ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΥΠΕΣ: «Πολλαπλά οφέλη σε πολίτες και επαγγελματίες από μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης»

ΥΠΕΣ: «Πολλαπλά οφέλη σε πολίτες και επαγγελματίες από μεταρρύθμιση της  Τοπικής Αυτοδιοίκησης»

Η μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και ιδιαίτερα η μεταφορά της αρμοδιότητας της αδειοδότησης από τις Πολεοδομικές Αρχές και τους Δήμους στους πέντε Επαρχιακούς Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης, που θα συσταθούν από 1η Ιουλίου, μεσομακροπόθεσμα αναμένεται να έχει πολλαπλά οφέλη τόσο για τους πολίτες όσο και για τους επαγγελματίες του κατασκευαστικού τομέα, τόνισε ο Υπουργός Εσωτερικών Κωνσταντίνος Ιωάννου.

Σε ομιλία του στο 18ο Συνέδριο και Έκθεση Ανάπτυξης Γης, Σχεδιασμού και Κατασκευής Κτιρίων, ο κ. Ιωάννου εξήγησε ότι με την μεταρρύθμιση αυτή συνενώνονται τρεις διαφορετικές υπηρεσίες που αυτή τη στιγμή έχουν την ευθύνη για την έκδοση πολεοδομικών και οικοδομικών αδειών.

«Συνεπώς, η πρόκληση συνίσταται αρχικά στην ομαλή συγχώνευση των διαφορετικών κουλτουρών που υπάρχουν υπό μία και μόνο Αρχή, ώστε η αδειοδότηση να γίνεται ταχύτερα και η εξυπηρέτηση των πολιτών να βελτιωθεί. Πρόκειται για μια μεγάλη αλλαγή, η οποία μέσο-μακροπρόθεσμα αναμένεται να έχει πολλαπλά οφέλη τόσο για τους πολίτες όσο και για τους επαγγελματίες του κατασκευαστικού τομέα», τόνισε.

Υλοποιήθηκαν 11 από τα 22 μέτρα

Όπως ανέφερε ο Υπουργός Εσωτερικών ενόψει της αλλαγής αυτής, το Υπουργείο έπειτα από διαβουλεύσεις με το ΕΤΕΚ κατέληξε από τον περασμένο Οκτώβριο σε μια δέσμη 22 μέτρων, με χρονικό ορίζοντα ολοκλήρωσής τους την 1η Ιουλίου του τρέχοντος έτους, οπότε και θα εφαρμοστεί η μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και θα λειτουργήσουν οι Επαρχιακοί Οργανισμοί Αυτοδιοίκησης

Σκοπός των προωθούμενων ενεργειών, πρόσθεσε, είναι η τροποποίηση των υφιστάμενων διαδικασιών με τρόπο που να αναδιοργανώνεται ολόκληρη η διαδικασία αδειοδότησης και να εισάγεται ένα πιο ευέλικτο πλαίσιο, ώστε να μειωθεί ο χρόνος εξέτασης των αιτήσεων.

Όπως ανέφερε, μέχρι στιγμής έχουν ολοκληρωθεί και εφαρμόζονται 11 από τις 22 τροποποιήσεις, ενώ άλλες 10 είναι σε αρκετά προχωρημένο στάδιο επεξεργασίας και θα εφαρμοστούν την περίοδο που απομένει μέχρι τη μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Έφερε ως παράδειγμα την εφαρμογή της νέας πρακτικής που προβλέπει για την εκ των προτέρων διενέργεια των απαιτούμενων διαβουλεύσεων με υπηρεσίες, όπως η Πυροσβεστική Υπηρεσία, η ΑΗΚ, κοκ, έτσι ώστε οι αιτήσεις να υποβάλλονται ολοκληρωμένες, για να προωθούνται γρηγορότερα, προσθέτοντας ότι τελικός στόχος είναι η πλήρης λειτουργία του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος «ΙΠΠΟΔΑΜΟΣ», όπου όλες οι απαιτήσεις θα προσκομίζονται ηλεκτρονικά, μειώνοντας περαιτέρω τον χρόνο εξέτασης των αιτήσεων.

Επεσήμανε ακόμη ότι από την 1η Ιανουαρίου του 2024, απαιτείται η εκ των προτέρων εξασφάλιση και κατάθεση με την αίτηση πιστοποιητικού εξωτερικής οριοθέτησης για την υποβολή πολεοδομικής αίτησης, κάτι που, όπως είπε, διευκολύνει την ορθή υποβολή αιτήσεων στη βάση επί του εδάφους δεδομένων, διασφαλίζοντας, ταυτόχρονα, ότι διεκπεραιώνονται οι απαραίτητες δεσμεύσεις και δεν προκαλούνται καθυστερήσεις στην εξέταση της πολεοδομικής αίτησης.

Στην ίδια κατεύθυνση, συνέχισε, κινείται και η τροποποίηση που ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2024 για παραλαβή αιτήσεων για χορήγηση πολεοδομικής άδειας για ανάπτυξη τεμαχίων μόνο μετά από εξασφάλιση πολεοδομικής άδειας οικοπεδοποίησης.

Πάντως, ο κ. Ιωάννου ανέδειξε ως «κορωνίδα των 22 μέτρων που υλοποιούνται», την κατάργηση της υποχρέωσης για εξασφάλιση πολεοδομικής και οικοδομικής άδειας για μικρές αναπτύξεις.

Όπως εξήγησε, στη νομοθετική ρύθμιση που προωθείται, προβλέπεται ότι την ευθύνη για την ορθότητα της πληρότητας της μελέτης θα έχει ο Αρχιτέκτονας ή ο Πολιτικός Μηχανικός του έργου, ενώ παράλληλα, εισάγεται ο θεσμός του Ελεγκτή Δόμησης και αποδίδεται μεγαλύτερη έμφαση στον επιτόπιο έλεγχο της οικοδομικής ανάπτυξης και αναβαθμίζεται ο ρόλος των Αρχιτεκτόνων και Πολιτικών Μηχανικών.

«Θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι το νομοσχέδιο θα εξυπηρετεί τον σκοπό για τον οποίο καταρτίζεται. Παρόλο που εργαζόμαστε εντατικά για την εκπόνηση του νομοσχεδίου, δεν αναμένεται να ολοκληρωθεί πριν την υλοποίηση της μεταρρύθμισης, και ο στόχος μας είναι να ολοκληρωθεί και να υποβληθεί στην Βουλή των Αντιπροσώπων το συντομότερο δυνατό εντός του έτους», είπε.

Εξάλλου, σύμφωνα με τον κ. Ιωάννου, σε μια προσπάθεια αντιμετώπισης των καθυστερήσεων εκπονήθηκε μελέτη (capacity plan), η οποία κατέδειξε την ανάγκη για πρόσληψη 105 ατόμων για ενίσχυση του υφιστάμενου προσωπικού και επιτάχυνση της αδειοδότησης.

«Ήδη έχουν προσληφθεί 87 άτομα και τοποθετήθηκαν στις υφιστάμενες πολεοδομικές και οικοδομικές αρχές, με προγραμματισμό να μεταφερθούν στους Επαρχιακούς Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης από την 1η Ιουλίου», είπε, προσθέτοντας ότι στόχος των προσλήψεων επιπρόσθετου προσωπικού είναι να διεκπεραιωθεί ένας σημαντικός αριθμός εκκρεμουσών αιτήσεων πριν την υλοποίηση της μεταρρύθμισης, αλλά και η σωστή και έγκαιρη κατάρτιση τους, ώστε να είναι σε θέση να συμβάλουν αποτελεσματικά στους νέους οργανισμούς αδειοδότησης.

Στόχος οι 800 οικιστικές μονάδες από το «Build-to-Rent» τα επόμενα τρία χρόνια

Στην ομιλία του, ο κ. Ιωάννου αναφέρθηκε και στη νέα ολοκληρωμένη στεγαστική πολιτική της κυβέρνησης, η οποία στοχεύει στη σταδιακή αύξηση του οικιστικού αποθέματος, με έμφαση στην προσφορά επιλογών προσιτής στέγης στους πολίτες που το έχουν ανάγκη. «Η νέα στεγαστική πολιτική έχει ανθρωποκεντρικό προσανατολισμό και ενδυναμώνει το κοινωνικό κράτος, ώστε να προσφέρει λύσεις σε κοινωνικό-οικονομικά ευάλωτους πολίτες που αδυνατούν να καλύψουν τις στεγαστικές τους ανάγκες», συμπλήρωσε.

Όπως είπε, ήδη από τον Δεκέμβριο τέθηκαν σε εφαρμογή δύο από τις δράσεις της στεγαστικής πολιτικής και συγκεκριμένα το Σχέδιο “Build to Rent” και τα αναθεωρημένα πολεοδομικά κίνητρα, όπως η παραχώρηση επιπλέον δωρεάν συντελεστή δόμησης μέχρι 45% του ισχύοντος, με υποχρέωση παραχώρησης του συνόλου των πρόσθετων μονάδων που θα παραχθούν με προσιτό ενοίκιο για περίοδο τουλάχιστον έξι ετών.

«Σε συνδυασμό με φορολογικά κίνητρα και ελαφρύνσεις που προβλέπονται στο Σχέδιο, δίνεται ένα ισχυρό κίνητρο στους επαγγελματίες ανάπτυξης γης, με στόχο την ενίσχυση της αγοράς με επιπρόσθετες 800 οικιστικές μονάδες εντός των επόμενων τριών χρόνων», υπογράμμισε.

Αναφέρθηκε και στην αναθεώρηση των πολεοδομικών κινήτρων που είχαν εφαρμοστεί στο παρελθόν, λέγοντας ότι με στόχο την αύξηση της παραγωγής και της διάθεσης νέων μονάδων στέγασης, παραχωρείται πρόσθετος συντελεστής δόμησης μέχρι 45% του ισχύοντος, με υποχρέωση πώλησης του 25% των επιπλέον μονάδων που θα παραχθούν για σκοπούς προσιτής στέγης, σε τιμή μέσου κατασκευαστικού κόστους, και του 20% προς όφελος του ιδιοκτήτη σε τιμές ελεύθερης αγοράς.

«Αντιμετωπίζουμε τον κατασκευαστικό τομέα ως την ατμομηχανή για την ανάπτυξη στον τόπο μας, με σημαντικότατη συμβολή στην οικονομία και την επιχειρηματικότητα της χώρας», είπε ο κ. Ιωάννου, για να προσθέσει ότι για τον λόγο αυτό, επενδύουμε στη συνεργασία μας με όλους τους οργανωμένους φορείς του οικοδομικού τομέα και την περαιτέρω ενίσχυσή της.

Καταλήγοντας, ο Υπουργός Εσωτερικών διαβεβαίωσε «για την πολιτική μας βούληση να παρέμβουμε και να διαφοροποιήσουμε παγιωμένες διαδικασίες και πρακτικές, για να διασφαλίσουμε το συμφέρον πολιτών και επαγγελματιών».

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

 

 

Ειδήσεις σήμερα:

Καταγγέλλει απειλές για την ζωή του ο Βέργας: «Υποψιάζομαι ποιος βρίσκεται πίσω» - Όσα αναφέρει στο «Τ»

«Κέντρο» πορνογραφικού υλικού η Κύπρος - Στο «μικροσκόπιο» οι έδρες πέντε εταιρειών

Ιατρική αμέλεια καταγγέλλει η οικογένεια της 8χρονης Καισσαριανής - Άφησε την τελευταία της πνοή στο Μακάρειο

Έρχονται αλλαγές με το πράσινο βέλος για στροφή δεξιά - Θα τοποθετηθούν τελικά χρονόμετρα;

Αναστάτωση σε Γυμνάσιο της Λάρνακας - Έλαβαν τηλεφώνημα για βόμβα

Τροχαίο στην Αγία Νάπα: Δεν φορούσαν κράνος οι δύο νεαροί - Χωρίς άδεια και ασφάλεια ο οδηγόςΕξέφρασε έντονη δυσαρέσκεια για την κόντρα Νομικής και Ελεγκτικής Υπηρεσίας ο ΠτΔ: «Εκπροσωπούμε θεσμούς και οφείλουμε να συνεργαζόμαστε»

Εξέφρασε έντονη δυσαρέσκεια για την κόντρα Νομικής και Ελεγκτικής Υπηρεσίας ο ΠτΔ: «Εκπροσωπούμε θεσμούς και οφείλουμε να συνεργαζόμαστε»

Πολύ δυσάρεστη εξέλιξη χαρακτήρισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης τα όσα διαδραματίζονται μεταξύ Νομικής και Ελεγκτικής Υπηρεσίας, σημειώνοντας ότι οι θεσμοί οφείλουν να λειτουργούν στη βάση του Συντάγματος.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Back to top