ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εργάζεσαι σε κατάστημα; Αυτά είναι τα δικαιώματα σου - Τι ισχύει με τις Κυριακές, τις αργίες, τα ρεπό και το ωράριο

Εργάζεσαι σε κατάστημα; Αυτά είναι τα δικαιώματα σου - Τι ισχύει με τις Κυριακές, τις αργίες, τα ρεπό και το ωράριο

«Χαμός» καταγράφεται τον τελευταίο καιρό αναφορικά με το ωράριο λειτουργίας των λιανικών καταστημάτων, με την Κυβέρνηση να ξεκαθαρίζει ότι δεν πρόκειται να το αλλάξει για να μη διαφοροποιηθεί το εμπορικό περιβάλλον όπως διαμορφώθηκε την τελευταία δεκαετία.

Με αφορμή την συζήτηση για το ωράριο των καταστημάτων, το ThemaOnline προχώρησε σε έρευνα αναφορικά με τα δικαιώματα και τα ωράρια εργασίας των εργαζομένων.

Τι ισχύει με τις Κυριακές, τις αργίες και τα ρεπό

Όπως προνοείται από την νομοθεσία, οι εβδομαδιαίες ώρες εργασίας υπαλλήλου καταστήματος είναι τριάντα οκτώ ενώ, αν δώσει την συγκατάθεση του, μπορεί να απασχοληθεί υπερωριακά μέχρι οκτώ ώρες εβδομαδιαίως, πέραν των 38 εβδομαδιαίων ωρών εργασίας.

Σημειώνεται ότι κάθε υπάλληλος γενικού καταστήματος, το οποίο λειτουργεί όλες τις ημέρες της εβδομάδας περιλαμβανομένης της Κυριακής, έχει δικαίωμα σε ελάχιστη περίοδο ανάπαυσης έντεκα συνεχόμενων ωρών ανά εικοσιτετράωρο και σε εβδομαδιαία ανάπαυση ελάχιστης περιόδου σαράντα οκτώ ωρών, η οποία πρέπει να χορηγείται είτε ως μια περίοδος σαράντα οκτώ συνεχόμενων ωρών ανά εβδομάδα είτε ως δύο ξεχωριστές περίοδοι είκοσι τεσσάρων συνεχόμενων ωρών ανά εβδομάδα.

Αναφορικά με την εργασία τις Κυριακές, για τα καταστήματα που είναι ανοιχτά επτά ημέρες την εβδομάδα, πρέπει να παρέχεται σε κάθε υπάλληλο εβδομαδιαία ανάπαυση η οποία θα πρέπει ανά δύο εβδομάδες να περιλαμβάνει υποχρεωτικά μία Κυριακή, με εξαίρεση υπάλληλους ειδικών καταστημάτων, τα οποία λειτουργούν μέχρι και επτά ημέρες ανά εβδομάδα. Σε αυτούς τους υπάλληλους θα πρέπει να παρέχεται υποχρεωτικά ένα ελεύθερο απόγευμα Κυριακής κάθε δεύτερη εβδομάδα ενώ σε περίπτωση που, λόγω ειδικών περιστάσεων, υπάλληλος καταστήματος καταστεί αναγκαίο να εργαστεί εκτάκτως και με τη συγκατάθεσή του, κατά την Κυριακή η οποία αποτελούσε μέρος της εβδομαδιαίας ανάπαυσής του, ο χρόνος αυτός θα αποζημιώνεται.

Αναφορικά με τα ρεπό, οι υπάλληλοι που εργάζονται σε καταστήματα που είναι ανοικτά σε πενθήμερη βάση και είναι κλειστά τα Σαββατοκύριακα δικαιούνται ένα πρωινό ή ένα απογευματινό ρεπό. Οι υπάλληλοι που εργάζονται σε καταστήματα που είναι ανοικτά έξι από τις επτά ημέρες της εβδομάδας δικαιούνται ένα ολοήμερο ρεπό και τρία ελεύθερα πρωινά ή απογεύματα.Όσο αφορά τους υπαλλήλους των καταστημάτων που είναι ανοικτά επτά ημέρες την εβδομάδα, δικαιούνται δύο ολοήμερα ρεπό και ένα πρωινό ή απογευματινό.

Αναφορικά με τις αργίες, οι υπάλληλοι καταστημάτων που εργάζονται θα πρέπει να πληρωθούν για τριάντα οκτώ ώρες αν και θα εργαστούν τις τριάντα , αφού για κάθε ώρα που δούλεψαν την αργία, θα πρέπει να πληρωθούν διπλά.

Τι ισχύει με τα ελεύθερα πρωινά ή απογεύματα

Σημειώνεται ότι υπάλληλος γενικού καταστήματος το οποίο δεν λειτουργεί Κυριακή, σε περίπτωση που εργάζεται έξι ημέρες την εβδομάδα, έχει δικαίωμα σε τρία ελεύθερα πρωινά ή απογεύματα ανά εβδομάδα ή σε ένα ελεύθερο εικοσιτετράωρο και σε ένα ελεύθερο πρωινό ή απόγευμα ανά εβδομάδα και σε περίπτωση που εργάζεται πέντε ημέρες την εβδομάδα, έχει δικαίωμα σε ένα ελεύθερο πρωινό ή απόγευμα ανά εβδομάδα.

Για κάθε υπάλληλο γενικού καταστήματος το οποίο λειτουργεί και Σάββατο, το ένα από τα ελεύθερα απογεύματα που του παρέχεται ή το ένα ελεύθερο εικοσιτετράωρο που του παρέχεται ανά δύο εβδομάδες, είναι υποχρεωτικά Σάββατο.

Για κάθε υπάλληλο ειδικού καταστήματος ο οποίος εργάζεται έξι ημέρες την εβδομάδα έχει δικαίωμα σε τρία ελεύθερα πρωινά ή απογεύματα ανά εβδομάδα ή σε ένα ελεύθερο εικοσιτετράωρο και σε ένα ελεύθερο πρωινό ή απόγευμα ανά εβδομάδα και σε περίπτωση που εργάζεται πέντε ημέρες την εβδομάδα έχει δικαίωμα σε ένα ελεύθερο πρωινό ή απόγευμα ανά εβδομάδα.

Για κάθε υπάλληλο που εργάζεται σε ειδικό κατάστημα το οποίο λειτουργεί και Σάββατο, το ένα από τα ελεύθερα απογεύματα που του παρέχεται ή το ένα ελεύθερο εικοσιτετράωρο που του παρέχεται ανά δύο εβδομάδες είναι υποχρεωτικά Σάββατο.

Σημειώνεται ότι κάθε παρεχόμενο ελεύθερο απόγευμα αρχίζει μετά τις 2:00 μ.μ. της ημέρας που παραχωρείται, ενώ κάθε ελεύθερο πρωινό διαρκεί μέχρι τις 2:00 μ.μ.

Τι ισχύει με την αποζημίωση

Σημειώνεται ότι σε κάθε υπάλληλο καταστήματος καταβάλλεται αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση, όχι μικρότερη της αναλογίας 1:2 για την Κυριακή και τα ελεύθερα πρωινά ή απογεύματα, και 1:1½ για τις υπόλοιπες ημέρες.

Καταβάλλεται αποζημίωση όχι μικρότερη της αναλογίας 1:2 σε κάθε υπάλληλο καταστήματος, ο οποίος με τη συγκατάθεσή του εργάζεται:

- κατά τις αργίες
- κατά την Κυριακή που αποτελεί μέρος της εβδομαδιαίας ανάπαυσης του

Τι ισχύει με το ωράριο λειτουργίας των γενικών καταστημάτων

Κάθε γενικό κατάστημα τηρεί το ακόλουθο γενικό ωράριο λειτουργίας:

Κατά την χειμερινή περίοδο:

-Από τη Δευτέρα μέχρι και την Παρασκευή, δεν ανοίγει νωρίτερα από τις 5:00 π.μ. και δεν
κλείνει αργότερα από τις 7:30 μ.μ., με εξαίρεση την Τετάρτη, κατά την οποία δεν κλείνει
αργότερα από τις 3:00 μ.μ.

-Το Σάββατο, δεν ανοίγει νωρίτερα από τις 5:00 π.μ. και δεν κλείνει αργότερα από τις 7:00
μ.μ.· και

-Την Κυριακή είναι κλειστό

Κατά την θερινή περίοδο:

-Από τη Δευτέρα μέχρι και την Παρασκευή, δεν ανοίγει νωρίτερα από τις 5:00 π.μ. και δεν
κλείνει αργότερα από τις 8:00μ.μ., με εξαίρεση την Τετάρτη, κατά την οποία δεν κλείνει αργότερα
από τις 3:00 μ.μ.

- Το Σάββατο, δεν ανοίγει νωρίτερα από τις 5:00 π.μ. και δεν κλείνει αργότερα από τις 7:30
μ.μ.

-Την Κυριακή, είναι κλειστό

Κατά την χριστουγεννιάτικη περίοδο, που αρχίζει την 1η Δεκεμβρίου και τερματίζεται την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους, συμπεριλαμβανομένων και των δύο ημερομηνιών, κάθε γενικό κατάστημα μπορεί να εφαρμόζει το ακόλουθο Χριστουγεννιάτικο ωράριο:

-Από τη Δευτέρα μέχρι και την Κυριακή, εξαιρουμένων της παραμονής των Χριστουγέννων και
της παραμονής της Πρωτοχρονιάς, δεν ανοίγει νωρίτερα από τις 5:00 π.μ. και μπορεί να
λειτουργεί μέχρι τις 8:00 μ.μ.·

-Κατά την παραμονή των Χριστουγέννων και την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, δεν ανοίγει
νωρίτερα από τις 5:00 π.μ. και μπορεί να λειτουργεί μέχρι τις 6:00 μ.μ.·

Για την Πασχαλινή περίοδο των 10 ημερών που προηγούνται της ημέρας του Πάσχα, κάθε γενικό κατάστημα μπορεί να εφαρμόζει το ακόλουθο Πασχαλινό ωράριο:

-Από τη Δευτέρα μέχρι και την Κυριακή, εξαιρουμένων των ημερών της Μεγάλης Παρασκευής και του Μεγάλου Σαββάτου, δεν ανοίγει νωρίτερα από τις 5:00 π.μ. και μπορεί να λειτουργεί μέχρι τις 8:00 μ.μ.

-Κατά τη Μεγάλη Παρασκευή και το Μεγάλο Σάββατο δεν ανοίγει νωρίτερα από τις 5:00 π.μ. και μπορεί να λειτουργεί μέχρι τις 6:00 μ.μ.

Στην περίπτωση που η αργία της 1ης Μαΐου, συμπέσει στην περίοδο των δέκα ημερών που προηγούνται της ημέρας του Πάσχα, θα τηρείται ως αργία.

Τι ισχύει με το ωράριο λειτουργίας ειδικών καταστημάτων

Κάθε ειδικό κατάστημα τηρεί το ακόλουθο ωράριο λειτουργίας, ανάλογα με την κατηγορία ειδικού καταστήματος, στην οποία εμπίπτει:

1/ Κάθε αρτοποιείο ή ζαχαροπλαστείο, κινηματογράφος, περίπτερο ή κατάστημα διαρκούς εξυπηρέτησης, κατάστημα ενοικίασης οχημάτων και κατάστημα εντός ξενοδοχείου, λιμανιού ή αεροδρομίου μπορεί να εφαρμόζει μέχρι και ωράριο εικοσιτετράωρης λειτουργίας κάθε ημέρα από τη Δευτέρα μέχρι και την Κυριακή.

2/ Κάθε κατάστημα πώλησης οινοπνευματωδών ποτών και καπνικών προϊόντων, ανθοπωλείο, φυτώριο και κατάστημα ενοικίασης ταινιών δεν ανοίγει νωρίτερα από τις 5.00 π.μ. και μπορεί να λειτουργεί μέχρι τις 10.00 μ.μ., κάθε μέρα, από τη Δευτέρα μέχρι και την Κυριακή.

3/ Κάθε κατάστημα επιδιόρθωσης ελαστικών δεν ανοίγει νωρίτερα από τις 5:00 π.μ. και μπορεί να λειτουργεί μέχρι τις 8:00 μ.μ., κάθε ημέρα, από τη Δευτέρα μέχρι και την Κυριακή.

4/ Κάθε κουρείο/κομμωτήριο τηρεί το ακόλουθο ωράριο λειτουργίας:

-Από τη Δευτέρα μέχρι και την Τετάρτη, καθώς και την Παρασκευή και το Σάββατο, δεν ανοίγει νωρίτερα από τις 5:00 π.μ. και μπορεί να λειτουργεί μέχρι τις 7:30 μ.μ., κατά τη χειμερινή περίοδο, και μέχρι τις 8.00 μ.μ., κατά τη θερινή περίοδο.

-Την Πέμπτη και την Κυριακή είναι κλειστό.

5/ Κάθε κατάστημα ειδών υγιεινής ή/και οικοδομικών υλικών ή κατάστημα βιομηχανικών μηχανημάτων, μηχανουργικών υλικών ή/και εξαρτημάτων τηρεί το ακόλουθο ωράριο λειτουργίας:

-Από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, δεν ανοίγει νωρίτερα από τις 5:00 π.μ. και μπορεί να λειτουργεί μέχρι τις 7:30 μ.μ., κατά τη χειμερινή περίοδο, και μέχρι τις 8:00 μ.μ., κατά τη θερινή περίοδο.

-Το Σάββατο και την Κυριακή είναι κλειστό.

6/ Κάθε κατάστημα πώλησης μηχανοκινήτων οχημάτων τηρεί το ακόλουθο ωράριο λειτουργίας:

-Από τη Δευτέρα μέχρι και την Παρασκευή, δεν ανοίγει νωρίτερα από τις 5:00 π.μ. και μπορεί να λειτουργεί μέχρι τις 7:30 μ.μ., κατά τη χειμερινή περίοδο και μέχρι τις 8:00 μ.μ. κατά τη θερινή περίοδο.

-Το Σάββατο δεν ανοίγει νωρίτερα από τις 5:00 π.μ. και μπορεί να λειτουργεί μέχρι τις 1:00 μ.μ.

-Την Κυριακή είναι κλειστό.

7/ Κάθε ψαραγορά τηρεί το ακόλουθο ωράριο λειτουργίας:

-Από τη Δευτέρα μέχρι και την Παρασκευή δεν ανοίγει νωρίτερα από τις 5:00 π.μ. και μπορεί να λειτουργεί μέχρι τις 7:30 μ.μ., κατά τη χειμερινή περίοδο και μέχρι τις 8:00 μ.μ. κατά τη θερινή περίοδο, με εξαίρεση την Τετάρτη, κατά την οποία δεν ανοίγει νωρίτερα από τις 5:00 π.μ. και δεν κλείνει αργότερα από τις 3:00 μ.μ.·

-Το Σάββατο δεν ανοίγει νωρίτερα από τις 5:00 π.μ. και μπορεί να λειτουργεί μέχρι τις 7:00μ.μ., κατά τη χειμερινή περίοδο, και μέχρι τις 7:30 μ.μ. κατά τη θερινή περίοδο

-Την Κυριακή δεν ανοίγει νωρίτερα από τις 5:00 π.μ. και μπορεί να λειτουργεί μέχρι τις 1.00 μ.μ.
Κάθε πρακτορείο στοιχημάτων, από τη Δευτέρα μέχρι και την Κυριακή, δεν ανοίγει νωρίτερα από τις 5:00 π.μ. και μπορεί να λειτουργεί μέχρι τις 12:00 μ.μ.

 

 

Ειδήσεις σήμερα:ΠτΔ: «Δεν είμαστε σε θέση να δεχτούμε άλλους Σύρους πρόσφυγες - Είμαστε στα όριά μας»

ΠτΔ: «Δεν είμαστε σε θέση να δεχτούμε άλλους Σύρους πρόσφυγες - Είμαστε στα όριά μας»

Η Κύπρος προσπαθεί να έχει ρόλο διαμεσολαβητή, καθιστώντας σαφές προς όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές ότι μια περαιτέρω κλιμάκωση δεν είναι προς το συμφέρον καμίας χώρας και ότι η κρίση αυτή δεν μπορεί να διευθετηθεί με στρατιωτικά μέσα, δήλωσε για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης. 

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Back to top