ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΟΕΛΜΕΚ: Ζήτημα άμεσης προτεραιότητας τα κλιματιστικά στα σχολεία

ΟΕΛΜΕΚ: Ζήτημα άμεσης προτεραιότητας τα κλιματιστικά στα σχολεία

Η εγκατάσταση κλιματιστικών στις σχολικές μονάδες είναι ζήτημα άμεσης προτεραιότητας, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Παγκύπρια Συνδιάσκεψη Γενικών Αντιπροσώπων της ΟΕΛΜΕΚ (ΠΣΓΑ), η οποία συνήλθε στη Λευκωσία την Πέμπτη.

Η ΟΕΛΜΕΚ καλεί το Υπουργείο Παιδείας και γενικότερα την Κυβέρνηση να αντιμετωπίσουν το συγκεκριμένο θέμα με σοβαρότητα και να προχωρήσουν με ουσιαστικές αποφάσεις για την άμεση εγκατάσταση κλιματιστικών σε όλες τις σχολικές μονάδες. «Είναι απαράδεκτο το γεγονός ότι στον προϋπολογισμό του 2024 δεν έχει συμπεριληφθεί κανένα κονδύλι για εγκατάσταση κλιματιστικών. Η Οργάνωσή μας δεν θα αποδεχθεί την αθέτηση της κυβερνητικής δέσμευσης για τοποθέτηση κλιματιστικών σε 50 σχολεία, μέχρι το τέλος Αυγούστου του 2024», σημειώνει.

Η ΠΣΓΑ της ΟΕΛΜΕΚ αναφέρει ότι «θεωρεί το θέμα της εγκατάστασης κλιματιστικών στις σχολικές μονάδες μας ως ζήτημα άμεσης προτεραιότητας και εξουσιοδοτεί το ΚΔΣ της ΟΕΛΜΕΚ να προβεί σε όλες τις δέουσες ενέργειες για την κατάθεση από το ΥΠΑΝ του σχετικού σχεδιασμού για την εγκατάσταση των κλιματιστικών και την άμεση υλοποίησή του, μη αποκλειομένων και των δυναμικών μέτρων».

Βία & Παραβατικότητα — Ασφάλεια και Υγεία — Εναλλακτικά Προγράμματα — Κινητά Τηλέφωνα

Η ΠΣΓΑ της ΟΕΛΜΕΚ τονίζει, «για πολλοστή φορά, την ανάγκη λήψης μέτρων για την πρόληψη και αντιμετώπιση της βίας και της παραβατικότητας, καθώς και την ενίσχυση των πολιτικών για την ασφάλεια των εκπαιδευτικών και των μαθητών στους σχολικούς χώρους λαμβάνοντας υπ’ όψιν την ανησυχητική αύξηση τέτοιων συμπεριφορών».

Η ΠΣΓΑ θέτει τρεις προτεραιότητες, με την πρώτη να είναι η δημιουργία εναλλακτικών προγραμμάτων και δομών (εκτός σχολικών χώρων) για τους μαθητές/τριες που παρουσιάζουν ακραίας μορφής παραβατικότητα, εκφοβισμό και επιθετικότητα που επηρεάζουν αρνητικά την καθημερινή λειτουργία του σχολείου, με απώτερο στόχο την ομαλή επανένταξή τους στις σχολικές μονάδες. «Τα εναλλακτικά αυτά προγράμματα θα πρέπει να λειτουργήσουν σε όλες τις επαρχίες, για λόγους πρακτικούς και ουσιαστικούς», τονίζει.

Ακόμη, ζητείται η ρύθμιση του θέματος της μεταφοράς και χρήσης κινητών τηλεφώνων από τους μαθητές/τριες στους σχολικούς χώρους. «Θέση της Οργάνωσής μας είναι η απαγόρευση της μεταφοράς των κινητών τηλεφώνων εντός των σχολικών μονάδων», επισημαίνεται.

Επιπλέον η ΠΣΓΑ ζητεί την τοποθέτηση επιτηρητών ασφαλείας σε όλα τα Γυμνάσια σε πρωινό χρόνο, καθώς επίσης και τη φύλαξη όλων των σχολικών μονάδων σε μη σχολικό χρόνο (φύλακες, κάμερες, φωτισμός), για την αποτροπή τόσο της εισόδου εξωσχολικών στις σχολικές μονάδες κατά τη διάρκεια της λειτουργίας τους όσο και βανδαλισμών/καταστροφών που λαμβάνουν χώρα όταν τα σχολεία δεν λειτουργούν.

Η ΠΣΓΑ της ΟΕΛΜΕΚ θεωρεί τα θέματα βίας και παραβατικότητας, ασφάλειας και υγείας ως πολύ σοβαρά και εξουσιοδοτεί το ΚΔΣ της ΟΕΛΜΕΚ να προβεί σε όλες τις δέουσες ενέργειες για την υλοποίηση των εισηγήσεων/απαιτήσεων της Οργάνωσης, μη αποκλειομένων και των δυναμικών μέτρων.

Αναλυτικά και Ωρολόγια Προγράμματα

Ως προς τη διαδικασία εκσυγχρονισμού και επικαιροποίησης των Αναλυτικών Προγραμμάτων, η οποία πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια της φετινής σχολικής χρονιάς, η ΠΣΓΑ διατυπώνει ανησυχίες και προβληματισμό για τη διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη, καθώς επίσης και αμφιβολίες για το αποτέλεσμα που θα προκύψει, λαμβάνοντας υπ’ όψιν και τις απόψεις που έχουν εκφραστεί ήδη από Συνδέσμους Ειδικοτήτων της ΟΕΛΜΕΚ.

Παράλληλα, η ΠΣΓΑ σημειώνει «την καθυστέρηση που παρατηρείται στην εν λόγω διαδικασία, αφού το αρχικό χρονοδιάγραμμα προέβλεπε την ολοκλήρωσή της μέχρι τις αρχές Μαΐου 2024, ενώ σήμερα βρισκόμαστε στα τέλη Ιουνίου και καμία ενημέρωση δεν υπάρχει για την πρόοδο της διαδικασίας».

Τα πιο πάνω δεδομένα, δυστυχώς, δεν προμηνύουν την έγκαιρη ετοιμασία και ενημέρωση των Καθηγητών/τριών για το όποιο αποτέλεσμα της διαδικασίας, ενόψει της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς.

Ταυτόχρονα, η ΠΣΓΑ επισημαίνει «για μια ακόμα φορά, την επιτακτική ανάγκη αξιολόγησης των Νέων Ωρολογίων Προγραμμάτων (συμπεριλαμβανομένης της νέας δομής του Λυκείου), που αποτελούσε υποχρέωση και δέσμευση του ΥΠΑΝ, η οποία θα έπρεπε να ήταν έτοιμη το 2018». «Αναμένουμε επιτέλους την αξιολόγηση των Νέων Ωρολογίων Προγραμμάτων, ώστε να διορθωθούν τα προβλήματα που έχουν επισημανθεί από τα πρώτα χρόνια εφαρμογής τους», προστίθεται.

Η ΠΣΓΑ της ΟΕΛΜΕΚ θεωρεί το θέμα «Αναλυτικά και Ωρολόγια Προγράμματα» πολύ σοβαρό, δεδομένου ότι αγγίζει το περιεχόμενο της εκπαίδευσης και τη διδακτική διαδικασία και εξουσιοδοτεί το ΚΔΣ της ΟΕΛΜΕΚ να προβεί σε όλες τις δέουσες ενέργειες για την αποφυγή προβληματικών εξελίξεων στα δύο πιο πάνω νευραλγικά ζητήματα, μη αποκλειομένων και των δυναμικών μέτρων.

Ανέγερση νέων σχολικών μονάδων λόγω υπερπληθυσμού και άλλων αναγκών

«Η ανάγκη ανέγερσης Νέων Σχολικών Μονάδων, άμεσα και όσο το συντομότερο γίνεται, είναι επιτακτική σήμερα. Ο μαθητικός υπερπληθυσμός σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης είναι γεγονός, με αποτέλεσμα να δυσκολεύει την αποτελεσματική διοίκηση των σχολείων αυτών», αναφέρει η ΠΣΓΑ.

«Η λύση, σύμφωνα και με την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι η δημιουργία μικρότερων Σχολικών Μονάδων, ώστε να διοικούνται ορθότερα, αποτελεσματικότερα και ουσιαστικότερα και να ωφελούνται περισσότερο τα ίδια τα παιδιά, αφού θα φοιτούν σ' ένα πιο ήρεμο σχολικό περιβάλλον και θα απολαμβάνουν περισσότερες ευκαιρίες εκπαίδευσης και μάθησης», σημειώνει.

«Ως ΟΕΛΜΕΚ απευθύνουμε κραυγή αγωνίας και συνάμα διαμαρτυρίας για την οξύτητα του στεγαστικού προβλήματος των σχολείων, Πρέπει χωρίς χρονοτριβή να υλοποιηθούν προηγούμενες αποφάσεις για ανέγερση νέων σχολικών μονάδων, καθώς επίσης και να ληφθούν αποφάσεις για ανέγερση νέων», τονίζει η Οργάνωση των Καθηγητών Μέσης Εκπαίδευσης, επισημαίνοντας ότι «το Υπουργείο Παιδείας θα πρέπει να ανταποκριθεί στο αίτημά μας προωθώντας το και στο Υπουργικό Συμβούλιο, θέτοντάς το στις προτεραιότητες του Υπουργείου και της κυβέρνησης προς όφελος της εκπαίδευσης γενικότερα και προς όφελος των παιδιών μας».

Η ΠΣΓΑ της ΟΕΛΜΕΚ θεωρεί το θέμα της προώθηση ανέγερσης νέων σχολικών μονάδων εκεί που παρουσιάζεται μαθητικός υπερπληθυσμός σοβαρό και επείγον και εξουσιοδοτεί το ΚΔΣ της ΟΕΛΜΕΚ να προβεί σε όλες τις δέουσες ενέργειες για την προώθησή του.

Διαφάνεια και αξιοκρατία στην εκπαίδευση

«Λαμβάνοντας υπ’ όψιν και τη διολίσθηση της Κύπρου με βάση διεθνείς δείκτες διαφθοράς, καθίσταται αναγκαία η επέκταση της διαφάνειας καθώς και των μηχανισμών εποπτείας των διοικητικών διαδικασιών/αποφάσεων, που αφενός θα περιορίσουν την πιθανότητα εκδήλωσης τέτοιων αρνητικών φαινομένων και αφετέρου θα ενισχύσουν την αξιοκρατία στην εκπαίδευση», αναφέρει η ΠΣΓΑ της ΟΕΛΜΕΚ.

Η ΠΣΓΑ ζητά την άμεση θεσμοθέτηση Δευτεροβάθμιου Σώματος εξέτασης ενστάσεων για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, τον καθορισμό συγκεκριμένων και διαφανών (όχι γενικόλογων) κριτηρίων για την κατανομή των θέσεων προαγωγής και μονιμοποίησης, καθώς και τη θεσμοθέτηση Κανονισμών για τις Αποσπάσεις, στις οποίες θα προβλέπονται αξιοκρατικές διαδικασίες, καθώς και η δημοσιοποίηση των ατόμων που είναι αποσπασμένοι.

Επιπρόσθετα, ζητά τη θεσμοθέτηση Κανονισμών για τις τοποθετήσεις και μετακινήσεις Διευθυντών/τριών, καθώς και τη θέσπιση Κανονισμών μεταθέσεων, μετακινήσεων και τοποθετήσεων για Αορίστου Χρόνου και Συμβασιούχους Εκπαιδευτικούς.

Η ΠΣΓΑ της ΟΕΛΜΕΚ εξουσιοδοτεί το ΚΔΣ της ΟΕΛΜΕΚ να προβεί σε όλες τις δέουσες ενέργειες για την προώθηση των πιο πάνω θεμάτων.

Αύξηση αριθμού θέσεων Β.Δ. και Β.Δ.Α' στα σχολεία

«Τα νέα δεδομένα στον χώρο της Μέσης Εκπαίδευσης επιβάλλουν την αύξηση του αριθμού θέσεων Β.Δ, και Β.Δ.Α', ώστε οι σχολικές μονάδες να μπορούν να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τις πολλαπλές προκλήσεις για την ομαλή λειτουργία τους», λέει η ΠΣΓΑ.

«Η συνεχής αύξηση της βίας και της παραβατικότητας και τα αυξημένα φαινόμενα παραβίασης των Κανονισμών Λειτουργίας των Σχολείων, καθώς και οι χρονοβόρες διαδικασίες για την εφαρμογή όλων των πρωτοκόλλων στις σχολικές μονάδες, ο καταιγισμός των σχολείων με εγκυκλίους και τα σχετικά γραφειοκρατικά καθήκοντα των διευθυντικών στελεχών, έχουν εντατικοποιήσει σε τέτοιο βαθμό το έργο των Διευθυντικών Ομάδων, ώστε ο αριθμός των ΒΔ και Β.Δ.Α' να μην επαρκεί για τις ρεαλιστικές ανάγκες αποτελεσματικής διοίκησης της κάθε σχολικής μονάδας», αναφέρει μεταξύ άλλων.

Η ΠΣΓΑ της ΟΕΛΜΕΚ καλεί το ΥΠΑΝ να αναθεωρήσει τον τρόπο υπολογισμού των αναγκών των σχολικών μονάδων σε διευθυντικό προσωπικό και να προχωρήσει άμεσα σε αύξηση του αριθμού των θέσεων των Β.Δ. και των Β.Δ.Α'.

Η ΠΣΓΑ της ΟΕΛΜΕΚ θεωρεί το θέμα αυτό σοβαρό και επείγον και εξουσιοδοτεί το ΚΔΣ της ΟΕΛΜΕΚ να προβεί σε όλες τις δέουσες ενέργειες για την προώθησή του.

Η λογοδοσία του Προέδρου της ΟΕΛΜΕΚ

Μιλώντας ενώπιον της ΠΣΓΑ, ο Πρόεδρος της ΟΕΛΜΕΚ, Δημήτρης Ταλιαδώρος, αναφέρθηκε στα σημαντικότερα ζητήματα που απασχόλησαν την Οργάνωση την περίοδο Ιανουαρίου - Ιουνίου 2024.

Όπως είπε, το Κ.Δ.Σ. της ΟΕΛΜΕΚ στις 28 Αυγούστου 2023, ενέκρινε το Πλαίσιο των Οικονομικών Διεκδικήσεων, στο οποίο καθόρισε τα βασικά εκπαιδευτικά — οικονομικά — εργασιακά αιτήματα της Οργάνωσης για τους επόμενους μήνες. «Τα θέματα αυτά τέθηκαν αναλυτικά στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κατά την πρόσφατη, στις 20 Μαΐου 2024, συνάντησή του με τη Γραμματεία της Οργάνωσή μας. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δεσμεύτηκε να απαντήσει σε ένα μήνα», σημείωσε.

«Για την προώθηση των Οικονομικών — Εργασιακών - Συνταξιοδοτικών αιτημάτων μας, είχαμε συναντήσεις με το σύνολο των Συνδικαλιστικών Οργανώσεων του Δημόσιου Τομέα, στα Γραφεία της ΠΑΣΥΔΥ. Η τελευταία συνάντηση πραγματοποιήθηκε στις 24 Μαΐου 2024», είπε ο κ. Ταλιαδώρος.

«Οι φετινές ανυπόφορες κλιματολογικές συνθήκες για τα σχολεία μας και οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες καθιστούν απαραίτητο το Υπουργείο Παιδείας και η Κυβέρνηση να αναθεωρήσουν το γενικό και αόριστο χρονοδιάγραμμα της τριετίας που έθεσαν για την εγκατάσταση κλιματιστικών στις Σχολικές Μονάδες», επεσήμανε ο Δημήτρης Ταλιαδώρος. «Η ΟΕΛΜΕΚ προς την κατεύθυνση αυτή θα εργαστεί σε συνεργασία με τις άλλες Εκπαιδευτικές Οργανώσεις και τις Παγκύπριες Συνομοσπονδίες Γονέων», συμπλήρωσε.

«Στις 17 Ιουνίου 2024 η Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής των Αντιπροσώπων ενέκρινε την πρώτη φάση της αύξησης των μονίμων θέσεων», είπε ο Πρόεδρος της ΟΕΛΜΕΚ. «Στη Μέση Εκπαίδευση, την τριετία 2024-2026, θα παραχωρηθούν 604 πρόσθετες θέσεις. Οι θέσεις αυτές θα αυξηθούν εφόσον θα αυξηθεί ο αριθμός των συμβασιούχων, λόγω των ρυθμίσεων που θα συμφωνηθούν στα Υποστηρικτικά Προγράμματα του ΥΠΑΝ», σημείωσε.

Σε ό,τι αφορά τη νεανική βία και παραβατικότητα, ο κ. Ταλιαδώρος αναφέρθηκε σε δέσμευση της Υπουργού Παιδείας ότι τον Οκτώβριο θα λειτουργήσει πιλοτικά μόνο ένα Κέντρο Εναλλακτικής Εκπαίδευσης. Χθες, όπως είπε, το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε Τροποποίηση των Κανονισμών Λειτουργίας των Δημοσίων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης με την οποία απαγορεύεται όχι η μεταφορά κινητού τηλεφώνου στο σχολείο, αλλά η χρήση του. Το θέμα αναμένεται να συζητηθεί στην Επιτροπή Παιδείας τις επόμενες βδομάδες.

Επίσης, το Υπουργείο αποφάσισε ότι από τον Σεπτέμβριο θα εγκατασταθούν σε πέντε σχολεία (τέσσερα στη Λευκωσία και ένα στη Λεμεσό) κάμερες κλειστού κυκλώματος. Η Οργάνωση θα παρακολουθεί την υλοποίηση των πιο πάνω μέτρων έτοιμη να καταθέσει τις απόψεις της.

Ακόμη, ο Πρόεδρος της ΟΕΛΜΕΚ είπε ότι η Οργάνωση αντέδρασε έντονα στη συνέχιση της ύπαρξης σχολείων παρομοίου τύπου με αναγνωρισμένη ισοτιμία και αντιστοιχία με τα Δημόσια Σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης. «Τα ζητήματα που υπάρχουν με τα Ιδιωτικά Σχολεία η Γραμματεία έθεσε και στον ίδιο τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στη συνάντηση που είχαν στις 20 Μαΐου 2024, όπως ζήτησε από την Υπουργό να του παρουσιάσει προτάσεις», προσέθεσε.

Την περίοδο αυτή, ανέφερε ο κ. Ταλιαδώρος, εκπρόσωποι των Συνδέσμων Ειδικοτήτων της ΟΕΛΜΕΚ συμμετείχαν σε ομάδες εργασίας, έργο των οποίων ήταν η επικαιροποίηση και αναμόρφωση των Αναλυτικών Προγραμμάτων όλων των μαθήματων Γυμνασιακού και Λυκειακού Κύκλου. «Στο αποτέλεσμα των εργασιών κάποιων από τις Επιτροπές αυτές παρουσιάστηκαν διάφορα ζητήματα, τα οποία η Γραμματεία θα συζητήσει με την Υπουργό Παιδείας τις επόμενες μέρες», συμπλήρωσε.

Ακόμη, αναφέρθηκε στην εκδήλωση που πραγματοποίησε στις 30 Μαΐου 2024 η ΟΕΛΜΕΚ σε συνεργασία με το Γραφείο Ανθρωπιστικών Θεμάτων της Προεδρίας της Δημοκρατίας για τα 50 χρόνια της Τουρκικής Εισβολής. Στην εκδήλωση τιμήθηκαν οκτώ (8) πεσόντες ή αγνοούμενοι κατά την Εισβολή καθηγητές και 15 Ελλαδίτες, τα οστά των οποίων ταυτοποιήθηκαν πρόσφατα.

«Με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 50 χρόνων από την Τουρκική Εισβολή και Κατοχή, η Οργάνωσή μας αποφάσισε να προχωρήσει στην ανέγερση μνημείου στον χώρο των Κεντρικών Γραφείων μας για τους πεσόντες καθηγητές κατά την υπεράσπιση της κυπριακής ελευθερίας κατά το καλοκαίρι του 1974», επεσήμανε.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

 

 

 

Ειδήσεις σήμερα:

Φρικτό έγκλημα στην Αμφιλοχία: 43χρονος σκότωσε τη γυναίκα του με κυνηγετικό όπλο

Υπόθεση Metamax: Υπό κράτηση ο 48χρονος ύποπτος - Εξακολουθεί να καταζητείται 63χρονος

Είναι υποχρεωτική η εκπαίδευση στην Κύπρο; Οι αλλαγές που έρχονται και οι ποινές που ορίζει η νομοθεσία

Εδώ θα βρεις το χάρτη με όλα τα σημεία με σταθερές κάμερες στην Κύπρο - Λεπτομέρειες

Συνεχάρη τον Φειδία για την εκλογή του ο Έλον Μάσκ «Συγχαρητήρια» - Δείτε βίντεο

Ημικρανία με αύρα: Καινοτόμος έρευνα εντοπίζει πρωτεΐνες που οδηγούν σε υποσχόμενες θεραπείες«Το ΑΚΕΛ είναι αποφασισμένο να δώσει τολμηρές λύσεις» - Συζητήθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών στην Κεντρική Επιτροπή

«Το ΑΚΕΛ είναι αποφασισμένο να δώσει τολμηρές λύσεις» - Συζητήθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών στην Κεντρική Επιτροπή

Η Κεντρική Επιτροπή του ΑΚΕΛ συζήτησε σήμερα τα αποτελέσματα των εκλογών της 9ης Ιουνίου στις οποίες καταγράφηκε αφ’ ενός ένα αδιαμφισβήτητα αρνητικό αποτέλεσμα για το ΑΚΕΛ στις Ευρωεκλογές και αφετέρου μια σημαντική επιτυχία στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Back to top