ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Σε εξέλιξη ο ψηφιακός μετασχηματισμός σχολικών μονάδων - Θα δημιουργηθούν περίπου 6.500 τάξεις

Σε εξέλιξη ο ψηφιακός μετασχηματισμός σχολικών μονάδων - Θα δημιουργηθούν περίπου 6.500 τάξεις

Σε εξέλιξη βρίσκεται η υλοποίηση του Έργου του Ψηφιακού Μετασχηματισμού των Σχολικών Μονάδων, το οποίο περιλαμβάνει τη δημιουργία 6.500 περίπου ψηφιακών τάξεων, είπε η Υπουργός Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, Αθηνά Μιχαηλίδου, μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου με θέμα «Μετάβαση στο Σύγχρονο Σχολείο μέσω της Ψηφιακής Εκπαίδευσης», στην παρουσία του Υφυπουργού Έρευνας, Καινοτομίας & Ψηφιακής Πολιτικής, Νικόδημου Δαμιανού.

Σκοπός της σημερινής συνέντευξης Τύπου, είπε η Υπουργός Παιδείας, είναι για να παρουσιάσουν τις πολιτικές και τις δράσεις του Υπουργείου στον δρόμο για τον ψηφιακό μετασχηματισμό «του εκπαιδευτικού μας συστήματος και την ψηφιακή αναβάθμιση των σχολικών μας μονάδων».

«Η αναγκαιότητα για ψηφιακή μετάβαση της εκπαίδευσης, με γνώμονα την παροχή εκπαίδευσης και κατάρτισης υψηλής ποιότητας και χωρίς αποκλεισμούς, αναγνωρίζεται τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο», ανέφερε. Πρόσθεσε ότι η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει καταρτίσει «Σχέδιο Δράσης για την Ψηφιακή Εκπαίδευση 2021-2027», σύμφωνα με το οποίο ο ψηφιακός μετασχηματισμός της εκπαίδευσης στηρίζεται σε δύο πυλώνες: στην προώθηση της ανάπτυξης ενός οικοσυστήματος ψηφιακής εκπαίδευσης υψηλών επιδόσεων και στην ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων και ικανοτήτων, σε όλα τα επίπεδα, για τον ψηφιακό μετασχηματισμό.

Σε αυτό το πλαίσιο και σε πλήρη ευθυγράμμιση με το Πρόγραμμα Διακυβέρνησης, συνέχισε η κα. Μιχαηλίδου, το Υπουργείο Παιδείας προχώρησε στην ετοιμασία Κειμένου Πολιτικής για την Ψηφιακή Εκπαίδευση, με ιδιαίτερη έμφαση στη σχολική εκπαίδευση.

«Οι βασικές αρχές που διέπουν το Κείμενο Πολιτικής είναι η ισότητα στην πρόσβαση και η συμμετοχή σε ποιοτική εκπαίδευση, μέσω κατάλληλων επενδύσεων σε υποδομές, εξοπλισμό, συνδεσιμότητα και εκπαιδευτικό υλικό», σημείωσε. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται, όπως επεσήμανε, στην καλλιέργεια της ψηφιακής ικανότητας των εκπαιδευτικών και των μαθητών και μαθητριών.

«Παράλληλα, το Κείμενο Πολιτικής επισημαίνει τη σημασία της καλλιέργειας δεξιοτήτων για την ασφαλή, υπεύθυνη και δημιουργική χρήση του διαδικτύου, την καλλιέργεια ψηφιακής πολιτότητας, καθώς και την ασφάλεια και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα», πρόσθεσε.

Ανέφερε περαιτέρω ότι οι πολιτικές του Υπουργείου Παιδείας εστιάζουν στο τρίπτυχο: Ψηφιακά Ικανό Σχολείο - Ψηφιακά Ικανοί/ές Εκπαιδευτικοί - Ψηφιακά Ικανοί Μαθητές και Μαθήτριες και αξιοποιούν ευκαιρίες, δράσεις, προγράμματα, εργαλεία και εκπαιδευτικό περιεχόμενο που προσφέρονται στην Κύπρο, στην Ευρώπη και διεθνώς.

Σημείωσε ότι το Ψηφιακά Ικανό Σχολείο στοχεύει στην ενίσχυση της ψηφιακής κουλτούρας τόσο των εκπαιδευτικών, όσο και των μαθητών και μαθητριών, μέσω της προσβασιμότητας σε σύγχρονη υλικοτεχνική υποδομή, ώστε να αξιοποιούνται οι ψηφιακές τεχνολογίες για αποτελεσματικότερη διδασκαλία και μάθηση.

Παράλληλα, είπε η κα. Μιχαηλίδου, μέσω της επικαιροποίησης των Αναλυτικών Προγραμμάτων και της παροχής εκπαιδευτικού υλικού, καθώς και της συνεχούς επαγγελματικής επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών, ενισχύονται οι Ψηφιακά Ικανοί Εκπαιδευτικοί σε παιδαγωγικές προσεγγίσεις ενσωμάτωσης των ψηφιακών τεχνολογιών στη διαδικασία της διδασκαλίας και μάθησης.

Όπως ανέφερε, μέσα σε ένα Ψηφιακά Ικανό Σχολείο, όπου δραστηριοποιούνται Ψηφιακά Ικανοί Εκπαιδευτικοί, ενισχύεται η ανάπτυξη Ψηφιακά Ικανών Μαθητών και Μαθητριών, οι οποίοι/ες θα κατέχουν τις δεξιότητες που απαιτούνται στη σύγχρονη ψηφιακή κοινωνία.

«Για εφαρμογή της ψηφιακής αυτής πολιτικής, το Υπουργείο, μέσω της Μονάδας Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας, καθώς και της Μονάδας Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Ταμείων, έχει εξασφαλίσει χρηματοδότηση και υλοποιεί ένα ευρύ φάσμα δράσεων, με αξιοποίηση ευρωπαϊκών κονδυλίων», πρόσθεσε.

Συγκεκριμένα, είπε η κα. Μιχαηλίδου, βρίσκεται σε εξέλιξη η υλοποίηση του Έργου του Ψηφιακού Μετασχηματισμού των Σχολικών Μονάδων, το οποίο περιλαμβάνει τη δημιουργία 6.500 περίπου ψηφιακών τάξεων, με την προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού με τη μέθοδο της ενοικιαγοράς και τη δημιουργία Κέντρου Τεχνικής Στήριξης, την επιχορήγηση για αγορά υπολογιστών τύπου ταμπλέτας για μαθητές και μαθήτριες Δημοτικής Εκπαίδευσης, την επιχορήγηση για αγορά φορητού ηλεκτρονικού υπολογιστή για μαθητές και μαθήτριες Μέσης Εκπαίδευσης, καθώς και τον μετασχηματισμό των Αναλυτικών Προγραμμάτων και την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε θέματα παιδαγωγικής ενσωμάτωσης ψηφιακών τεχνολογιών.

«Επίσης, αξιοποιώντας ευρωπαϊκούς πόρους, βρίσκεται σε εξέλιξη το έργο της ανάπτυξης ενός ενιαίου και ολοκληρωμένου Συστήματος Υπηρεσιών Υποστήριξης, το οποίο θα διευκολύνει τις διοικητικές διαδικασίες των σχολικών μονάδων μέσω της ψηφιοποίησης και θα αποτελέσει το μεγαλύτερο έργο ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στον τομέα της εκπαίδευσης. Παράλληλα, υλοποιείται το Έργο της Ενσύρματης Δικτύωσης στα σχολεία Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης», σημείωσε.

Επιπρόσθετα, είπε η Υπουργός Παιδείας, με εθνικούς πόρους υλοποιούνται δράσεις για εξοπλισμό των σχολικών μονάδων με σύγχρονο, κατάλληλο και επαρκή μηχανογραφικό εξοπλισμό και βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία προκήρυξης διαγωνισμού, για εξασφάλιση διαδραστικών οθονών προς αντικατάσταση των μηχανών προβολής, καθώς και άλλου πεπαλαιωμένου εξοπλισμού στις σχολικές μονάδες.

Πρόσθεσε ότι πέρα από τον μηχανογραφικό εξοπλισμό, το Υπουργείο Παιδείας συνεχίζει να παρέχει δωρεάν σε εκπαιδευτικούς και μαθητές/μαθήτριες λογισμικά προς ενίσχυση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, με σκοπό την καλλιέργεια ψηφιακών δεξιοτήτων, ώστε οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι ικανοί να συμμετέχουν, να μαθαίνουν και να αναπτύσσονται υπεύθυνα και με ασφάλεια σε ένα κόσμο που κυριαρχείται, όλο και περισσότερο, από τις ψηφιακές τεχνολογίες.

«Μέσω των προγραμμάτων και των δράσεων του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και συγκεκριμένα του Τομέα Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας, παρέχεται συνεχής επαγγελματική επιμόρφωση στους/στις εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων και η δυνατότητα συμμετοχής των σχολικών μονάδων, των εκπαιδευτικών και των μαθητών/μαθητριών σε προγράμματα και δράσεις που καλύπτουν θεματικές και άξονες της ψηφιακής εκπαίδευσης, στοχεύοντας ολοκληρωμένα στην ανάπτυξη του Ψηφιακά Ικανού Σχολείου, των Ψηφιακά Ικανών Εκπαιδευτικών και των Ψηφιακά Ικανών Μαθητών και Μαθητριών», συμπλήρωσε.

Η Υπουργός Παιδείας ευχαρίστησε όσες και όσους με το έργο τους συνδράμουν στην υλοποίηση της πολιτικής για την ψηφιακή μετάβαση του κυπριακού εκπαιδευτικού συστήματος.

Ακολούθως, ο Προϊστάμενος της Μονάδας Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας, Χρίστος Παπαδόπουλος, παρουσίασε τις πολιτικές και δράσεις του Υπουργείου Παιδείας για μετάβαση στο σύγχρονο σχολείο μέσω της ψηφιακής εκπαίδευσης.

Σκοπός, είπε, μεταξύ άλλων, του Κειμένου Πολιτικής για την Ψηφιακή Εκπαίδευση είναι η υψηλής ποιότητας και χωρίς αποκλεισμούς ψηφιακή εκπαίδευση και κατάρτιση, ενώ οι στόχοι του είναι η προώθηση της ανάπτυξης ενός οικοσυστήματος ψηφιακής εκπαίδευσης υψηλών επιδόσεων και η ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων και ικανοτήτων.

Αναφορικά με την ενίσχυση της Υλικοτεχνικής Υποδομής των σχολείων, ο κ. Παπαδόπουλος είπε ότι με εθνικούς πόρους το τελευταίο εξάμηνο έγινε αποστολή 800 Η/Υ σε εργαστήρια της Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης και έγινε αποστολή 245 περιφερειακών συσκευών (εκτυπωτές, φωτοτυπικές μηχανές / πολυμηχανήματα)

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

 

 

Ειδήσεις σήμερα:

Οκτώ μέρες στο κελί οι δύο για το οπλοστάσιο σε τάφο στην επαρχία Λάρνακας

Μονή Αββακούμ: Απαντά στον δικηγόρο του Μητροπολίτη Ταμασού ο Βαβούσκος - «Συνιστά ομολογία ότι δεν είχαν κάνει τίποτε»

Επίδομα τέκνου: Αυξημένο κατά 3,7% φέτος - Δείτε αναλυτικά πόσα και πότε θα τα λάβετε

Τιμές καυσίμων: Το «παράδοξο» με τα φθηνότερα πρατήρια - Στα ίδια επίπεδα βενζίνη και πετρέλαιο κίνησης - Πίνακες

Κωνσταντίνου και Ελένης: Πόσοι Κύπριοι γιορτάζουν σήμερα - Oι παραλλαγές των ονομάτων και η ιστορία των Αγίων

Χριστιάνα Αριστοτέλους: Το γλυκό στιγμιότυπο που πόσταρε από τη βάφτιση της κόρης τηςΠρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Έρχονται αρχηγοί κρατών για να στηρίξουν την πρωτοβουλία Αμάλθεια - Δεν υπάρχει ναυάγιο για το τερματικό»

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Έρχονται αρχηγοί κρατών για να στηρίξουν την πρωτοβουλία Αμάλθεια - Δεν υπάρχει ναυάγιο για το τερματικό»

Αρχηγοί κρατών θα έρθουν στην Κύπρο για να στηρίξουν την πρωτοβουλία «Αμάλθεια» είπε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Back to top