ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Υπ. Παιδείας: Προτεραιότητα ένα σύγχρονο, ανθρωποκεντρικό, συμπεριληπτικό σχολείο

Υπ. Παιδείας: Προτεραιότητα ένα σύγχρονο, ανθρωποκεντρικό, συμπεριληπτικό σχολείο

Προτεραιότητα είναι η αντιμετώπιση των χρόνιων στρεβλώσεων και η δημιουργία ενός σύγχρονου, ανθρωποκεντρικού, συμπεριληπτικού σχολείου, είπε η Υπουργός Παιδείας Αθλητισμού και Νεολαίας, Δρ Αθηνά Μιχαηλίδου, στον χαιρετισμό της στη 48η Ετήσια Γενική Συνέλευση της Παγκύπριας Συνομοσπονδίας Ομοσπονδιών Συνδέσμων Γονέων και Κηδεμόνων Δημόσιων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης.

Υπογραμμίζοντας ότι η Παιδεία αποτελεί έναν από τους πιο σημαντικούς πυλώνες της κυβερνητικής πολιτικής, με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να έχει τονίσει αρκετές φορές τη σημασία που η Πολιτεία αποδίδει σε αυτήν, η Υπουργός ανέφερε ότι αυτό επιβεβαιώνεται από την παρουσία της στη Συνέλευση, αναγνωρίζοντας τους οργανωμένους γονείς και κηδεμόνες, ως πολύτιμους συνεργάτες.

"Προτεραιότητά μας είναι να αντιμετωπίσουμε τις χρόνιες στρεβλώσεις και να δημιουργήσουμε ένα σύγχρονο, ανθρωποκεντρικό, συμπεριληπτικό σχολείο. Αποσκοπώντας στην άμεση εφαρμογή των προγραμματικών μας προτάσεων, ήδη έχουμε προχωρήσει στην υλοποίηση καινοτομιών και προωθούμε σειρά από άλλες, με στόχο τη ριζική μεταρρύθμιση και την ποιοτική αναβάθμιση του εκπαιδευτικού μας συστήματος", ανέφερε.

Συγκεκριμένα στη Μέση Εκπαίδευση, η Υπουργός ανέφερε ότι διαμορφώθηκε ένα μαθητοκεντρικό σύστημα αξιολόγησης, βασισμένο σε παιδαγωγικά κριτήρια, το οποίο πλαισιώνεται από δυναμικά προγράμματα επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών.

Επιπλέον, είπε ότι δημιουργήθηκαν ομάδες για την επικαιροποίηση και τον εκσυγχρονισμό των Αναλυτικών Προγραμμάτων, με στόχο τον εξορθολογισμό της διδακτέας ύλης, αποσκοπώντας σε ένα σύγχρονο εκπαιδευτικό σύστημα, το οποίο να προάγει τις ικανότητες, τις δεξιότητες και τις γνώσεις του κάθε παιδιού, ούτως ώστε να γίνει ενεργός πολίτης, ικανός/ικανή να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες προκλήσεις.

Την ίδια στιγμή, στο πλαίσιο του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, προωθείται ο σχεδιασμός ενός νέου συστήματος αξιολόγησης των εκπαιδευτικών και του εκπαιδευτικού έργου, με ορίζοντα ολοκλήρωσης τα επόμενα τρία χρόνια, ανέφερε η Υπουργός Παιδείας. "Απώτερος σκοπός, είναι να δημιουργήσουμε ένα έγκυρο και αξιόπιστο σύστημα, το οποίο θα προωθεί τη βελτίωση τόσο του σχολικού έργου όσο και των μαθησιακών αποτελεσμάτων", σημείωσε, αναφέροντας ότι με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου τον περασμένο μήνα, έχει θεσμοθετηθεί η αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας, ώστε το κάθε σχολείο να υλοποιεί το δικό του σχέδιο δράσης, ενώ το Υπουργείο, έχοντας εποπτικό ρόλο, θα στηρίζει και θα συνεπικουρεί την προσπάθεια.

Για την προώθηση της πολυγλωσσίας μέσα από το δημόσιο σχολείο, έχει ενταχθεί η πιλοτική διδασκαλία της γερμανικής γλώσσας σε Γυμνάσια και Λύκεια και μετά από αξιολόγηση του προγράμματος, αυτό επεκτείνεται, πρόσθεσε η Δρ Μιχαηλίδου.

Ακόμα, ανέφερε ότι προχώρησε η αναδιοργάνωσης της Ειδικής Εκπαίδευσης προς το συμπεριληπτικό σχολείο, το οποίο θα ικανοποιεί τις ανάγκες όλων των παιδιών, με βάση τις ιδιαιτερότητές τους.

Αξιοσημείωτος είναι ο ψηφιακός μετασχηματισμός των σχολικών μας μονάδων και η ταυτόχρονη προώθηση άλλων τριών συναφών δράσεων για τον ψηφιακό γραμματισμό των μαθητών και των μαθητριών, δράσεις οι οποίες επίσης χρηματοδοτούνται από το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, σημείωσε. Οι δράσεις αυτές αφορούν στην επιχορήγηση των ευάλωτων ομάδων μαθητών/τριών για απόκτηση φορητών υπολογιστών και ταμπλετών, στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, όπως και στον μετασχηματισμό των Αναλυτικών Προγραμμάτων με την ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού για μαθήματα STEM.

"Την ίδια στιγμή, αποδίδουμε ιδιαίτερη έμφαση στην πρόληψη και την έγκαιρη παρέμβαση για την αποτελεσματική αντιμετώπιση φαινομένων βίας και παραβατικότητας στα σχολεία μας. Στο πλαίσιο αυτό, ενισχύουμε τις υποστηρικτικές προς το σχολείο δομές, όπως το Παρατηρητήριο για τη Βία, την Υπηρεσία Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας, την Υπηρεσία Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής και την Ομάδα Άμεσης Παρέμβασης", σημείωσε η Υπουργός.

Ανέφερε, ακόμα, ότι το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε σειρά μέτρων ενδυνάμωσης των σχολείων, τα οποία πηγάζουν από την έρευνα στο θέμα και στοχεύουν στην επιτυχία και στα οποία σημαντικό ρόλο έχουν οι γονείς, για να δρουν ως δίχτυ προστασίας προς το σχολείο. Μεταξύ άλλων, είπε ότι σχεδιάζονται εναλλακτικά προγράμματα μάθησης για παιδιά με έντονα παραβατική συμπεριφορά, έτσι ώστε να δώσουμε ευκαιρία να στηριχθούν και τα συγκεκριμένα παιδιά, αλλά να έχουν και το δικαίωμα της ομαλής φοίτησης όλα τα υπόλοιπα.

Επιπλέον, για την αντιμετώπιση φαινομένων βίας και παραβατικότητας εκτός ωραρίου λειτουργίας των σχολείων, η Υπουργός ανέφερε ότι από φέτος εφαρμόζεται πιλοτικό πρόγραμμα εγκατάστασης έξυπνων καμερών σε σχολεία, με παράλληλη αύξηση της φρούρησης.

Μίλησε ακόμα για βελτίωση και αναβάθμιση του ολοήμερου σχολείου, ώστε να δράσει αντισταθμιστικά, προσφέροντας σημαντικές γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες στα παιδιά.

"Ικανοποιώντας ένα πάγιο αίτημα που αφορά στην βελτίωση των συνθηκών διδασκαλίας και μάθησης, προχωρούμε στην εγκατάσταση κλιματιστικών στις αίθουσες διδασκαλίας στη βάση κριτηρίων που αφορούν, κυρίως, στην ασφάλεια των κτηρίων και την υγεία και ασφάλεια των παιδιών", πρόσθεσε.

Η Υπουργός σημείωσε ότι στην πορεία για αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό του εκπαιδευτικού συστήματος, ο ρόλος του κάθε γονέα και, ιδιαίτερα, των οργανωμένων γονέων, είναι καθοριστικός. "Οι γονείς κατέχουν σημαντικό και αναντικατάστατο ρόλο στο εκπαιδευτικό ταξίδι ενός παιδιού", είπε, προσθέτοντας ότι η συνεργασία μεταξύ γονέων και σχολείου έχει αποδειχθεί ερευνητικά ότι είναι απαραίτητη για την αναβάθμιση του εκπαιδευτικού συστήματος μιας χώρας και τη διασφάλιση της πλήρους αξιοποίησης των δυνατοτήτων του κάθε παιδιού.

"Η Παγκύπρια Συνομοσπονδία Ομοσπονδιών Συνδέσμων Γονέων και Κηδεμόνων Δημόσιων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης, αποτελεί τον σημαντικό σύνδεσμο επικοινωνίας μεταξύ του Υπουργείου, των σχολείων και των γονέων", πρόσθεσε η Δρ Μιχαηλίδου, σημειώνοντας ότι ο ρόλος της Συνομοσπονδίας είναι κρίσιμος στη διαδικασία ανάπτυξης πολιτικής, προς την υλοποίηση του οράματος για το σύγχρονο σχολείο.

Χαιρετισμό στη Συνέλευση απηύθυνε και ο Πρόεδρος της ΟΛΤΕΚ, Παναγιώτης Λυσάνδρου, ο οποίος σημείωσε ότι η Οργάνωση επιδιώκει με κάθε τρόπο και ευκαιρία τη στενή συνεργασία με τους οργανωμένους γονείς διότι τους θεωρεί στενούς συνεργάτες και υποστηρικτές.

"Στόχος μας είναι στο άμεσο μέλλον να υπάρξει ακόμα ποιο στενή συνεργασία και συντονισμός μαζί σας, αφού αυτό μόνο θετικές επιπτώσεις μπορεί να έχει για τη Δημόσια Μέση Τεχνική Εκπαίδευση του τόπου", ανέφερε, προσθέτοντας ότι τα τεχνικά επαγγέλματα είναι μια σταθερή αξία που προσφέρει μεγάλη σιγουριά σε όλους όσοι θα τα επιλέξουν αλλά και θα τα αγαπήσουν ταυτόχρονα.

Σημείωσε ότι το Υπουργείο θα πρέπει να προχωρήσει με γρήγορα και αποφασιστικά βήματα στις απαραίτητες ενέργειες και αλλαγές, που θα δώσουν δύναμη και αποτελεσματικότητα στην Τεχνική Εκπαίδευση ώστε να πάρει την θέση που της αρμόζει τόσο στο εκπαιδευτικό σύστημα της Κύπρου όσο και στη συνείδηση των Κυπρίων.

"Η οργάνωση μας θα είναι αρωγός στην προσπάθεια αυτή της Υπουργού και των στενών συνεργατών της, η οποία είναι ήδη σε εξέλιξη το χρονικό διάστημα που διανύουμε. Είμαστε βέβαιοι, ότι εκτός από την οργάνωση μας, συμπαραστάτες σε αυτή την προσπάθεια για μια ισχυρή τεχνική εκπαίδευση θα είναι και άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς αλλά κυρίως επενδύουμε στους οργανωμένους γονείς.

Πηγή: ΚΥΠΕ

 

 

Ειδήσεις σήμερα:

Σοβαρό τροχαίο στην Αγία Νάπα: Μοτοσικλετιστής έχασε τον έλεγχο και ανατράπηκε

Από πού μας ήρθαν οι τουρίστες τον Μάιο και πόσοι Κύπριοι ταξίδεψαν στο εξωτερικό

Πισίνες: Αυτοί είναι οι συχνότεροι τύποι λοιμώξεων – Τα συμπτώματα, οι συμβουλές και το…βρεγμένο μαγιό – Ειδικός στο «T»

Βρέξιμο, νεροπίστολα και νερόφουσκες: Η «γέννηση» του κατακλυσμού και τα έθιμα στην ΚύπροΑπειλές Χεζμπολάχ: Τέσσερις πιθανοί στόχοι στην Κύπρο - Η χαρτογράφηση από αναλυτές

Απειλές Χεζμπολάχ: Τέσσερις πιθανοί στόχοι στην Κύπρο - Η χαρτογράφηση από αναλυτές

Μπορεί τα ΜΜΕ στο Λίβανο να αναφέρουν ότι ο ηγέτη της Χεζμπολάχ, Χασάν Νασράλα, δεν απείλησε την Κύπρο αλλά την προειδοποίησε , ωστόσο αναλυτές προχώρησαν ένα βήμα παραπέρα χαρτογραφώντας το ενδεχόμενο υλοποίησης όσων δήλωσε, αναφέροντας τέσσερις πιθανούς στόχους.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Back to top