Google Play Store Apple Store
World News Media Themasports Socialista lifenewscy ARJ Radio

Υπόθεση CYPRA: Δεν προκύπτει προσωπική κατάχρηση της Ρέας Γεωργίου - Στα χέρια Σαββίδη η έκθεση της Ερευνητικής

30.06.2021
13:40
Αστυνομικό Ρεπορτάζ

Την έκθεση της Ερευνητικής Επιτροπής αναφορικά με το σφαγείο της εταιρείας CYPRA, παρέλαβε το μεσημέρι της Τετάρτης (30/6) ο Γενικός Εισαγγελέας, Γιώργος Σαββίδης.

Στο πρώτο κεφάλαιο περιγράφεται η μεθοδολογία που ακλούθησε η Επιτροπή για σύνταξη της έκθεσης

Το κεφάλαιο δύο τιτλοφορείται ως Κεντρικό Σφαγείο Κοφίνου. Εξετάστηκε η πορεία του σφαγείου πριν την αναστολή εργασιών του στις 30/10/2013. Ακολούθως εξετάστηκαν οι προσπάθειες για ενοικίαση, εκμετάλλευση και διάλυσή του, αλλά και παρεμβάσεις οι οποίες θα μπορούσαν να εκληφθούν ως αθέμιτες, ωστόσο δεν διαπιστώθηκε κάτι μεμπτό.

Το κεφάλαιο τρία αφορά τα τέλη επιθεώρησης ελέγχων. Τόσο το Κεντρικό Σφαγείο Κοφίνου όσο και η Cypra όφειλαν καθυστερημένα τέλη προς τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες. Διαπιστώθηκε ότι η Cypra είχε προβεί το 2014 σε διακανονισμό του ποσού των 936,108 ευρώ για μηνιαίο δόσεων από 10, 000 ευρώ έκαστοι. Ο εν λόγω διακανονισμός δημιούργησε υπόνοιες για ευνοϊκή μεταχείριση της Cypra. Το θέμα εξετάστηκε και η επιτροπή έκρινε ότι ίσως να υπάρχει θέμα περεταίρω διερεύνησης.

Το τέταρτο αφορά τα ζωικά απόβλητα. Δεν υπάρχει ενδεχόμενο διάπραξης ποινικών αδικημάτων. Η Επιτροπή διαπιστώνει ότι ίσως να υπήρξε κάποια διαρροή εγγράφων, όχι εμπιστευτικής φύσεως.

Το κεφάλαιο πέντε κάνει αναφορά σε διάφορες παρανομίες των ερευνώμενων εταιρειών, ειδικότερα της Cypra. Διαπιστώθηκε ότι καταχωρίστηκαν πολλές δικαστικές διαδικασίες. Ταυτόχρονα, υπήρξαν λάθη και παραλείψεις που δεν οδήγησαν σε επιτυχές αποτέλεσμα. Αποδίδονται κάποιες ευθύνες σε κάποια Τμήματα.

Στο έκτο και τελευταίο κεφάλαιο, υποβάλλονται εισηγήσεις για πιο τακτικούς ελέγχους από τα αρμόδια Τμήματα.

Σε ό,τι αφορά τη Γενική Λογίστρια , δεν προκύπτει οτιδήποτε για προσωπική ανάπτυξη ή κατάχρηση της θέσης που κατέχει. Όσον αφορά τη Cypra, η επιτροπή διαπίστωσε αυθαίρετη συμπεριφορά και εκμετάλλευση των χρονοβόρων διαδικασιών, δικαστικών και διοικητικών, για συντήρηση παρανομιών και επιβολή των θέσεων της.

Έπειτα ο Γενικός Εισαγγελέας προέβη σε σχετική δήλωση λέγοντας ότι «με ικανοποίηση παραλαμβάνω σήμερα την Έκθεση της Ερευνητικής Επιτροπής που διόρισα στις 31 Δεκεμβρίου 2020, δυνάμει του άρθρου 2 του Κεφ. 44 του περί Ερευνητικών Επιτροπών Νόμου, για τη διεξαγωγή πλήρους και ενδελεχούς έρευνας με αντικείμενο τη διακρίβωση όλων εκείνων των γεγονότων, ενεργειών, αποφάσεων, πράξεων ή παραλείψεων σε σχέση με τις συναλλαγές και/ή τη μεταχείριση και/ή αντιμετώπιση από οποιαδήποτε αρχή και/ή υπηρεσία και/ή όργανο και/ή κρατικό αξιωματούχο και/ή υπάλληλο του δημόσιου τομέα ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα από το 2007 μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2020 (ημερομηνία έκδοσης και δημοσίευσης του σχετικού Διατάγματος στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας), σε σχέση με τις εταιρείες Cypra Ltd. και/ή Cypra Bioenergy Ltd. και/ή άλλων συνδεδεμένων και/ ή σχετιζόμενων εταιρειών ή/και των διευθυντών και/ή των μετόχων τους.

Ο διορισμός της ανεξάρτητης αυτής Επιτροπής, υπό την προεδρία του κ. Χάρη Πογιατζή και με τους κύριο Κύπρο Μιχαηλίδη και κυρία Λεμονιά Καουτζάνη ως μέλη, κρίθηκε από μέρους μου ως επιβεβλημένος τόσο για σκοπούς διαφάνειας όσο και διότι, κυρίως, έκρινα, μελετώντας τόσο τα πρακτικά συζήτησης που έγινε σε σχετική με το θέμα συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημοσίων Δαπανών όσο και τα έγγραφα που κατατέθηκαν, όπως και αξιολογώντας πληροφορίες που είδαν το φως της δημοσιότητας ότι, το δημόσιο συμφέρον εξυπηρετείται με τον διορισμό Ερευνητικής Επιτροπής, με όρους εντολής τη διερεύνηση όλων των πιο πάνω παραμέτρων που αφορούν στο σφαγείο της εταιρείας Cypra Ltd. και τις διάφορες σχέσεις του με κρατικές Αρχές και αξιωματούχους του Κράτους.

Συνακόλουθα, η Ερευνητική Επιτροπή της οποίας το έργο της ολοκληρώνεται σήμερα με την επίδοση της παρούσας Έκθεσής της, προχώρησε με βάση τους ευρείς όρους εντολής της σε διερεύνηση όλων των πιο πάνω θεμάτων μέσα στο πλαίσιο του Νόμου και της εντολής που της δόθηκε.
Με την ευκαιρία, θα ήθελα να ξεκαθαρίσω ότι από τους όρους εντολής της Ερευνητικής Επιτροπής εξαιρέθηκε το θέμα της εξέτασης της πειθαρχικής ευθύνης της Γενικής Λογίστριας της Δημοκρατίας και του Πρώτου Λειτουργού του Γενικού Λογιστηρίου, όπως αυτό εξειδικεύεται στις Αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου ημερομηνίας 16 και 22 Δεκεμβρίου 2020, αντίστοιχα.

Κύριε Χάρη Πογιατζή,
Κύριε Κύπρο Μιχαηλίδη,
Κυρία Λεμονιά Καουτζάνη,

Παρακαλώ δεχθείτε τις ευχαριστίες μου για την ευθύνη που αναλάβατε και για το έργο, την επιμέλεια, τη σπουδή και την εργασία που διεκπεραιώσατε, φέροντας την εμπρόθεσμα εις πέρας. Αναγνωρίζω το ευρύ φάσμα των όρων εντολής που σας ανατέθηκε και τη μεγάλη χρονική περίοδο που χρειάστηκε να διέλθετε για να ολοκληρωθεί η έρευνά σας, όμως η προηγούμενη πολύχρονη εμπειρία όλων σας σε σοβαρές θέσεις ευθύνης, οι περγαμηνές σας, η ακεραιότητα και το κύρος σας, όπως και η εργατικότητα, η μεθοδικότητα, η στοχοπροσήλωση και η αγαστή σας συνεργασία έχοντας ως μόνο γνώμονα το δημόσιο συμφέρον και την εξυπηρέτησή του, συνετέλεσαν καθοριστικά ώστε η αποστολή που πρόθυμα αναλάβατε να ολοκληρωθεί μακριά από οποιεσδήποτε έξωθεν παρεμβάσεις και με πιστή τήρηση των όρων εντολής και του χρονικού πλαισίου που καθορίζεται με βάση τον Νόμο. Για αυτό, ακόμη μια φορά σας ευχαριστώ.

Εν κατακλείδι σημειώνω ότι η Έκθεση της Ερευνητικής Επιτροπής σε σχέση με το σφαγείο της εταιρείας Cypra Ltd., αφού τύχει ενδελεχούς μελέτης από τη Νομική Υπηρεσία, θα δοθεί στη δημοσιότητα σύμφωνα με τον τρόπο και τις παραμέτρους που ίσχυσαν και στην περίπτωση της Ερευνητικής Επιτροπής για τις κατ’ εξαίρεση πολιτογραφήσεις αλλοδαπών επενδυτών και επιχειρηματιών από το 2007-17.8.2020, με τη Νομική Υπηρεσία να πράττει το καθήκον της προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος στο ακέραιο».