ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ξέπλυμα χρήματος: Η φήμη της Κύπρου στο εξωτερικό και η εποπτεία της νομοθεσίας - Oι θέσεις του Παγκ. Δικηγορικού Συλλόγου

Ξέπλυμα χρήματος: Η φήμη της Κύπρου στο εξωτερικό και η εποπτεία της νομοθεσίας - Oι θέσεις του Παγκ. Δικηγορικού Συλλόγου

Τις θέσεις του για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, τα «παραθυράκια» του νόμου και τι πρέπει να αλλάξει για να σωθεί η φήμη της Κύπρου ως επενδυτικός προορισμός και κέντρο παροχής επαγγελματικών/διοικητικών υπηρεσιών αναλύει στο ThemaOnline ο Πρόεδρος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου (ΠΔΣ), Μιχάλης Βορκάς.

Πολυάριθμες είναι οι προκλήσεις για τη διάσωση του ονόματος της χώρας, σύμφωνα με τον Μιχάλη Βορκά. Παρ’ όλες τις δυσκολίες όμως, η Κύπρος, υποδεικνύει ο Πρόεδρος του ΠΔΣ, διατηρεί σημαντικά πλεονεκτήματα και θα πρέπει να διαφυλάξουμε τη θέση της ως διεθνές επιχειρηματικό και επενδυτικό κέντρο.

Την ίδια στιγμή, τονίζει πως δεν υπάρχουν παραθυράκια στη νομοθεσία ή ελλιπείς πρόνοιες και το θέμα είναι η τήρηση της νομοθεσίας, καθώς και η επίβλεψη της τήρησης μέσω της εποπτείας.

Διαβάστε ολόκληρη τη συνέντευξη πιο κάτω:

Πού εντοπίζετε το πρόβλημα για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες στην Κύπρο; Υπάρχει για παράδειγμα ζήτημα θέματος ανεπαρκής νομοθεσίας, ξένων σκοπιμοτήτων, πολιτικής επικοινωνίας, κουλτούρας παρόχων επαγγελματικών υπηρεσιών;

Είναι γεγονός ότι οι κίνδυνοι που συνδέονται με το ξέπλυμα χρήματος και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας αποτελούν πηγή σοβαρής ανησυχίας για το χρηματοπιστωτικό σύστημα της χώρας μας και την προσέλκυση επενδύσεων την τελευταία δεκαετία.

Για την αναχαίτιση τέτοιων φαινομένων έχουν θεσπισθεί νόμοι στη βάση ευρωπαϊκών οδηγιών και έχουν εκδοθεί οδηγίες από τις εποπτικές αρχές αναφορικά με τις διαδικασίες που οι εποπτευόμενοι, ως πάροχοι διοικητικών υπηρεσιών, οφείλουν να τηρούν.

Το νομοθετικό πλαίσιο για την πρόληψη και καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, υπάρχει και θα πρέπει να τηρείται απαρέγκλιτα.

Παράλληλα, θα πρέπει να μελετάται και η συνεχής επικαιροποίηση και ενίσχυση του νομοθετικού πλαισίου.

Το Τμήμα Εποπτείας και Συμμόρφωσης και το ΔΣ του ΠΔΣ είναι σε πλήρη εγρήγορση όσον αφορά τη διερεύνηση πληροφοριών είτε αυτές διαβιβάζονται απευθείας σε εμάς είτε δημοσιεύονται στα ΜΜΕ και αναφέρονται σε φερόμενη εμπλοκή μελών μας σε έκνομες δραστηριότητες/ενέργειες.

Σε περίπτωση δε που διαπιστωθεί εμπλοκή οποιουδήποτε μέλους μας λαμβάνονται τα δέοντα μέτρα σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις και κανονισμούς.
Οφείλω, ωστόσο, να διευκρινίσω ότι οι περιπτώσεις αυτές είναι μεμονωμένες, γι’ αυτό επιβάλλεται ιδιαίτερη προσοχή στη γενίκευση του θέματος. Δεν είναι ορθό να στοχοποιείται ολόκληρος ο δικηγορικός κόσμος με αποτέλεσμα να πλήττεται και το δικηγορικό λειτούργημα και η εικόνα της Κύπρου, ως κέντρου παροχής υπηρεσιών.

Οι δικηγόροι της Κύπρου είναι βασικός μοχλός ανάπτυξης της κυπριακής οικονομίας και οφείλουμε ως εποπτική αρχή να τους προστατεύουμε. Έτσι μπορούμε να συμβάλουμε στη διασφάλιση της φήμης της Κύπρου ως αξιόπιστου και ελκυστικού κέντρου επαγγελματικών υπηρεσιών.

Σώζεται η κατάσταση όσον αφορά τη φήμη της χώρας στο εξωτερικό, είναι ένα παιχνίδι που έχουμε ήδη χάσει και δεν υπάρχει επιστροφή;

Ο τομέας των επαγγελματικών υπηρεσιών την τελευταία περίπου δεκαετία έχει κάνει τεράστια άλματα προόδου για εκπλήρωση των υποχρεώσεών του, οι οποίες εκπηγάζουν από τον σχετικό Νόμο και την Ευρωπαϊκή Οδηγία για τη Νομιμοποίηση Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες με αποτέλεσμα την αποχώρηση αρκετών χιλιάδων εταιρειών από τη χώρα μας.

Αναγνωρίζουμε ότι η εικόνα της Κύπρου αντιμετωπίζει ζητήματα, τα οποία θα πρέπει να διαχειριστούμε και να διορθώσουμε με πράξεις και συγκροτημένο πλάνο δράσης, εκπονημένο από όλους τους φορείς του τομέα.

Οι προκλήσεις είναι πολυάριθμες.

Παρ’ όλες τις δυσκολίες όμως, η χώρα μας διατηρεί σημαντικά πλεονεκτήματα και θα πρέπει να διαφυλάξουμε τη θέση της ως διεθνές επιχειρηματικό και επενδυτικό κέντρο. Ο τομέας έχει επιδείξει ανθεκτικότητα απέναντι στις μεγάλες προκλήσεις των τελευταίων χρόνων (τραπεζική κρίση, πανδημία κ.ά.).

Είναι γεγονός ότι οι νέες απαιτήσεις περί κανονιστικής συμμόρφωσης και διαφάνειας τροποποιήσαν τις διαδικασίες με τις οποίες είχαν συνηθίσει να δουλεύουν οι επαγγελματίες του χώρου.

Ο ΠΔΣ ως εποπτική αρχή για τα μέλη του έχει εκσυγχρονίσει την εποπτεία με την πρόσληψη εξειδικευμένου προσωπικού, την εφαρμογή αξιόπιστων εργαλείων ελέγχου, τη συνεχή εκπαίδευση, την αναβάθμιση των συστημάτων, διατηρώντας συνάμα την απαραίτητη επικοινωνία και επαφή με τα μέλη του για σωστή καθοδήγηση αλλά και αυστηρό έλεγχο, ασκώντας αποτελεσματικά τον θεσμικό εποπτικό του ρόλο.

Τι πρέπει να γίνει από εδώ και πέρα για να βελτιωθεί η εικόνα της Κύπρου προς το εξωτερικό;

Τα μελανά σημεία στην εικόνα της Κύπρου μπορούν να διορθωθούν με την ισχυροποίηση του εποπτικού πλαισίου, τη συνεργασία με όλους τους θεσμικούς φορείς, την εφαρμογή στρατηγικής πρόληψης και αλλαγή στην κουλτούρα συμμόρφωσης.

Είναι συνεπώς στο χέρι μας στον βαθμό που μας αναλογεί όλοι οι υπεύθυνοι φορείς και θεσμοί να εργαστούμε και να συνεργαστούμε προς τον στόχο αυτό, κατανοώντας ότι η θετική φήμη αποτελεί πολύτιμο πλεονέκτημα, αφού εμπνέει σιγουριά ανάμεσα στους επενδυτές.

Για τη φήμη και την εικόνα της Κύπρου θα πρέπει να εργαστούμε συντονισμένα όλοι οι φορείς και ως πρώτο βήμα θα πρέπει ν’ αρχίσει στοχευμένη εκστρατεία σε διεθνή ΜΜΕ αλλά και διοργάνωση μεγάλων συνεδρίων.

Υπάρχουν όντως παραθυράκια στη νομοθεσία που εκμεταλλεύονται οι παροχείς επαγγελματικών υπηρεσιών; Αν ναι, ποια είναι τα πιο σημαντικά;

Δεν υπάρχουν παραθυράκια στη νομοθεσία ή ελλιπείς πρόνοιες. Το θέμα είναι η τήρηση της νομοθεσίας, η επίβλεψη της τήρησης μέσω της εποπτείας και η επικαιροποίησή της, κατόπιν σχετικών αξιολογήσεων.

Θα πρέπει δε να σημειωθεί ότι στον περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμο του 2007 (188(I)/2007), το άρθρο 56, προνοεί ότι το Υπουργικό Συμβούλιο προβαίνει στη σύσταση Συμβουλευτικής Αρχής Καταπολέμησης Αδικημάτων Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας στην οποία συμμετέχει ένας εκπρόσωπος:

(α) Της Μονάδας Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης˙
(β) της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου˙
(γ) όλων των άλλων Εποπτικών Αρχών του χρηματοοικονομικού τομέα·
(δ) του Υπουργείου Οικονομικών˙
(ε) του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως˙
(ε1) της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας·
(στ) του Υπουργείου Εξωτερικών∙
(ζ) του Τμήματος Τελωνείων∙
(η) της Αστυνομίας Κύπρου∙
(θ) του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη∙
(ι) του Συνδέσμου Διεθνών Τραπεζών∙
(ια) του Συνδέσμου Εμπορικών Τραπεζών˙
(ιβ) του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου και άλλων επαγγελματικών σωμάτων τα οποία το Υπουργικό Συμβούλιο ήθελε αποφασίσει˙
(ιβ1) του Εφόρου Φορολογίας·
(ιβ2) της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων·
(ιβ3) της Εθνικής Αρχής Παιγνίων και Εποπτείας Καζίνο·
(ιβ4) του Υπουργείου Εσωτερικών·
(ιβ5) του Συμβουλίου Εγγραφής Κτηματομεσιτών·
(ιγ) οποιουδήποτε άλλου Οργανισμού ή Υπηρεσίας το Υπουργικό Συμβούλιο ήθελε αποφασίσει.
και το άρθρο 57 αναφέρεται στις αρμοδιότητες της Συμβουλευτικής Αρχής, μεταξύ άλλων, οι πιο κάτω:
(α) ενημερώνει το Υπουργικό Συμβούλιο για τα μέτρα που λαμβάνονται και γενικά για την πολιτική που εφαρμόζεται για την καταπολέμηση αδικημάτων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας˙
(β) συμβουλεύει το Υπουργικό Συμβούλιο για επιπρόσθετα μέτρα τα οποία πιστεύει ότι πρέπει να ληφθούν για την καλύτερη εφαρμογή του Νόμου αυτού˙
(β1) συντονίζει τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δημοσίου και τους φορείς του ιδιωτικού τομέα, για τον εντοπισμό, την εκτίμηση, την κατανόηση και τον μετριασμό των κινδύνων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, καθώς και για την επικαιροποίηση της εκτίμησης των εν λόγω κινδύνων και η σχετική εκτίμηση των κινδύνων χρησιμοποιείται για τους ακόλουθους σκοπούς:
(i) Τη βελτίωση του ισχύοντος εθνικού συστήματος για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, ιδίως εντοπίζοντας ενδεχόμενους τομείς στους οποίους πρέπει να εφαρμόζονται αυξημένα μέτρα και προσδιορίζοντας τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν·
(ii) τον εντοπισμό τομέων χαμηλότερου ή υψηλότερου κινδύνου για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας·
(iii) την εκτίμηση και την ιεράρχηση των προτεραιοτήτων όσον αφορά τους πόρους που πρέπει να διατεθούν για την καταπολέμηση τέτοιων δραστηριοτήτων·
(iv) τη διασφάλιση ότι θεσπίζονται κατάλληλοι κανόνες για κάθε τομέα ή πεδίο, ανάλογα με τους κινδύνους νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας·
(v) την παροχή στις υπόχρεες οντότητες κατάλληλων πληροφοριών, ώστε να τις διευκολύνει να πραγματοποιήσουν τις δικές τους εκτιμήσεις κινδύνου νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας·
(vi) την αναφορά της θεσμικής δομής και τις ευρείες διαδικασίες του ισχύοντος εθνικού συστήματος για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας που εφαρμόζουν, μεταξύ άλλων, η Μονάδα, το Τμήμα Φορολογίας, η Αστυνομία, οι Εποπτικές Αρχές και οι εισαγγελικές αρχές, καθώς και των ανθρώπινων και οικονομικών πόρων που διατίθενται, στο βαθμό που είναι διαθέσιμες αυτές οι πληροφορίες·
(vii) την αναφορά των εθνικών προσπαθειών και των πόρων, ήτοι εργατικό δυναμικό και προϋπολογισμός, που διατίθενται για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Η χρήση των οποιωνδήποτε κενών στη νομοθεσία γίνεται με νόμιμο τρόπο. Οπότε τίθεται το θέμα της ηθικής. Υπάρχουν σε ισχύ πρότυπα ή κώδικας δεοντολογίας που να ρυθμίζει τη συμπεριφορά των παρόχων υπηρεσιών;

Πέραν των κείμενων νομοθεσιών για τα συγκεκριμένα θέματα, υπάρχει και ο Κώδικας Δεοντολογίας για την άσκηση του δικηγορικού λειτουργήματος τον οποίον υποχρεούνται να τηρούν οι δικηγόροι μέλη του ΠΔΣ.

Θεωρώ ότι τόσο ο ΠΔΣ όσο και οι υπόλοιπες εποπτικές αρχές θα πρέπει να επενδύσουμε στην προληπτική εποπτεία, παρέχοντας στα μέλη μας σωστή πληροφορία και τεκμηρίωση και αναπτύσσοντας τα αναγκαία εργαλεία και τις ανάλογες ενέργειες που της επιτρέπουν να συμβαδίζει με την εξέλιξη του συγκεκριμένου τομέα, διασφαλίζοντας ένα ισχυρό πλαίσιο προστασίας για τους επαγγελματίες του τομέα και για τους επενδυτές.

Έτσι μπορούμε να διαμορφώσουμε πραγματικές συνθήκες για την καλλιέργεια και ενίσχυση κουλτούρας συμμόρφωσης.

Ποια η άποψη του Συλλόγου για δημιουργία μιας Ενιαίας Εποπτικής Αρχής; Ποια πρέπει να είναι η δομή της και οι αρμοδιότητές της;

Ο ΠΔΣ έχει εκφράσει την αντίθεσή του για τη σύσταση Ενιαίας Εποπτικής Αρχής και της αφαίρεσης της εποπτείας από τον ΠΔΣ. Στόχος και λύση δεν πρέπει να είναι η δημιουργία νέων εποπτικών αρχών, οι οποίες δυνατόν να οδηγήσουν στην κατάρρευση ολόκληρου του συστήματος, δικαστικά και νομικά. Αντίθετα, επιβάλλεται να λειτουργήσουμε συλλογικά και να εργαστούμε για την περαιτέρω ενίσχυση των μηχανισμών και εργαλείων ελέγχου μας, ώστε να παρεμβαίνουμε αποτελεσματικά και προληπτικά.

Σαφής θέση μας είναι ότι η εποπτεία του δικηγορικού κόσμου θα πρέπει να παραμείνει στον ΠΔΣ και ότι το δικηγορικό απόρρητο θα πρέπει να προστατευτεί, χωρίς να θίγεται η ισχύς του με οποιοδήποτε τρόπο.

Ο σεβασμός στις αποφάσεις των Ευρωπαϊκών Δικαστηρίων που υπερέχουν ακόμη και τυχόν αντίθετων Νόμων της Κυπριακής Δημοκρατίας, κάτω από το Άρθρο 1Α του Συντάγματος, θα πρέπει να είναι δεδομένος.

Ο ΠΔΣ παραμένει στη διάθεση των αρμοδίων για συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων με στόχο τη βελτίωση της εποπτείας και λήψης των ανάλογων αντισταθμιστικών μέτρων για αποτελεσματική διαχείριση των παραγόντων που πλήττουν και πάλι τον τομέα των επαγγελματικών υπηρεσιών, ούτως ώστε να μπορούμε να συμβάλλουμε έμπρακτα στην προστασία του τομέα και κατ’ επέκταση της εγχώριας οικονομίας.

 

 

 

Ειδήσεις σήμερα:

Δημοσκόπηση SIGMA: «Θρίλερ» για ΔΗΣΥ-ΑΚΕΛ - Οι επιδόσεις ΠτΔ και Κυβέρνησης - Ποιοι Υπουργοί πέρασαν την… βάση

Δημόσιοι Υπάλληλοι: Έτσι θα βαθμολογούνται – Τα ιεραρχικά επίπεδα και τα κριτήρια αξιολόγησης

Διαρροή υγραερίου: 100 περιστατικά σε 5 χρόνια – 10 συμβουλές για το πως να προσέχουμε

Πότε έρχονται βροχές και σκόνη - Δείτε ζωντανά την εξέλιξη του καιρού

Νέες κυρώσεις των ΗΠΑ σε βάρος της Ρωσίας - Στο στόχαστρο πάνω από 500 οντότητεςΗ εικόνα της Κυβέρνησης ένα χρόνο μετά τις εκλογές - Η εκτίμηση του εκλογικού σώματος για το έργο του Νίκου Χριστοδουλίδη

Η εικόνα της Κυβέρνησης ένα χρόνο μετά τις εκλογές - Η εκτίμηση του εκλογικού σώματος για το έργο του Νίκου Χριστοδουλίδη

Μια εικόνα με πολλά μηνύματα για τον πρώτο χρόνο διακυβέρνησης Νίκου Χριστοδουλίδη δίνει η πρώτη δημοσκόπηση του ΣΙΓΜΑ η οποία καταγράφει στην ουσία την απογοήτευση που εκφράζουν οι πολίτες από την παρούσα κυβέρνηση σε ποσοστό 52%.  

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Back to top