ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εβδομάδα κρίσιμων αποφάσεων για τις εκποιήσεις – Ξανά στο προσκήνιο προτάσεις νόμου και το νομοσχέδιο για σύσταση Ειδικού Δικαστηρίου

Εβδομάδα κρίσιμων αποφάσεων για τις εκποιήσεις – Ξανά στο προσκήνιο προτάσεις νόμου και το νομοσχέδιο για σύσταση Ειδικού Δικαστηρίου

Εβδομάδα κρίσιμων αποφάσεων αναφορικά με τις εκποιήσεις ξεκινά σήμερα (10/7), με τη Βουλή να θέτει εκ νέου στο μικροσκόπιο τις προτάσεις νόμου των οποίων η ψήφιση αναβλήθηκε την περασμένη Πέμπτη (6/7), μία νέα πρόταση νόμου για τον λεγόμενο Μηχανισμό της Κεντρικής Τράπεζας, καθώς και το κυβερνητικό νομοσχέδιο για σύσταση Ειδικού Δικαστηρίου.

Ειδικότερα, κατά τη σημερινή συνεδρία της η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών θα επανεξετάσει τις δύο προτάσεις νόμου που κατατέθηκαν από κόμματα, προκειμένου να αποφασίσει τελεσίδικα εάν θα οδηγηθούν εκ νέου ενώπιον της Ολομέλειας της Βουλής για ψήφιση.

Η πρώτη πρόταση νόμου, η οποία κατατέθηκε από ΑΚΕΛ, ΕΛΑΜ, ΕΔΕΚ, ΔΗΠΑ και Οικολόγους, καθώς και από τρεις Βουλευτές του ΔΗΚΟ -Ζαχαρία Κουλία, Χρίστο Ορφανίδη, Παύλο Μυλωνά- και τους δύο ανεξάρτητους Βουλευτές Κωστή Ευσταθίου και Ανδρέα Θεμιστοκλέους, και στοχεύει στη διασφάλιση του δικαιώματος ενυπόθηκου οφειλέτη και άλλων ενδιαφερόμενων προσώπων να προσφεύγουν σε αρμόδιο δικαστήριο για την αναστολή διαδικασιών εκποίησης ακινήτου, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, οι οποίες καθορίζονται και περιλαμβάνουν την αμφισβήτηση του ύψους του οφειλόμενου ποσού και την επίκληση ύπαρξης καταχρηστικών ρητρών στις συμβάσεις δανείων ή υποθηκών.

Η δεύτερη πρόταση νόμου, η οποία κατατέθηκε από την ΕΔΕΚ, αποσκοπεί στην τροποποίηση του βασικού νόμου, ώστε ως τιμή για κατασχεθέν ακίνητο να θεωρείται η αξία την οποία ο πιστωτής είχε αποδεχθεί κατά την αρχική συμφωνία σύναψης δανείου (πιστωτική διευκόλυνση) και να παρασχεθεί το δικαίωμα στον πιστωτή, εάν έχει λόγο να πιστεύει ότι η αξία του ακινήτου, σε περίπτωση διενέργειας νέας εκτίμησης στο πλαίσιο της διαδικασίας πώλησης με πλειστηριασμό, θα είναι υψηλότερη από την αρχική, να ζητά τη διενέργεια αυτής.

Μηχανισμός Κεντρικής Τράπεζας

Σε ό,τι αφορά την τρίτη πρόταση νόμου, η οποία κατατέθηκε την Πέμπτη από τα συγκυβερνώντα κόμματα -ΔΗΚΟ, ΕΔΕΚ, ΔΗΠΑ-, αυτή αποσκοπεί στη διασφάλιση των δικαιωμάτων επιλέξιμου ενυπόθηκου οφειλέτη κύριας κατοικίας η εκτιμημένη αξία της οποίας δεν υπερβαίνει τις €350.000, ώστε να καταχωρείται εκ μέρους του έφεση στο Επαρχιακό Δικαστήριο για παραμερισμό της ειδοποίησης σκοπούμενης πώλησης, εντός 21 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της ειδοποίησης, εφόσον υφίσταται ένας εκ των λόγων που προβλέπονται στον προτεινόμενο νόμο.

Επιπρόσθετα, με την πρόταση νόμου εισάγονται και μεταβατικές διατάξεις σε σχέση με τις διαδικασίες που βρίσκονται στο τελικό στάδιο του πλειστηριασμού.

Το κυβερνητικό νομοσχέδιο

Πέραν των πιο πάνω προτάσεων νόμου, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών σε κοινή συνεδρία με την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, θα θέσει στο μικροσκόπιο της και το κυβερνητικό νομοσχέδιο για τη δημιουργία ειδικής δικαιοδοσίας ενώπιον των Επαρχιακών Δικαστηρίων για την εκδίκαση διαφορών μεταξύ τραπεζών και εταιρειών εξαγοράς πιστώσεων με δανειολήπτες, γνωστό ως «Δικαστήριο Εκποιήσεων».

Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση, το νομοσχέδιο αποσκοπεί στη ρύθμιση της εκδίκασης των διαφορών που προκύπτουν μεταξύ δανειολήπτη/εγγυητή/παρόχου εξασφάλισης, με πιστωτή, αναφορικά με πιστωτική διευκόλυνση που εξασφαλίζεται με κύρια κατοικία αξίας μέχρι €350.000.

Όπως προβλέπεται βάσει των διατάξεων του νομοσχεδίου, με οδηγίες του Ανώτατου Δικαστηρίου, Προέδρος Επαρχιακού Δικαστηρίου, μπορεί να ορίσει, αριθμό Δικαστών, οι οποίοι να εκδικάζουν τις σχετικές υποθέσεις διαφοράς που προκύπτουν μεταξύ δανειολήπτη/εγγυητή/παρόχου εξασφάλισης με πιστωτή, σχετικά με το χρεωστικό υπόλοιπο της πιστωτικής διευκόλυνσης, που εξασφαλίζεται με κύρια κατοικία εκτιμημένης αξίας μέχρι €350.000 και η οποία παρουσιάζει καθυστέρηση ή υπέρβαση και η οποία έχει τερματισθεί.

Το Δικαστήριο, επίσης, θα μπορεί να εκδικάζει και υποθέσεις οποιαδήποτε άλλη διαφορά μεταξύ των δύο πλευρών, που αφορά την εν λόγω πιστωτική διευκόλυνση, τις συναφείς εγγυήσεις ή/και εξασφαλίσεις. Δηλαδή, περιλαμβάνονται οι διαφορές που αφορούν πιστωτική διευκόλυνση η οποία εξασφαλίζεται με κύρια κατοικία εκτιμημένης αξίας μέχρι €350.000 σε σχέση με υπερχρεώσεις ή/και καταχρηστικές ρήτρες.

Αξίζει να αναφερθεί ότι, στο νομοσχέδιο εμπίπτουν διαφορές για πιστωτικές διευκολύνσεις που εξασφαλίζονται με κύρια κατοικία αξίας μέχρι €350.000, σύμφωνα με εκτίμηση που διενεργείται από εκτιμητή μέλος του ΕΤΕΚ, ενώ όσον αφορά εκκρεμούσες υποθέσεις ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου, των οποίων η ακρόαση δεν έχει αρχίσει, αυτές θα διαβιβάζονται προς συνέχιση της δικαστικής διαδικασίας και έκδοση απόφασης στο νέο Δικαστήριο.

Σημειώνεται πως, στο νομοσχέδιο δεν περιλαμβάνεται οποιαδήποτε πρόνοια για τον χρόνο κατά τον οποίο θα εκδικάζονται οι συγκεκριμένες υποθέσεις, καθώς κάτι τέτοιο θα θεωρείτο αντισυνταγματική παρέμβαση στη Δικαστική Εξουσία, ενώ δεν περιλαμβάνεται ούτε και πρόνοια για αναστολή της εκποίησης κατά τη διάρκεια εκδίκασης της υπόθεσης, καθώς κάτι τέτοιο η Κυβέρνηση θεωρεί ότι θα προκαλούσε αρνητικές επιπτώσεις στην οικονομία και στο τραπεζικό σύστημα.

Στην παρουσία Κεραυνού η συζήτηση

Σύμφωνα με την ατζέντα της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών, η συζήτηση των τριών προτάσεων νόμου, καθώς και του κυβερνητικού νομοσχεδίου, θα γίνει, μεταξύ άλλων, στην παρουσία του Υπουργού Οικονομικών, Μάκη Κεραυνού.

Κατά την παρουσία του στην Επιτροπή, ο κ. Κεραυνός αναμένεται να τονίσει, εκ νέου, την ανάγκη για μη ψήφιση νομοθετημάτων που θα θέτουν σε κίνδυνο την οικονομία, και θα αναλύσει το πακέτο επτά μέτρων της Κυβέρνησης για το θέμα των εκποιήσεων.

Θα προλάβουν να ψηφιστούν μέχρι την Πέμπτη;

Πάντως, ένεκα του γεγονότος ότι η τελευταία Ολομέλεια της Βουλής είναι ορισμένη για την ερχόμενη Πέμπτη, θεωρείται ότι δύσκολα θα τεθεί ενώπιον του Σώματος για ψήφιση είτε η πρόταση νόμου για τον Μηχανισμό της Κεντρικής Τράπεζας είτε και το κυβερνητικό νομοσχέδιο.

Βέβαια, δεν αποκλείεται σε μία προσπάθεια να μην παραμείνουν εκκρεμότητες και ανοιχτά ζητήματα μέχρι το Φθινόπωρο, δεν αποκλείεται να αποφασιστεί η σύγκλιση έκτακτης ή και έκτακτων συνεδριών της Επιτροπής Οικονομικών, προκειμένου να εξεταστούν τα εν λόγω νομοθετήματα και να παραπεμφθούν για ψήφιση τόσο οι προτάσεις νόμου όσο και το κυβερνητικό νομοσχέδιο στην τελευταία συνεδρία της Ολομέλειας.

Σημειώνεται ότι, οι πρώτες δύο προτάσεις των οποίων η ψήφιση αναβλήθηκε για μία εβδομάδα, αναγκαστικά θα βρίσκονται στην ατζέντα της Ολομέλειας της Βουλής και θα αποφασιστεί κατά τη διάρκειά της εάν θα τεθούν προς ψήφιση ή όχι από το Σώμα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Εβδομάδα κρίσιμων αποφάσεων για τις εκποιήσεις – Ξανά στο προσκήνιο προτάσεις νόμου και το νομοσχέδιο για σύσταση Ειδικού Δικαστηρίου

Αρχίζει η κατάταξη των νεοσυλλέκτων στην Εθνική Φρουρά – Στο χακί πέραν των 3.500 νέοι – Όλες οι πληροφορίες

Υπόθεση Περικλέους: Απαντούν στις κατηγορίες χάκερ, μάνα και θείος

 

 

 

Ειδήσεις σήμερα:

Εντοπίστηκαν τα συντρίμμια του ελικοπτέρου του Ιρανού προέδρου - «Δεν υπάρχει ίχνος ζωής»

«Πρωτοβουλίες Νέων»: «Άδειασε» το ταμείο - Μεγάλος ο όγκος των αιτήσεων – Χρειάζεται ενίσχυση του κονδυλίου

Ξενοδοχεία: Έτσι κατέληξε χωρίς άδεια λειτουργίας το 93% - Οι λόγοι καθυστέρησης και οι εκτιμήσεις για τον τουρισμό φέτος το καλοκαίρι

Δεν φεύγει η σκόνη από την ατμόσφαιρα - Μέχρι πού θα φτάσει ο υδράργυρος σήμεραΙράν: Νεκρός ο πρόεδρος Ραϊσί και ο υπουργός Εξωτερικών - Το ανακοίνωσε η κρατική τηλεόραση της χώρας

Ιράν: Νεκρός ο πρόεδρος Ραϊσί και ο υπουργός Εξωτερικών - Το ανακοίνωσε η κρατική τηλεόραση της χώρας

Τον θάνατο του προέδρου του Ιράν, Εμπραχίμ Ραϊσί και του υπουργού Εξωτερικών της χώρας, Χουσέιν Αμιραμπντολαχιάν, ανακοίνωσε η κρατική τηλεόραση της χώρας λίγη ώρα μετά τον εντοπισμό των συντριμμιών του ελικοπτέρου στο οποίο επέβαιναν και το οποίο συνετρίβη το απόγευμα της Κυριακής.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Back to top