ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Συντεχνίες για νοσηλευτές, μαίες από τρίτες χώρες - Αυτή είναι η απαραίτητη προϋπόθεση

Συντεχνίες για νοσηλευτές, μαίες από τρίτες χώρες - Αυτή είναι η απαραίτητη προϋπόθεση

Σε συμφωνία να μη γίνει αποδεκτή καμία παρέκκλιση για τους εργαζόμενους από τρίτες χώρες από τα κριτήρια που προνοεί η νομοθεσία και η εγγραφή στο Συμβούλιο Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Κύπρου και από οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κατέληξαν ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Νοσηλευτών και Μαιών (ΠΑΣΥΝΜ) και οι συντεχνίες ΣΕΚ (Ο.Ι.Υ.Κ. – ΣΕΚ) και ΠΕΟ (Σ.Ε.Β.Ε.Τ.Τ.Υ.Κ ΠΕΟ) σε πρόσφατη συνάντησή τους.

Σε κοινή ανακοίνωση ΠΑΣΥΝΜ, ΣΕΚ και ΠΕΟ αναφέρουν ότι κατά τη συνάντηση υπήρξε ανταλλαγή απόψεων για θέματα που απασχολούν τη νοσηλευτική και τη μαιευτική επιστήμη στην Κύπρο και την αντιμετώπιση των προκλήσεων στον χώρο της υγείας, όπως οι συνθήκες εργασίας, οι μισθοί και οι προοπτικές επαγγελματικής ανέλιξης των Νοσηλευτών και των Μαιών.

Προσθέτουν ότι στη συνάντηση συζητήθηκαν επίσης σημαντικ θέματα που αφορούν τα κριτήρια για πιθανή εργοδότηση εργαζομένων από τρίτες χώρες, η κατάρτιση και εκπαίδευση των νοσηλευτών και των μαιών για να είναι ικανοί να ανταπεξέλθουν στις αυξανόμενες απαιτήσεις και προκλήσεις του τομέα, η ποιότητα περίθαλψης, καθώς και η αντιμετώπιση των πρωταρχικών αναγκών Υγείας του πληθυσμού.

Αναφέρουν επίσης ότι συμφωνήθηκε πως «η εποικοδομητική συνεργασία μεταξύ όλων των εμπλεκομένων φορέων στον χώρο της υγείας είναι ουσιώδης για την εξεύρεση λύσεων και βελτιώσεων σε πιθανά προβλήματα, αλλά και για την απαιτούμενη βελτίωση της παροχής υπηρεσιών υγείας και για την εξασφάλιση υψηλού επιπέδου περίθαλψης προς τον συνάνθρωπο μας».

Προσθέτουν ότι «η ανταλλαγή απόψεων σε μείζονα θέματα που απασχολούν τον τομέα υγείας είναι ζωτικής σημασίας για τη συνεχή βελτίωση και εξέλιξή του».

Όσον αφορά ελλείψεις, νοσηλευτικού και μαιευτικού δυναμικού που παρατηρούνται στην χώρα μας και τις απόψεις που ακούγονται για την εισδοχή νοσηλευτικού και μαιευτικού προσωπικού από τρίτες χώρες, σύμφωνα με την ανακοίνωση ΠΑΣΥΝΜ, ΣΕΚ και ΠΕΟ, συμφωνήθηκε όπως μη γίνει αποδεκτή καμία παρέκκλιση για τους εργαζόμενους από τρίτες χώρες από τα κριτήρια που προνοεί η νομοθεσία και η εγγραφή στο Συμβούλιο Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Κύπρου, καθώς και καμία παρέκκλιση από την οδηγία 2005/36/EE, η οποία αναθεωρήθηκε από την οδηγία 2013/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Επίσης, αναφέρεται ότι συμφωνήθηκε όπως η πολιτεία «πάρει τα ανάλογα μέτρα ώστε να προστατευτούν τα επαγγέλματα της νοσηλευτικής και της μαιευτικής και να επενδύσει σε αυτά, με στόχο την βελτίωση του Συστήματος Υγείας της χώρας μας, στη βάση της μέγιστης δυνατής αξιοποίησης των ιδιαίτερων προσόντων και δεξιοτήτων των επαγγελματιών νοσηλευτών και μαιών».

Προστίθεται πως «η πολιτεία θα πρέπει να αναπτύξει, να εφαρμόσει και να χρηματοδοτήσει εθνικό σχέδιο και στρατηγικές για την προσέλκυση, την πρόσληψη και διατήρηση νοσηλευτών και μαιών για την αντιμετώπιση των ελλείψεων που παρατηρούνται διαχρονικά, στην χώρα μας και ειδικά μετά την εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Υγείας».

Ο ΠΑΣΥΝΜ και οι συντεχνίες, ΣΕΚ και ΠΕΟ, αναφέρουν ότι συμφώνησαν επίσης όπως η πολιτεία «επενδύσει σε υψηλής ποιότητας, διαπιστευμένα προγράμματα εκπαίδευσης νοσηλευτικής και μαιευτικής για να προετοιμάσουν περισσότερους νέους νοσηλευτές και μαίες, αλλά και να προωθήσουν την εξέλιξη της σταδιοδρομίας για τους υφιστάμενους που εργάζονται αυτήν την στιγμή στην χώρα μας».

«Οποιαδήποτε συζήτηση νοσηλευτικών ή μαιευτικών θεμάτων ή/και της αναγκαιότητας για πιθανή εισδοχή νοσηλευτικού και μαιευτικού προσωπικού από τρίτες χώρες ή και άλλων θεμάτων στα κέντρα λήψεως αποφάσεων πρέπει να περιλαμβάνει τον ΠΑΣΥΝΜ, άλλους νοσηλευτικούς φορείς καθώς και όλες τις συνδικαλιστικές οργανώσεις που εκπροσωπούν το νοσηλευτικό και μαιευτικό δυναμικό στον τομέα της υγείας της χώρας τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα», προσθέτουν.

Αναφέρουν επίσης, μεταξύ άλλων, ότι σε περίπτωση που αποδειχθεί η ανάγκη για εισδοχή προσωπικού από άλλες χώρες ή/και καταστεί αναγκαία η εισδοχή νοσηλευτικού και μαιευτικού εργατικού δυναμικού στον τόπο μας από τρίτες χώρες θα πρέπει η Κυπριακή Δημοκρατία να διασφαλίζει με κάθε τρόπο ότι το βασικό επίπεδο εκπαίδευσης συνάδει με αυτό που υπάρχει σήμερα στην χώρα μας και που προνοείται από τις ευρωπαϊκές οδηγίες αλλά και τις διεθνείς συμβάσεις, τις οποίες η χώρα μας έχει αποδεχτεί και έχει συνυπογράψει.

Σε περίπτωση που καταστεί αναγκαία η εισδοχή νοσηλευτικού και ναιευτικού εργατικού δυναμικού στον τόπο μας από τρίτες χώρες, σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΠΑΣΥΝΜ και των ΣΕΚ και ΠΕΟ, «απαραίτητη προϋπόθεση για παραχώρηση αδειών εργοδότησης θα πρέπει να είναι το νοσηλευτήριο να έχει υπογεγραμμένη και ανανεωμένη συλλογική σύμβαση εργασίας μετά το 2023, υπογεγραμμένη από θεσμικές συντεχνίες (ΣΕΚ και ΠΕΟ), και οι όροι της συμβάσης να ισχύουν στην ολότητα τους για το σύνολο των εργαζομένων συμπεριλαμβανομένων και των εργαζομένων από τρίτες χώρες».

ΠΑΣΥΝΜ, ΣΕΚ και ΠΕΟ ζητούν επίσης να συσταθεί επιτροπή αξιολόγησης των αιτήσεων για εργοδότηση νοσηλευτών από τρίτες χώρες στην οποία να συμμετέχουν εκπρόσωποι των Υπουργείων Υγείας και Εργασίας και του νεοσύστατου Υφυπουργείου Μετανάστευσης, καθώς και εκπρόσωποι των εργοδοτικών οργανώσεων και των συντεχνιών ΣΕΚ και ΠΕΟ, που είναι οι μόνες συντεχνίες που εκπροσωπούν τους νοσηλευτές που εργάζονται στα ιδιωτικά νοσηλευτήρια και έχουν υπογεγραμμένες συλλογικές συμβάσεις.

Προσθέτουν ότι στην επιτροπή πρέπει να συμμετέχει και εκπρόσωπός του Παγκύπριου Συνδέσμου Νοσηλευτών και Μαιών.

Τέλος ΠΑΣΥΝΜ, ΣΕΚ και ΠΕΟ ζητούν να αυξηθεί ο έλεγχός του αρμόδιου τμήματος του Υπουργείου Υγείας, για τήρηση των προβλεπόμενων αριθμών στελέχωσης των νοσοκομείων με νοσηλευτικό προσωπικό ανά βάρδια, με ιδιαίτερη έμφαση κατά τις βραδινές και απογευματινές βάρδιες και τα Σαββατοκύριακα.

ΑΠΟ ΚΥΠΕ

 

 

Ειδήσεις σήμερα:Σε εγρήγορση η Λευκωσία: Ενεργοποιήθηκαν κανάλια επικοινωνίας μετά τις απειλές του ηγέτη της Χεζμπολάχ στην Κύπρο

Σε εγρήγορση η Λευκωσία: Ενεργοποιήθηκαν κανάλια επικοινωνίας μετά τις απειλές του ηγέτη της Χεζμπολάχ στην Κύπρο

Κανάλια επικοινωνίας ενεργοποιήθηκαν μετά τις πρόσφατες αναφορές του ηγέτη της Χεζμπολάχ, Χασάν Νασράλα, που αφορούσαν την Κύπρο και οι τοποθετήσεις έχουν πλέον καταστεί κατά πολύ ηπιότερες, όπως ανέφεραν στο ΡΙΚ αρμόδιες πηγές. Παράλληλα, συνέχιζαν οι ίδιες πηγές, δημοσιεύματα μέσων που βρίσκονται κοντά στη Χεζμπολάχ, υποβαθμίζουν πια το θέμα.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Back to top