ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο ΠτΔ στο δείπνο της Κυπριακής Ένωσης Πλοιοκτητών – «Πρέπει όλοι να αισθανόμαστε περήφανοι»

Ο ΠτΔ στο δείπνο της Κυπριακής Ένωσης Πλοιοκτητών – «Πρέπει όλοι να αισθανόμαστε περήφανοι»

Στο στρατηγικό όραμα της Κυπριακής Κυβέρνησης για την Κυπριακή Ναυτιλία, αναφέρθηκε απόψε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Αναστασιάδης, σημειώνοντας ότι αυτό που επιδιώκεται είναι να τεθούν γερές βάσεις, ώστε η ναυτιλία μας να αντιμετωπίζει με επάρκεια τις απρόβλεπτες κρίσεις και να εκμεταλλεύεται τις αναδυόμενες ευκαιρίες.

Σε χαιρετισμό του κατά το αποψινό δείπνο που παρέθεσε η Κυπριακή Ένωση Πλοιοκτητών, στο Cyprus Tower, στην Αθήνα, στο οποίο παρέστη συνοδευόμενος από τη σύζυγο του κα Άντρη Αναστασιάδη και μέλη της Κυβέρνησης, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «η παρουσία μου εδώ αποτελεί το ελάχιστο δείγμα εκτίμησης και ευγνωμοσύνης της Πολιτείας και του ιδίου προσωπικά για τη διαχρονική στήριξη, εμπιστοσύνη και πολυδιάστατη προσφορά της Ένωσης Πλοιοκτητών, Κυπρίων και Ελλαδιτών, στην ανάπτυξη της κυπριακής ναυτιλίας.

Διαχρονικά οι εκάστοτε Κυβερνήσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας επέδειξαν ιδιαίτερη σημασία στη δυναμική του τομέα της ναυτιλίας και θα πρέπει όλοι να αισθανόμαστε περήφανοι που μέσω των συνεργειών του δημόσιου και ιδιαίτερα του ιδιωτικού τομέα, η Κύπρος έχει εξελιχθεί σε ένα σημαντικό ναυτιλιακό κέντρο, με εκτόπισμα στη διεθνή ναυτιλιακή σκηνή το οποίο υπερβαίνει το μικρό μέγεθος της χώρας.

Είναι για αυτό που και η παρούσα διακυβέρνηση, αναγνωρίζοντας αφενός την ανάγκη να ανταποκριθούμε ακόμη πιο αποτελεσματικά στον διεθνή έντονο ανταγωνισμό και αφετέρου να ενισχύσουμε την περαιτέρω ανάπτυξη του τομέα στην Κύπρο, δημιουργήσαμε το Υφυπουργείο Ναυτιλίας με στόχο την ενίσχυση και αναβάθμιση της ναυτιλιακής πολιτικής και διοίκησης.

Με βάση το Σύνταγμα, το σύνολο των Υπουργείων δεν υπερέβαινε τα 11. Βρήκαμε τρόπο μέσα από μια σειρά μεταρρυθμίσεων και τροποποιήσεων του Συντάγματος να επιτύχουμε τη δημιουργία κάποιων Υφυπουργείων, έτσι ώστε να αποκεντρωθούν οι γραφειοκρατικές δομές του δημοσίου, το υπερβολικό μέγεθος μιας διοίκησης η οποία ασκείτο κατά βάση κατά τομέα από διοικητικούς λειτουργούς, οπότε υστερούσαμε στη λήψη των ορθών πολιτικών αποφάσεων, αλλά και στην υλοποίηση.

Την ίδια ώρα υιοθετήσαμε και μια σειρά φορολογικών και άλλων κινήτρων εις τα οποία θα αποφύγω να αναφερθώ εκτενώς, αφού άλλωστε είναι καλύτερα γνωστά σε εσάς που έχετε εμπιστευτεί την Κυπριακή Σημαία και την Κύπρο ως βάση για τις δραστηριότητες σας.

Επιτρέψετε μου απλώς να αναφερθώ στον αριθμό των ναυτιλιακών εταιρειών που εντάσσονται στο Σύστημα φόρου Χωρητικότητας, ο οποίος έχει τριπλασιαστεί μέσα στη τελευταία 10ετήα.  Από 97 εγγεγραμμένες εταιρείες το 2013, οι εταιρείες ανέρχονται σήμερα στις 275, αποδεικνύοντας με τον πλέον απτό τρόπο την ψήφο εμπιστοσύνης που απολαμβάνει η  Κυπριακή Δημοκρατία και βεβαίως η κυπριακή ναυτιλία.

Το στρατηγικό όραμα για την Κυπριακή Ναυτιλία υπό τον τίτλο “SEA Change 2030”, που υιοθετήθηκε τον περασμένο Σεπτέμβριο επιδιώκει στο να τεθούν γερές βάσεις, ώστε η ναυτιλία μας να αντιμετωπίζει με επάρκεια τις απρόβλεπτες κρίσεις αλλά και να εκμεταλλεύεται τις αναδυόμενες ευκαιρίες. 

Η Στρατηγική στηρίζεται σε τρεις Πυλώνες: της Εξωστρέφειας, της Προσαρμοστικότητας και της Αειφορίας, οι οποίοι συσχετίζονται και αλληλοεπιδρούν μεταξύ τους, εξυπηρετώντας, πέραν των πιο πάνω, το όραμα της Κυβέρνησης για να καταστεί η Κύπρος:

  • Ένας ακόμη πιο ισχυρός πρωταγωνιστής στα διεθνή ναυτιλιακά δρώμενα, και
  • Ένα ελκυστικό ναυτιλιακό κέντρο που να στοχεύει στη βιώσιμη ανάπτυξη και στην αριστεία.

Αυτό το στρατηγικό όραμα για την Κυπριακή Ναυτιλία συνοδεύεται από 35 στοχευμένες δράσεις με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα σχεδιασμού και υλοποίησης.

Ήδη, οι 21 δράσεις τέθηκαν σε εφαρμογή, ενώ οι υπόλοιπες 14 δράσεις δρομολογούνται ή βρίσκονται σε πορεία υλοποίησης βάση τακτού χρονοδιαγράμματος.

Η νέα αυτή φιλοσοφία δεν θέτει μόνο γερές βάσεις για ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του Κυπριακού Νηολογίου και του ναυτιλιακού μας προϊόντος, αλλά, μεταξύ άλλων, 

  • Ενισχύει περαιτέρω τα επίπεδα ασφάλειας στα υπό κυπριακής σημαίας πλοία,
  • Στηρίζει τη ναυτιλιακή βιομηχανία στη προσπάθεια που καταβάλλει για απανθρακοποίηση του τομέα μέσα από πράσινα φορολογικά κίνητρα,
  • Επιδιώκει τον επανασχεδιασμό και ενίσχυση της στελέχωσης του δικτύου των Ναυτιλιακών Γραφείων της Κυπριακής Δημοκρατίας στο εξωτερικό.

Την ίδια στιγμή, η Στρατηγική άπτεται επίσης της πτυχής του ανθρώπινου παράγοντα με τη διασφάλιση επαρκούς κατάρτισης και δεξιοτήτων για τους ναυτικούς μέσω της προώθησης ηλεκτρονικής εκπαίδευσης, ηλεκτρονικής κατάρτισης και ηλεκτρονικής μάθησης αξιοποιώντας τη διαθέσιμη τεχνολογία.

Προς την κατεύθυνση αυτή, σημαντική είναι επίσης η ψήφιση του τροποποιητικού νόμου αναφορικά με την Έκδοση και Αναγνώριση Πιστοποιητικών των Ναυτικών και τη Ναυτική Εκπαίδευση, ο οποίος εισάγει νέες ρυθμίσεις, ιδιαίτερα σε σχέση με τις Σχολές Ναυτικής Εκπαίδευσης.  

Επισημαίνεται επίσης ότι το ναυτιλιακό σύστημα της Κύπρου ενισχύεται περαιτέρω με την ίδρυση και λειτουργεία του Ναυτοδικείου και τη δημιουργία του διοικητικού και διαδικαστικού πλαισίου που θα καταστήσει την Κύπρο, Κέντρο Διαιτησίας και Διαμεσολάβησης ναυτιλιακών διαφορών.

Ένας άλλος, εξίσου, σημαντικός στόχος είναι η προσφορά ποιοτικής εξυπηρέτησης από τις Ναυτιλιακές Διοικήσεις.

Σε αυτό το πλαίσιο, στην ήδη 24ωρη εξυπηρέτηση που προσφέρει το Υφυπουργείο Ναυτιλίας, διαμορφώνουμε πλαίσιο μονοθυριδικής εξυπηρέτησης (one-stop-shipping-shop) που αποτελεί διαχρονικό αίτημα της ναυτιλιακής βιομηχανίας, για την παροχή πιο ευέλικτης, άμεσης, αποτελεσματικής, και ενιαίας εξυπηρέτησης.

Στην προσπάθεια αυτή εντάσσεται:

(α)   Το Νομοσχέδιο που πρόσφατα καταθέσαμε στη Βουλή των Αντιπροσώπων για δημιουργία Ναυτιλιακής Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης, η ψήφιση του οποίου αναμένεται περί τα τέλη του τρέχοντος έτους.

(β)        Ο ψηφιακός μετασχηματισμός του Υφυπουργείου που έχει ήδη ξεκινήσει, βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο, και θα περιλαμβάνει επίσης τη δημιουργία Ηλεκτρονικής Ναυτιλιακής Βιβλιοθήκης (e-Maritime Library) για ενημέρωση και εντοπισμό της ναυτιλιακής νομοθεσίας, των εγκυκλίων, ανακοινώσεων και οδηγιών.

(γ)         Η δημιουργία “Ηλεκτρονικού Γραφείου Υποστήριξης” (e-Helpdesk) το οποίο θα λειτουργεί ως ενιαίο σημείο επαφής, με σκοπό να ανταποκρίνεται σε όλα τα αιτήματα των ναυτιλιακών εταιρειών μέσω διαδικτυακής κινητής εφαρμογής (mobile app). Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι ο τομέας της ναυτιλίας λειτουργεί σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον που επηρεάζεται άμεσα και έμμεσα από διάφορους εξωγενείς παράγοντες.

Έχουμε, μέσα από τις δικές σας παρεμβάσεις και παρακολουθώντας τα παγκόσμια δρώμενα, πλήρη επίγνωση του γεγονότος πως απαιτείται εκ μέρους μας συστηματική ανάλυση των μεταβολών και των επικρατουσών τάσεων στο παγκόσμιο, περιφερειακό και εθνικό ναυτιλιακό περιβάλλον και ανάλογη προσαρμογή της πολιτικής και προσέγγισης μας, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η σταθερότητα και η περαιτέρω ανάπτυξη του τομέα 

Η σημερινή εκδήλωση με τον συνεχιζόμενο πόλεμο στην Ουκρανία πραγματοποιείται σε μία χρονική περίοδο ιδιαιτέρως δύσκολη που ήλθε να προστεθεί στις αντίξοες συνθήκες που εδώ και δυόμιση χρόνια δημιούργησε η πανδημία του κορωνοϊού. 

Και αναφερόμενος στην πανδημία, επιτρέψετε μου να αναφέρω πως η κοινωνική ευαισθησία και η άμεση αντίδραση της Κυβέρνησης σε σχέση με το ανθρωπιστικό θέμα του επαναπατρισμού των ναυτικών, οι οποίοι έμειναν εγκλωβισμένοι, αποδείχθηκε ιδιαίτερα αποτελεσματική, καθώς επιτεύχθηκε η αλλαγή πληρωμάτων και ο επαναπατρισμός, πέραν των 65000 ναυτικών, από τους κυπριακούς λιμένες.

Την ίδια στιγμή, η Κυβέρνηση έθεσε σε εφαρμογή εθνικό πρόγραμμα για εμβολιαστική κάλυψη 40000 ναυτικών που εργοδοτούνται σε πλοία υπό κυπριακή σημαία ή σε πλοία που η διαχείριση τους γίνεται από την Κύπρο.

Την ίδια ευαισθησία επιδεικνύουμε και στις νέες προκλήσεις που σήμερα αντιμετωπίζετε λόγω της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να αναφέρω ότι σε συνεργασία με τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της Κύπρου δημιουργήσαμε πλαίσιο που διευκολύνει το άνοιγμα τρεχούμενων λογαριασμών για τους ναυτικούς που αντιμετωπίζουν προβλήματα πρόσβασης στους λογαριασμούς τους.

Γνωρίζω ότι σας απασχολεί ιδιαιτέρα έντονα το θέμα των κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης  εναντίον της Ρωσίας.

Αυτό που θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω είναι ότι η Κυβέρνηση καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διασφάλιση του ισότιμου ανταγωνισμού, την ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιπτώσεων που επιφέρουν οι εν λόγω κυρώσεις στον τομέα της ναυτιλίας και τη διατήρηση στον μέγιστο δυνατό βαθμό της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής ναυτιλίας και κατ’ επέκταση της κυπριακής και ελληνικής σημαίας.

Σε όλες τις επαφές μου με Αρχηγούς Κρατών και Κυβερνήσεων της ΕΕ, καθώς και μέσα στα πλαίσια των εργασιών του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, έχω επανειλημμένα αναδείξει τη βασική αρχή και φιλοσοφία που πρέπει να διέπει τις κυρώσεις, έτσι ώστε να είναι στοχευμένες εναντίον εκείνου κατά του οποίου στρέφονται και όχι εναντίον των κρατών μελών. Εάν εισακούαμε τους γραφειοκράτες των Βρυξελλών, οι πρώτοι που θα πλήρωναν το κόστος δεν είναι βεβαίως το ενεργειακό μίγμα που εξάγει η Ρωσία, αλλά η εμπορική ναυτιλία της Ελλάδας, της Κύπρου και ενδεχόμενα της Μάλτας.

Αυτό που επεσήμαναν είναι ότι φαίνεται πως κάποιοι εκ των γραφειοκρατών δεν γνωρίζουν το απλούστατο, ότι ακόμα και εν πλω το πλοίο μπορεί να αλλάξει σημαία και συνεπώς εκείνοι που θα ζημιώσουν δεν είναι οι Ρώσοι που θα συνεχίσουν να εξάγουν, αλλά οι ευρωπαϊκές χώρες και ιδιαίτερα οι ισχυρότερες (στη ναυτιλία), όπως είναι η Ελλάδα, η Κύπρος, η Μάλτα.

Και όπως πολύ καλά γνωρίζετε σε συνεργασία με την Ελληνική Κυβέρνηση, δεν διστάσαμε να τοποθετηθούμε έντονα και αρνητικά στην υιοθέτηση κυρώσεων που όχι μόνο δεν καθοδηγούνταν από τις αρχές που θα έπρεπε, αλλά θα είχαν αρνητικές επιπτώσεις, όπως έχω ήδη πει, σε τρία ευρωπαϊκά κράτη.

Θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι η Κυβέρνηση θα συνεχίσει να προσφέρει την αμέριστη στήριξη της στη ναυτιλία, να αφουγκράζεται τα προβλήματα, αλλά και να λαμβάνει – και το υπογραμμίζω - σοβαρά υπόψη τις απόψεις και εισηγήσεις σας, για να ανταποκρινόμαστε ακόμη πιο αποτελεσματικά στις ανάγκες του τομέα.

Και τούτο, διότι έχουμε απόλυτη επίγνωση, και το σημαντικότερο, απόλυτη εμπιστοσύνη, ότι για να διαμορφώσουμε το πλαίσιο που θα ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα της ναυτιλίας μας, απαιτείται η δημιουργία ισχυρών δεσμών συνεργασίας, ευήκοον ους εις όσους γνωρίζουν καλύτερα από μας τα δρώμενα στην εμπορική ναυτιλία».

Από την πλευρά του ο Πρόεδρος της Κυπριακής Ένωσης Πλοιοκτητών κ. Ανδρέας Χατζηγιάννης, στον χαιρετισμό του είπε, μεταξύ άλλων, ότι «η Ναυτιλία στη σημερινή της μορφή, βρίσκεται στην υπηρεσία όλης της ανθρωπότητας, πέρα και πάνω από πολιτικές σκοπιμότητες με σχεδόν αμελητέο κόστος για το έργο που επιτελεί.

Αυτό το πλαίσιο δεν ίσχυε από πάντα και δεν προέκυψε σαν αυτονόητη εξέλιξη.  Αυτό το μεγάλο επίτευγμα δεν είναι προϊόν θαύματος, είναι έργο της ναυσιβίου φυλής μας με 11.000 χρόνια εμπειρίας στις θαλάσσιες μεταφορές. Των Ελλήνων που διείδαν τη Ναυτιλία  ασπίδα, όχι δόρυ, γέφυρα που ενώνει τους λαούς, τους υπηρετεί και οδηγεί στην ανάπτυξή τους.

Οι Έλληνες με τη δημιουργία πολλών εκατοντάδων ναυτιλιακών εταιρειών επέβαλλαν στην πράξη αυτό που οι οικονομολόγοι αποκαλούν  ‘πλαίσιο σχεδόν τέλειου ανταγωνισμού΄, οδηγώντας στη βελτιστοποίηση του πλοίου και στον εκμηδενισμό του κόστους μεταφοράς. Εξουδετερώνοντας το φράγμα της απόστασης και στη μεταφορά της ύλης χωρίς περιορισμό, η ναυτιλία έδωσε τη δυνατότητα σε όλους να αξιοποιήσουν για ίδιον όφελος τις πλουτοπαραγωγικές τους πηγές και τα συγκριτικά τους πλεονεκτήματα. Αποτέλεσμα αυτού, οι θαλάσσιες εμπορικές συναλλαγές ξεπερνάνε σήμερα σε αξία τα 25 τρις δολάρια, δηλαδή 2/3 με ό,τι σχεδόν εξορύσσεται, παράγεται ή μεταποιείται στον πλανήτη .

Η Ναυτιλία σε αυτή τη μορφή αποτέλεσε το πρόπλασμα της παγκοσμιοποίησης.  Με τη λήξη του ψυχρού πολέμου, η παγκοσμιοποίηση, δομικό στοιχείο της νέας τάξης πραγμάτων, δεν ήταν παρά μια απλή πράξη τυπικής επικύρωσης για τον χαρακτήρα της Ναυτιλίας 

Η αλήθεια αυτή δεν έχει αναδειχτεί. Ο ρόλος της Ναυτιλίας έχει καταγραφεί στη συνείδηση των Ευρωπαίων σαν αποτέλεσμα τύχης ή σαν φυσική εξέλιξη, που δεν χρήζει ιδιαίτερης μέριμνας 

Είναι λυπηρό διότι έτσι υποτιμάται ο κίνδυνος υπονόμευσής της από άστοχες πολιτικές αποφάσεις που ισοδυναμούν με οιονεί εχθρικές ενέργειες.

Αγνοείται ότι οι Έλληνες αποτελούν το θεμελιακό και αναπόσπαστο στοιχείο και τον εγγυητή της σημερινής Ναυτιλίας. Αγνοείται ότι χωρίς το πλήθος των Ελληνικών Ναυτιλιακών εταιρειών, είναι μαθηματικά προβλέψιμο ότι σύντομα η Ευρωπαϊκή Ναυτιλία θα αλωθεί από ξένες και αντίπαλες δυνάμεις που κινούνται μακράν των αρχών της Ευρώπης, με στόχους που αντιστρατεύονται το ευρωπαϊκό όραμα.

Σε αυτή τη λογική εφησυχασμού η Ναυτιλία αντιμετωπίζεται μόνο στην οικονομική της διάσταση, σαν να επρόκειτο για εσωτερική υπηρεσία, όπως ο τουρισμός, με εξομοίωση του μοντέλου φορολόγησής της. Αυτό, σε αντιδιαστολή με την πολιτική ισχυρής επιδότησης που ακολουθούν άλλα κράτη, όπως ακόμα και οι ΗΠΑ, για τη διατήρηση του στόλου τους, η Ε.Ε. ουσιαστικώς αυτοχειριάζεται!

Με πρόφαση τη μείωση των ρύπων, εργαλειοποιεί ακόμα και το ETS (Σύστημα Εμπορίας των Ρύπων).  Αντί να στοχεύεται η μείωσης των ρύπων μεταφοράς ανά τόνο/μίλι, επιβάλλεται οριζόντια εισφορά.  Ένα τυφλό εισπρακτικό μέτρο, παρόλο που αυτό συνεπάγεται και επιπλέον πληθωριστική πίεση στον Ευρωπαίο καταναλωτή.

Ανατρέχοντας στην παγκόσμια Ιστορία, σπάνια θα συναντήσουμε γεγονότα προπομπούς με τόσο ξεκάθαρο μήνυμα για τις επιβαλλόμενες επιλογές μας.

Ο πόλεμος μετά την εισβολή της Ρωσίας αναδεικνύει χαρακτηριστικά την καθοριστική σημασία της Ευρωπαϊκής Ναυτιλίας για τη σύνδεση και την απρόσκοπτη τροφοδοσία της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σε αυτό το ρευστό διεθνές περιβάλλον, η Κύπρος υπό την ηγεσία του Προέδρου Νίκου Αναστασιάδη, είναι η κατεξοχήν πρέσβειρα θετικών προτάσεων και αντίστοιχων πρωτοβουλιών. Υπογραμμίζω πως σε πλήρη συντονισμό και μαζί Αθήνα και Λευκωσία έχουν έντονη παρουσία στις Βρυξέλλες. Οι πρόσφατες εξελίξεις με την ακόμη πιο εντατική παρεμβατικότητά μας, ελπίζω να δράσουν ως καταλύτης.

Είναι ανάγκη να επισημανθεί στους Ευρωπαίους ομολόγους στο ανώτατο επίπεδο, η δεινή θέση στην οποία θα περιερχόταν η Ευρώπη αν π.χ. τα tankers και τα LNGs, που είναι σήμερα στα ελληνικά χέρια, είχαν ήδη περάσει στον έλεγχο των Ρώσων ή ακόμα και των φανερών ή κρυφών συμμάχων τους.

Οι Ευρωπαίοι πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι αυτές οι δυνάμεις - και όχι η Ευρώπη,  ελέγχουν σήμερα τεράστιο όγκο φορτίων, έχουν ήδη στα χέρια τους τη ναυπηγοεπισκευαστική βιομηχανία και την πλειοψηφία των ναυτικών, άρα, και την τεχνογνωσία, και ήδη πολύ μεγάλο μέρος του παγκόσμιου στόλου. Με αυτά τα δεδομένα, η Ε.Ε., χρησιμοποιώντας την Ευρωπαϊκή Ναυτιλία σαν δόρυ, κατευθύνει εκ των πραγμάτων και τους ναύλους προς αυτούς. Έτσι, όμως, δεν προσφέρουν καμία υπηρεσία στην Ευρώπη και στα ευρωπαϊκά ιδεώδη. Τα υπονομεύουν και αυτό πρέπει να σταματήσει.

Από τις απαισιόδοξες σκέψεις προτιμούμε τις αισιόδοξες πράξεις.  Είναι ώρα δράσης και για τις δύο Κυβερνήσεις Ελλάδας και Κύπρου.

κ. Πρόεδρε, η παρουσία απόψε εδώ τόσο σημαντικών προσωπικοτήτων αποδεικνύει την αναγνώριση του έργου σας, δηλώνει την προσδοκία που γεννά η παρακαταθήκη της εμπνευσμένης ηγεσίας σας και αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης στην Κύπρο».

Τέλος, ο Πρόεδρος της Κυπριακής Ένωσης Πλοιοκτητών δώρισε στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ένα πιστό αντίγραφο αρχαίου νομίσματος του 3ου αιώνα π.Χ. που απεικονίζει το πλοίο του Μακεδόνα Βασιλιά Δημητρίου Πολιορκητή, ως σύμβολο νίκης.

Δεχόμενος το δώρο, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «με συγκινεί ιδιαίτερα. Βρίσκομαι στο τέλος της θητείας μου, αλλά και μετά την Προεδρία θα παρακολουθώ στενά τα δρώμενα και οι παρεμβάσεις μου ελπίζω να είναι αποφασιστικές».

Στο δείπνο παρακάθισαν, επίσης, από κυβερνητικής πλευράς, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος κ. Μάριος Πελεκάνος, ο Υφυπουργός Ναυτιλίας κ. Βασίλης Δημητριάδης και ο Διευθυντής του Γραφείου του Προέδρου, κ. Παντελής Παντελίδης.

 

 

 

Ειδήσεις σήμερα:

Στο Απολλώνειο Νοσοκομείο μετά από αδιαθεσία ο Υπουργός Υγείας, Μιχάλης Δαμιανός

Πλαστικά μπουκάλια: Υποχρεωτική η προσάρτηση πωμάτων - Πότε τίθεται σε εφαρμογή

Aύξηση επιδόματος τέκνου: «Θετικό βήμα αλλά απαιτείται ολοκληρωμένη πολιτική», λένε Βουλευτές

Διέταξε έρευνα η Αστυνομία εναντίον Γερμανού για πώληση Ε/κ περιουσιών στα κατεχόμενα - Όσα ισχυρίζεται ο δικηγόρος του

«Ξέθαψαν» εμπορεύματα που αποτελούν απομιμήσεις - Κατασχέθηκαν μετά από επιχείρηση

Απαγόρευση κινητών: Πώς θα εφαρμοστεί και ποιες είναι οι ποινές - Όσα δήλωσε η Υπουργός Παιδείας στο «Τ»Απαντά στον Τούρκο ΥΠΕΞ ο ΠτΔ: «Αντιλαμβάνομαι τη δύσκολη θέση που βρίσκεται, λόγω της αναγνώρισης του ρόλου της Κυπριακής Δημοκρατίας»

Απαντά στον Τούρκο ΥΠΕΞ ο ΠτΔ: «Αντιλαμβάνομαι τη δύσκολη θέση που βρίσκεται, λόγω της αναγνώρισης του ρόλου της Κυπριακής Δημοκρατίας»

Επιβεβαίωσε τη συνάντησή του στις Βρυξέλλες με την προσωπική απεσταλμένη του ΓΓ των ΗΕ, Μαρία Άνχελα Ολγκίν Κουεγιάρ, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, ενώ απάντησε και στο Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών, τονίζοντας ότι η Κύπρος είναι κέντρο επιχειρήσεων αποστολής ανθρωπιστικής βοήθειας και απομάκρυνσης αμάχων.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Back to top