των προστατευόμενων περιοχών του Δικτύου Natura 2000 Τόπος Κοινοτικής Σημασίας (ΤΚΣ) Δάσος Πάφου (CY2000016) και Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) Δάσος Πάφου (CY2000006), η Ομοσπονδία Περιβαλλοντικών Οργανώσεων Κύπρου (ΟΠΟΚ)."/>
Google Play Store Apple Store
World News Media Themasports Socialista lifenewscy ARJ Radio

Απαράδεκτη η προκήρυξη για υλοτομία στην Κοιλάδα Διαρίζου, σύμφωνα με την ΟΠΟΚ

30.11.2020
11:56
Κοινωνία

Απαράδεκτη θεωρεί την προκήρυξη δημόσιας σύμβασης από το Τμήμα Δασών για πώληση περίπου 444 κυβικών μέτρων ξυλείας Τραχείας Πεύκης και παραγωγή καυσόξυλων αξίας €26.000 ευρώ, από την υλοτομία 605 δένδρων στην Κοιλάδα Διαρίζου, εντός των προστατευόμενων περιοχών του Δικτύου Natura 2000 Τόπος Κοινοτικής Σημασίας (ΤΚΣ) Δάσος Πάφου (CY2000016) και Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) Δάσος Πάφου (CY2000006), η Ομοσπονδία Περιβαλλοντικών Οργανώσεων Κύπρου (ΟΠΟΚ).

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η προκήρυξη της δημόσιας σύμβασης δημοσιεύτηκε στις 24.11.2020 ενώ η προθεσμία παραλαβής και η ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών λήγει στις 15.12.2020. Για την εν λόγω σύμβαση δεν έχουν ακολουθηθεί οι νενομισμένες διαδικασίες που προβλέπονται από το περιβαλλοντικό κεκτημένο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την εναρμονιστική νομοθεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας, αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Το σχέδιο εμπορικής υλοτομίας δεν παρουσιάστηκε στην Επιστημονική Επιτροπή για την προστασία και διαχείριση της φύσης και της άγριας ζωής, καθώς και των αγρίων πτηνών και θηραμάτων  ενώ δεν υποβλήθηκε σε Δέουσα Εκτίμηση Επιπτώσεων στο Περιβάλλον (Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση), παρότι η δραστηριότητα αυτή δεν συνδέεται άμεσα και δεν είναι αναγκαία για τη διαχείριση των δύο προστατευόμενων περιοχών.
 
Η Ομοσπονδία Περιβαλλοντικών Οργανώσεων Κύπρου αναφέρει ακόμα ότι το Κύριο Κρατικό Δάσος Πάφου κηρύχθηκε το 1940 από τους Βρετανούς, οπότε απαγορεύτηκε η βόσκηση και το κυνήγι εντός της κρατικής δασικής γης και τέθηκαν σε ισχύ ουσιώδεις περιορισμοί υλοτομίας και μετά την ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το καθεστώς προστασίας του μεγαλύτερου κρατικού δάσους του νησιού ενισχύθηκε ακόμη περισσότερο, κυρίως μέσω της κήρυξης των προστατευόμενων περιοχών του Δικτύου Natura 2000 Τόπος Κοινοτικής Σημασίας και Ζώνη Ειδικής Προστασίας Δάσος Πάφου.
 
«Η προώθηση ενός σχεδίου εμπορικής υλοτομίας 605 δένδρων Τραχείας Πεύκης, χωρίς να ακολουθηθούν οι νενομισμένες διαδικασίες που προβλέπονται από τις κοινοτικές Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την εναρμονιστική Νομοθεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας, συνιστά μία ιστορική και θεσμική οπισθοδρόμηση, στην προ-1940 εποχή, οπόταν τα δάση της Κύπρου βρίσκονταν σε μία περιβαλλοντικά ανεξέλεγκτη κατάσταση», καταλήγει η ανακοίνωση.

Από ΚΥΠΕ