπων περιουσιακών της στοιχείων. Όπως ανακοινώθηκε πρόσφατα, η RCB έχει ήδη διαπραγματευτεί τη μερική πώληση των δανειακών της περιουσιακών στοιχείων ύψους 556 εκατ. ευρώ. Αυτή η ενέργεια σε συνδυασμό με τα υπάρχοντα υψηλά επίπεδα ρευστότητας θα επιτρέψει στην RCB να ανταποκριθεί πλήρως στις υποχρεώσεις της προς τους πελάτες της, όπως σημειώνει, και να διατηρεί επαρκή ρευστά περιουσιακά στοιχεία για περαιτέρω δραστηριότητες μετά τη μετατροπή της σε εταιρεία διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων.

«Οι πελάτες μας θα ειδοποιηθούν και θα τους ζητηθεί να μεταφέρουν τις εργασίες/καταθέσεις τους σε άλλα τραπεζικά ιδρύματα τους προσεχείς μήνες. Στο ενδιάμεσο διάστημα οι υπάρχοντες πελάτες θα εξυπηρετούνται κανονικά. Θα συνεχίσουμε να εκτελούμε πληρωμές και μεταφορές στη βάση οδηγιών των πελατών μας και να επιτρέπουμε τη μετάβασή τους σε άλλες τράπεζες, να διεκπεραιώνουμε πληρωμές με κάρτα και υπηρεσίες αποδοχής συναλλαγών (acquiring). Θα πραγματοποιούμε πληρωμές, ως συνήθως με την ίδια τοκοφόρο ημερομηνία, και να αποπληρώνουμε προθεσμιακές καταθέσεις σύμφωνα με τη συμβατική ληκτότητα τους ή την τυπική περίοδο προειδοποίησης (εντός 5 εργάσιμων ημερών σε περίπτωση πρόωρου τερματισμού)», αναφέρει στην ανακοίνωση.

Σύντομα, η RCB σκοπεύει να στείλει ειδοποιήσεις στους πελάτες της για κλείσιμο λογαριασμών και θα ξεκινήσει ταυτόχρονα διαπραγματεύσεις με πελάτες των οποίων οι προθεσμιακές καταθέσεις λήγουν μετά τον Ιούνιο του 2022 σχετικά με τους όρους πρόωρης αποπληρωμής με πληρωμή ολόκληρου του ποσού της κατάθεσης και των τόκων για την περίοδο κατά την οποία το ποσό βρισκόταν στην κατοχή της Τράπεζας.

Με την πλήρη αποπληρωμή όλων των αιτημάτων και των προθεσμιακών καταθέσεων, η RCB σχεδιάζει να μετατραπεί σε μια εταιρεία διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων, η οποία θα συνεχίσει να διαχειρίζεται το σημαντικό δανειακό της χαρτοφυλάκιο και να ειδικεύεται στην παροχή άλλων υπηρεσιών.

«Η RCB θα ήθελε να ευχαριστήσει ολόψυχα τους πελάτες της για τη μακροχρόνια και αμοιβαία επωφελή συνεργασία και εκφράζει λύπη που λόγω της νέας γεωπολιτικής κατάστασης, αποφάσισε, για το συμφέρον της Κύπρου, να λάβει τέτοια μέτρα, όταν όλοι οι χρηματοοικονομικοί της δείκτες ήταν σίγουρα από τους καλύτερους στην χώρα», καταλήγει η ανακοίνωση.

Σημειώνεται ότι η RCB Bank Ltd ιδρύθηκε την 1η Αυγούστου 1995. Ήταν μια από τις μεγαλύτερες τράπεζες στην Κύπρο και συγκαταλέγεται στις σημαντικές Ευρωπαϊκές τράπεζες που εποπτεύονται κατευθείαν από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μέσω του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (ΕΕΜ). Η Τράπεζα διατηρεί καταστήματα σε Λευκωσία, Λεμεσό, Πάφο, Λάρνακα και Λουξεμβούργο.

Πηγή: ΚΥΠΕ