ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αυτά είναι τα εκλογικά κέντρα των κατεχόμενων Κοινοτήτων

Αυτά είναι τα εκλογικά κέντρα των κατεχόμενων Κοινοτήτων

Τα εκλογικά κέντρα των κατεχόμενων κοινοτήτων δίνει στη δημοσιότητα ο Γενικός Έφορος Εκλογών.

Κατεχόμενες κοινότητες Επαρχίας Λευκωσίας

Για την Αγία Μαρίνα Σκυλλούρας θα λειτουργήσουν κέντρα στο Γυμνάσιο Αγίου Στυλιανού – Στρόβολος, Κέντρο Α΄, στο Λύκειο Παλαιομετόχου, Κέντρο Α΄, στο Περιφερειακό Γυμνάσιο Πέρα Χωρίο Νήσου, Κέντρο Β΄, στο Λανίτειο Γυμνάσιο – Λεμεσός, Κέντρο Δ΄, στην Τεχνική Σχολή Αγίου Λαζάρου – Λάρνακα, Κέντρο Α΄, στο Λύκειο Α’ Πάφου, Κέντρο Α΄και στο Α΄ Δημοτικό Σχολείο Λιοπετρίου, Κέντρο Α΄

Για την Αυλώνα θα λειτουργήσουν κέντρα στο Γυμνάσιο Αγίου Στυλιανού - Στρόβολος, Κέντρο Α΄, στο Λύκειο Παλαιομετόχου, Κέντρο Β΄, στο Περιφερειακό Γυμνάσιο Πέρα Χωρίο – Νήσου, Κέντρο Β΄, στο Δημοτικό Σχολείο Αρεδιού , Κέντρο Α΄, στο Λύκειο Σολέας – Ευρύχου, Κέντρο Α´, στο Λανίτειο Γυμνάσιο - Λεμεσός, Κέντρο A΄, στην Τεχνική Σχολή Αγίου Λαζάρου - Λάρνακα, Κέντρο Α΄, στο Λύκειο Α΄ Πάφου, Κέντρο Α΄και στο Α΄ Δημοτικό Σχολείο Λιοπετρίου, Κέντρο Α΄

Για τον Γερόλακκο θα λειτουργήσουν κέντρα στο Δημοτικό Σχολείο Κωνσταντινουπόλεως – Στρόβολος, Κέντρο Α΄, στο Ενιαίο Λύκειο Κύκκου Α – Έγκωμη, Κέντρο Β΄, στο Γ΄ Δημοτικό Σχολείο Λακατάμιας, Κέντρο Γ΄, Δ΄, στο Λύκειο Παλαιομετόχου, Κέντρο Ε΄, στο Λύκειο Λατσιών, Κέντρο Α΄, στο Περιφερειακό Γυμνάσιο Πέρα Χωρίο – Νήσου, Κέντρο Β΄, στο Λύκειο Σολέας – Ευρύχου, Κέντρο Α΄, στο Λανίτειο Γυμνάσιο – Λεμεσός, Κέντρο Α΄, στην Τεχνική Σχολή Αγίου Λαζάρου - Λάρνακα, Κέντρο Α΄, στο Λύκειο Α΄ Πάφου, Κέντρο Α΄, στο Γυμνάσιο Πόλεως Χρυσοχούς, Κέντρο Γ΄ και στο Α΄ Δημοτικό Σχολείο Λιοπετρίου, Κέντρο Α΄

Για το Καλό Χωριό Σολέας θα λειτουργήσουν κέντρα στο Γυμνάσιο Ακροπόλεως – Στρόβολος, Κέντρο Α΄, στο Λύκειο Παλαιομετόχου, Κέντρο Α΄, το Λύκειο Σολέας, Κέντρο Α΄, στο Περιφερειακό Γυμνάσιο Πέρα Χωρίο – Νήσου, Κέντρο Β΄, στο Λανίτειο Γυμνάσιο – Λεμεσός, Κέντρο Α΄, στην Τεχνική Σχολή Αγίου Λαζάρου - Λάρνακα, Κέντρο Α΄και στο Λύκειο Α΄ Πάφου, Κέντρο Α΄

Για το Καραβοστάσι θα λειτουργήσουν κέντρα στο Γυμνάσιο Ακροπόλεως – Στρόβολος, Κέντρο Α΄, στο Δημοτικό Σχολείο Αρεδιού, Κέντρο Α΄, στο Λύκειο Παλαιομετόχου, Κέντρο Α΄, στο Λύκειο Σολέας – Ευρύχου, Κέντρο Α΄, στο Λανίτειο Γυμνάσιο – Λεμεσός, Κέντρο Α΄, στην Τεχνική Σχολή Αγίου Λαζάρου - Λάρνακα, Κέντρο Α΄, στο Λύκειο Α΄ Πάφου, Κέντρο Α΄, στο Γυμνάσιο Πόλεως Χρυσοχούς, Κέντρο Γ΄ και στο Α΄ Δημοτικό Σχολείο Λιοπετρίου, Κέντρο Α΄.

Για το Νέο Λειβάδι Μόρφου θα λειτουργήσουν κέντρα στο Γυμνάσιο Ακροπόλεως – Στρόβολος, Κέντρο Α΄, στο Δημοτικό Σχολείο Αρεδιού, Κέντρο Α΄, στο Λύκειο Παλαιομετόχου, Κέντρο Α΄, στο Περιφερειακό Γυμνάσιο Πέρα Χωρίο – Νήσου, Κέντρο Α΄, στο Λύκειο Σολέας – Ευρύχου, Κέντρο Α΄, στο Λανίτειο Γυμνάσιο – Λεμεσός, Κέντρο Β΄, στην Τεχνική Σχολή Αγίου Λαζάρου - Λάρνακα, Κέντρο Α΄, Λύκειο Α΄ Πάφου, Κέντρο Β΄ και στο Γυμνάσιο Πόλεως Χρυσοχούς, Κέντρο Γ΄.

Για το Παλαίκυθρο θα λειτουργήσουν κέντρα στο Δημοτικό Σχολείο Κωνσταντινουπόλεως – Στρόβολος, Κέντρο Α΄, στο Λύκειο Λατσιών, Κέντρο Α΄, στο Δημοτικό Σχολείο Αρεδιού, Κέντρο Α΄, στο Λύκειο Παλαιομετόχου, Κέντρο Α΄, στο Περιφερειακό Γυμνάσιο Πέρα Χωρίο – Νήσου, Κέντρο Β΄, στο Λύκειο Σολέας – Ευρύχου, Κέντρο Α΄, στο Λανίτειο Γυμνάσιο – Λεμεσός, Κέντρο Α΄, στην Τεχνική Σχολή Αγίου Λαζάρου - Λάρνακα, Κέντρο Α΄, στο Λύκειο Α΄ Πάφου, Κέντρο Α΄, στο Γυμνάσιο Πόλεως Χρυσοχούς, Κέντρο Γ΄και στο Α΄ Δημοτικό Σχολείο Λιοπετρίου, Κέντρο Α΄.

Για τα Πάνω Ζώδια θα λειτουργήσουν κέντρα στο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Δημητρίου - Στρόβολος, Κέντρο Α΄, στο Γ΄Δημοτικό Σχολείο Λακατάμιας, Κέντρο Β΄, στο Δημοτικό Σχολείο Περιστερώνας, Κέντρο Γ΄, στο Περιφερειακό Γυμνάσιο Πέρα Χωρίο – Νήσου, Κέντρο Β΄, στο Δημοτικό Σχολείο Αρεδιού, Κέντρο Α΄, στο Λύκειο Σολέας – Ευρύχου, Κέντρο Α΄, στο Λανίτειο Γυμνάσιο - Λεμεσός, Κέντρο Δ΄, στην Τεχνική Σχολή Αγίου Λαζάρου - Λάρνακα, Κέντρο Α΄, στο Λύκειο Α΄ Πάφου, Κέντρο Β΄, στο Γυμνάσιο Πόλεως Χρυσοχούς, Κέντρο Γ΄ και στο Α΄ Δημοτικό Σχολείο Λιοπετρίου, Κέντρο Α΄

Για την Πεντάγεια θα λειτουργήσουν κέντρα στο Γυμνάσιο Αγίου Στυλιανού - Στρόβολος, Κέντρο Α΄, στο Λύκειο Παλαιομετόχου, Κέντρο Α΄, στο Περιφερειακό Γυμνάσιο Πέρα Χωρίο – Νήσου, Κέντρο Α΄, στο Δημοτικό Σχολείο Αρεδιού, Κέντρο Α΄, στο Λύκειο Σολέας – Ευρύχου, Κέντρο Α΄, στο Λανίτειο Γυμνάσιο - Λεμεσός, Κέντρο Γ΄, στο Τεχνική Σχολή Αγίου Λαζάρου - Λάρνακα, Κέντρο Α΄, στο Λύκειο Α΄ Πάφου, Κέντρο Α΄, στο Γυμνάσιο Πόλεως Χρυσοχούς, Κέντρο Γ΄και στο Α΄ Δημοτικό Σχολείο Λιοπετρίου, Κέντρο Α΄

Για το Πραστειό Μόρφου θα λειτουργήσουν κέντρα σε Γυμνάσιο Αγίου Βασιλείου – Στρόβολος, Κέντρο Α΄, Λύκειο Παλαιομετόχου, Κέντρο Α΄, Περιφερειακό Γυμνάσιο Πέρα Χωρίο – Νήσου, Κέντρο Α΄, Δημοτικό Σχολείο Αρεδιού, Κέντρο Α΄, Λύκειο Σολέας – Ευρύχου, Κέντρο Α΄, Λανίτειο Γυμνάσιο - Λεμεσός, Κέντρο Β΄, Τεχνική Σχολή Αγίου Λαζάρου - Λάρνακα, Κέντρο Α΄, Λύκειο Α΄ Πάφου, Κέντρο Β΄, Γυμνάσιο Πόλεως Χρυσοχούς, Κέντρο Γ΄, Α΄ Δημοτικό Σχολείο Λιοπετρίου, Κέντρο Α΄


Κατεχόμενες κοινότητες Επαρχίας Κερύνειας

Για τον Άγιο Αμβρόσιο θα λειτουργήσουν κέντρα σε Γυμνάσιο Αγίου Στυλιανού – Στρόβολος, Κέντρο Α΄, ΚΕ΄ Δημοτικό Σχολείο Εκάλης – Λεμεσός, Κέντρο Α΄, Τεχνική Σχολή Αγίου Λαζάρου - Λάρνακα, Κέντρο Α΄, Δημοτικό Σχολείο Κοφίνου, Κέντρο Β΄, Λύκειο Α΄ Πάφου, Κέντρο Α΄, Γυμνάσιο Πόλεως Χρυσοχούς, Κέντρο Β΄ και Α΄ Δημοτικό Σχολείο Λιοπετρίου, Κέντρο Α΄.

Για τον Άγιο Επίκτητο θα λειτουργήσουν κέντρα σε Λύκειο Αποστόλου Βαρνάβα – Στρόβολος, Κέντρο Α΄, Λύκειο Παλαιομετόχου, Κέντρο Α΄, Περιφερειακό Γυμνάσιο Πέρα Χωρίο – Νήσου, Κέντρο Α΄, Δημοτικό Σχολείο Αρεδιού, Κέντρο Α΄, ΚΕ΄ Δημοτικό Σχολείο Εκάλης – Λεμεσός, Κέντρο Β΄, Τεχνική Σχολή Αγίου Λαζάρου - Λάρνακα, Κέντρο Α΄, Δημοτικό Σχολείο Κοφίνου, Κέντρο Β΄, Λύκειο Α΄ Πάφου, Κέντρο Α΄και στο Α΄ Δημοτικό Σχολείο Λιοπετρίου, Κέντρο Α΄.

Για τον Άγιο Ερμόλαο θα λειτουργήσουν κέντρα σε Τεχνική Σχολή Μακάριος Γ – Στρόβολος, Κέντρο Α΄, ΚΕ΄ Δημοτικό Σχολείο Εκάλης – Λεμεσός, Κέντρο Δ΄, Τεχνική Σχολή Αγίου Λαζάρου - Λάρνακα, Κέντρο Α΄, Λύκειο Α΄ Πάφου, Κέντρο Α΄, Γυμνάσιο Πόλεως Χρυσοχούς, Κέντρο Β΄ και Α΄ Δημοτικό Σχολείο Λιοπετρίου, Κέντρο Α΄.

Για Βασίλεια – Βαβυλάς θα λειτουργήσουν κέντρα σε Δημοτικό Σχολείο Αρχαγγέλου – Στρόβολος, Κέντρο Α΄, ΚΕ΄ Δημοτικό Σχολείο Εκάλης – Λεμεσός, Κέντρο Γ΄, Τεχνική Σχολή Αγίου Λαζάρου - Λάρνακα, Κέντρο Α΄, Δημοτικό Σχολείο Κοφίνου, Κέντρο Β΄, Λύκειο Α΄ Πάφου, Κέντρο Α΄, Γυμνάσιο Πόλεως Χρυσοχούς, Κέντρο Β΄ και Α΄ Δημοτικό Σχολείο Λιοπετρίου , Κέντρο Α΄.

Για την Καλογραία θα λειτουργήσουν κέντρα σε Δημοτικό Σχολείο Απ. Βαρνάβα – Στρόβολος, Κέντρο Α΄, ΚΕ΄ Δημοτικό Σχολείο Εκάλης – Λεμεσός, Κέντρο Ε΄, Τεχνική Σχολή Αγίου Λαζάρου - Λάρνακα, Κέντρο Α΄, Δημοτικό Σχολείο Κοφίνου, Κέντρο Β΄, Λύκειο Α΄ Πάφου, Κέντρο Α΄, Γυμνάσιο Πόλεως Χρυσοχούς, Κέντρο Β΄και Α΄ Δημοτικό Σχολείο Λιοπετρίου, Κέντρο Α΄.

Για τον Κοντεμένο θα λειτουργήσουν κέντρα σε Δημοτικό Σχολείο Αγ. Δημητρίου – Στρόβολος, Κέντρο Α΄, Γ΄ Δημοτικό Σχολείο Λακατάμιας, Κέντρο Β΄, Λύκειο Λατσιών, Κέντρο Α΄, Λύκειο Παλαιομετόχου, Κέντρο Α΄, Περιφερειακό Γυμνάσιο Πέρα Χωρίο - Νήσου Α΄, Δημοτικό Σχολείο Αρεδιού, Κέντρο Α΄, ΚΕ Δημοτικό Σχολείο Εκάλης – Λεμεσός, Κέντρο Δ΄, Τεχνική Σχολή Αγίου Λαζάρου - Λάρνακα, Κέντρο Α΄, Δημοτικό Σχολείο Κοφίνου, Κέντρο Β΄, Λύκειο Α΄ Πάφου, Κέντρο Α΄, Γυμνάσιο Πόλεως Χρυσοχούς, Κέντρο Β΄και Α΄ Δημοτικό Σχολείο Λιοπετρίου, Κέντρο Α΄.

Για τον Κορμακίτη θα λειτουργήσουν κέντρα σε Γ’ Δημοτικό Σχολείο Αγίου Δομετίου, Κέντρο Α΄, Δημοτικό Σχολείο Αγίου Μάρωνα - Στρόβολος, Κέντρο Β΄- Γ΄, Λύκειο Λατσιών, Κέντρο Α΄, Λύκειο Παλαιομετόχου, Κέντρο Α΄, Περιφερειακό Γυμνάσιο Πέρα Χωρίο – Νήσου, Κέντρο Α΄, Δημοτικό Σχολείο Αρεδιού, Κέντρο Α΄, ΚΕ΄ Δημοτικό Σχολείο Εκάλης - Λεμεσός, Κέντρο Ε΄, Τεχνική Σχολή Αγίου Λαζάρου - Λάρνακα, Κέντρο Α΄, Δημοτικό Σχολείο Κοφίνου, Κέντρο Β΄, Λύκειο Α΄ Πάφου, Α΄ και Α΄ Δημοτικό Σχολείο Λιοπετρίου, Κέντρο Α΄.

Για το Πέλλαπαϊς θα λειτουργήσουν κέντρα σε Γυμνάσιο Αγίου Στυλιανού – Στρόβολος, Κέντρο Α΄, ΚΕ΄ Δημοτικό Σχολείο Εκάλης - Λεμεσός, Κέντρο Ε΄, Τεχνική Σχολή Αγίου Λαζάρου - Λάρνακα, Κέντρο Α΄, Δημοτικό Σχολείο Κοφίνου, Κέντρο Β΄, Λύκειο Α΄ Πάφου, Κέντρο Α΄, Γυμνάσιο Πόλεως Χρυσοχούς. Κέντρο Β΄ και Α΄ Δημοτικό Σχολείο Λιοπετρίου, Κέντρο Α΄.

Κατεχόμενες κοινότητες Επαρχίας Λάρνακας

Για το Άρσος θα λειτουργήσουν κέντρα σε Λύκειο Απ. Βαρνάβα - Στρόβολος, Κέντρο Α΄, Λανίτειο Γυμνάσιο – Λεμεσός, Κέντρο Α΄, Ευρυβιάδειο Γυμνάσιο - Λάρνακα, Κέντρο Α΄καιΑ΄ Δημοτικό Σχολείο Λιοπετρίου, Κέντρο Α΄

Κατεχόμενες κοινότητες Επαρχίας Αμμοχώστου

Για την Αιγιαλούσα θα λειτουργήσουν κέντρα σε Γυμνάσιο Έγκωμης, Κέντρο Α΄, Λύκειο Λατσιών, Κέντρο Β΄, Νέο Γυμνάσιο Επισκοπής, Κέντρο Α΄, Λανίτειο Γυμνάσιο – Λεμεσός, Κέντρο Δ΄, Δημοτικό Σχολείο Λιβαδιών, Κέντρο Α΄, Τεχνική Σχολή Αγίου Λαζάρου - Λάρνακα, Κέντρο Ζ΄, Δημοτικό Σχολείο Κοφίνου, Κέντρο Η΄, Λύκειο Α΄ Πάφου, Κέντρο Δ΄ και Α΄ Δημοτικό Σχολείο Λιοπετρίου, Κέντρο Α΄

Για την Καλοψίδα θα λειτουργήσουν κέντρα σε Λύκειο Λατσιών, Κέντρο Α΄, Λανίτειο Γυμνάσιο – Λεμεσός, Κέντρο Ε΄, Δημοτικό Σχολείο Λιβαδιών, Κέντρο Β΄, Τεχνική Σχολή Αγίου Λαζάρου - Λάρνακα, Κέντρο Γ΄, Δημοτικό Σχολείο Κοφίνου, Κέντρο Η΄, Λύκειο Α΄ Πάφου, Κέντρο Δ΄και Α΄ Δημοτικό Σχολείο Λιοπετρίου, Κέντρο Α΄.

Για την Λάπαθο θα λειτουργήσουν κέντρα σε Λύκειο Λατσιών, Κέντρο Α΄, Λανίτειο Γυμνάσιο - Λεμεσός, Κέντρο Ε΄, Τεχνική Σχολή Αγίου Λαζάρου - Λάρνακα, Κέντρο Ζ΄, Λύκειο Α΄ Πάφου, Κέντρο Δ΄και Α΄ Δημοτικό Σχολείο Λιοπετρίου, Κέντρο Α΄

Για την Μουσουλίτα θα λειτουργήσουν κέντρα σε Λύκειο Λατσιών, Κέντρο Α’, Λανίτειο Γυμνάσιο – Λεμεσός Ε’, Τεχνική Σχολή Αγίου Λαζάρου - Λάρνακα, Κέντρο Ζ’, Λύκειο Α’ Πάφου, Κέντρο Δ΄και Α’ Δημοτικό Σχολείο Λιοπετρίου, Κέντρο Α΄.

Για το Ριζοκάρπασο – Ενορία Αγίας Τριάδας θα λειτουργήσουν κέντρα σε Δημοτικό Σχολείο Αρχαγγέλου – Στρόβολος, Κέντρο Α΄, Λανίτειο Γυμνάσιο - Λεμεσός, Κέντρο Β΄, Τεχνική Σχολή Αγίου Λαζάρου - Λάρνακα, Κέντρο Δ΄, Λύκειο Α’ Πάφου, Κέντρο Α΄, Γυμνάσιο Πόλεως Χρυσοχούς, Κέντρο Γ΄ και Γυμνάσιο Δερύνειας, Κέντρο Β΄.

Για το Ριζοκάρπασο – Ενορία Λευκό θα λειτουργήσουν κέντρα σε Δημοτικό Σχολείο Αρχαγγέλου – Στρόβολος, Κέντρο Β΄, Λανίτειο Γυμνάσιο - Λεμεσός, Κέντρο Γ΄, Τεχνική Σχολή Αγίου Λαζάρου - Λάρνακα, Κέντρο Ε΄, Λύκειο Α’ Πάφου, Κέντρο Β΄, Γυμνάσιο Πόλεως Χρυσοχούς, Κέντρο Γ΄και Γυμνάσιο Δερύνειας, Κέντρο Γ΄

Για το Σπαθαρικό θα λειτουργήσουν κέντρα σε Λύκειο Λατσιών, Κέντρο Α΄, Λανίτειο Γυμνάσιο - Λεμεσός, Κέντρο Ε΄, Τεχνική Σχολή Αγίου Λαζάρου – Λάρνακα, Κέντρο ΣΤ΄, Λύκειο Α’ Πάφου, Κέντρο Δ΄και Α’ Δημοτικό Σχολείο Λιοπετρίου, Κέντρο Α΄.

Για την Τρυπημένη θα λειτουργήσουν κέντρα σε Λύκειο Λατσιών, Κέντρο Α΄, Λανίτειο Γυμνάσιο - Λεμεσός, Κέντρο Ε΄, Τεχνική Σχολή Αγίου Λαζάρου – Λάρνακα, Κέντρο Ζ΄, Δημοτικό Σχολείο Κοφίνου, Κέντρο Η΄, Λύκειο Α΄ Πάφου, Κέντρο Δ΄ και Α’ Δημοτικό Σχολείο Λιοπετρίου, Κέντρο Α΄

Τονίζεται ότι οι εκλογείς αυτοί ψηφίζουν και για τον Δήμο / Δημοτικό Διαμέρισμα / Κοινότητα όπου διαμένουν.

«Για τυχόν πρόσθετες πληροφορίες και διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Υπηρεσία Εκλογών στο Υπουργείο Εσωτερικών ή στις Επαρχιακές Διοικήσεις, οι οποίες θα είναι ανοικτές και την ημέρα των εκλογών για εξυπηρέτησή τους», αναφέρεται.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

 

 

Ειδήσεις σήμερα:Σε νέα εποχή εισέρχονται οι σχέσεις ΗΠΑ-Κυπριακής Δημοκρατίας - Κατάργηση visa για Κύπριους

Σε νέα εποχή εισέρχονται οι σχέσεις ΗΠΑ-Κυπριακής Δημοκρατίας - Κατάργηση visa για Κύπριους

Οι σχέσεις Κύπρου- ΗΠΑ διανύουν την καλύτερη περίοδο στην ιστορία τους. Η θεσμοθέτηση του Στρατηγικού διαλόγου επί συγκεκριμένων θεμάτων προτεραιότητας είναι το αποτέλεσμα μιας συστηματικής προσπάθειας για ανάδειξη της επιπρόσθετης αξίας της χώρας μας για τις ΗΠΑ προς ενίσχυση/ εμβάθυνση των σχέσεων Κύπρου- ΗΠΑ, στόχος που τέθηκε εξαρχής ως προτεραιότητα από τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Back to top