Google Play Store Apple Store
World News Media Themasports Socialista lifenewscy ARJ Radio

Οι 27 προσανατολίζονται να προχωρήσουν σε ευρωπαϊκή λύση για τη φορολογία της ψηφιακής οικονομίας

25.03.2021
19:00
Κόσμος

Οι 27 αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων προσανατολίζονται να προχωρήσουν σε ευρωπαϊκή λύση για τη φορολογία της ψηφιακής οικονομίας αν δεν επιτευχθεί συμφωνία σε παγκόσμιο επίπεδο και υπενθυμίζουν ότι, ως βάση για έναν πρόσθετο ίδιο πόρο, η Κομισιόν θα υποβάλει το πρώτο εξάμηνο του 2021 πρόταση για ψηφιακή εισφορά, με σκοπό την εισαγωγή της το αργότερο την 1η Ιανουαρίου 2023.

Συγκεκριμένα, στο προσχέδιο της δήλωσης, οι 27 αναφέρουν τα εξής:

"Υπογραμμίζουμε τη σημασία μιας ισχυρής, ανθεκτικής και πλήρως λειτουργικής ενιαίας αγοράς και της αυστηρής εφαρμογής και επιβολής των κανόνων της ενιαίας αγοράς."

"Τονίζουμε την ανάγκη ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας και της ανθεκτικότητας της βιομηχανίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ, για την επιτάχυνση των πράσινων και ψηφιακών μεταβάσεών της, μεταξύ άλλων μέσω κατάλληλων οχημάτων για την υποστήριξη πολυκρατικών έργων και για την αντιμετώπιση στρατηγικών εξαρτήσεων."

"Επιπλέον, η επικαιροποίηση της βιομηχανικής στρατηγικής για την Ευρώπη θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τα διδάγματα που αντλήθηκαν μέχρι στιγμής από την κρίση COVID-19 και να υποστηρίξει την προσπάθεια ανάκαμψης."

"Τονίζουμε τη σημασία του ψηφιακού μετασχηματισμού για την ανάκαμψη της Ευρώπης, για την ασφάλεια, την ανταγωνιστικότητά και την ευημερία των κοινωνιών μας. Σε αυτό το πλαίσιο, υπενθυμίζουμε τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 1-2ης Οκτωβρίου 2020 και της 10-11 Δεκεμβρίου 2020."

"Επιπλέον, υπογραμμίζουμε την ανάγκη ενίσχυσης της ψηφιακής κυριαρχίας της Ευρώπης με αυτοδιάθεση και ανοιχτό τρόπο αξιοποιώντας τις δυνάμεις της και μειώνοντας τις αδυναμίες της."

"Η ανακοίνωση της Κομισιόν «2030 Digital Compass: the European way for the Digital Decade» είναι ένα βήμα προς την χαρτογράφηση της ψηφιακής ανάπτυξης της Ευρώπης για την επόμενη δεκαετία."

"Καλούμε το Συμβούλιο να το εξετάσει γρήγορα με σκοπό την προετοιμασία του προβλεπόμενου προγράμματος ψηφιακής πολιτικής."

"Επιπλέον, καλούμε την Κομισιόν να εντοπίσει περαιτέρω συστήματα κρίσιμων τεχνολογιών και στρατηγικών τομέων, προκειμένου να ενισχύσει και να βελτιώσει την προσέγγιση της ευρωπαϊκής πολιτικής έναντι αυτών".

"Καλούμε την Κομισιόν να διευρύνει την εργαλειοθήκη πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ψηφιακό μετασχηματισμό, τόσο σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και σε εθνικό επίπεδο, και να χρησιμοποιήσει όλα τα διαθέσιμα μέσα από τη βιομηχανική, εμπορική και ανταγωνιστική πολιτική, τις δεξιότητες και την εκπαίδευση, την πολιτική έρευνας και καινοτομίας και τη μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση μέσα για τη διευκόλυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού."

"Ζητούμε την καλύτερη αξιοποίηση των δυνατοτήτων των δεδομένων και των ψηφιακών τεχνολογιών προς όφελος της κοινωνίας, του περιβάλλοντος και της οικονομίας, διατηρώντας παράλληλα τη σχετική προστασία δεδομένων, την προστασία της ιδιωτικής ζωής και άλλα θεμελιώδη δικαιώματα και διασφαλίζοντας τη διατήρηση των δεδομένων που είναι απαραίτητα για την άσκηση του έργου αστυνομίας και των δικαστικών αρχών νόμιμες εξουσίες για την καταπολέμηση του σοβαρού εγκλήματος"

"Αναγνωρίζουμε την ανάγκη επιτάχυνσης της δημιουργίας κοινών χώρων δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης της διασφάλισης της πρόσβασης και της διαλειτουργικότητας των δεδομένων και προσβλέπουμε στην πρόταση της Κομισιόν για ένα κανονιστικό πλαίσιο για την Τεχνητή Νοημοσύνη και τη συνοδευτική αναθεώρηση του συντονισμένου σχεδίου, για την επιτάχυνση της χρήσης αυτής της τεχνολογίας, διασφαλίζοντας παράλληλα την ασφάλεια και τον πλήρη σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων."

"Καλούμε την Κομισιόν να παρουσιάσει γρήγορα την πρόοδο που έχει σημειωθεί και τα υπόλοιπα μέτρα που είναι απαραίτητα για τον καθορισμό των τομεακών χώρων δεδομένων που ανακοινώνονται στην ευρωπαϊκή στρατηγική για τα δεδομένα του Φεβρουαρίου 2020."

"Καλούμε τους συννομοθέτες να προχωρήσουν γρήγορα στις προτάσεις σχετικά με τον νόμο για τις ψηφιακές υπηρεσίες, τον νόμο για τις ψηφιακές αγορές και τον νόμο περί διακυβέρνησης δεδομένων με σκοπό τη βελτίωση της πρόσβασης και της ανταλλαγής, ομαδοποίησης και επαναχρησιμοποίησης δεδομένων και για την ενίσχυση της ενιαία αγορά ψηφιακών υπηρεσιών δημιουργώντας έναν ασφαλέστερο ψηφιακό χώρο και ίσους όρους ανταγωνισμού για την προώθηση της καινοτομίας και της ανταγωνιστικότητας."

"Καλούμε το Συμβούλιο να συνεχίσει τις εργασίες του για το σχέδιο δράσης για την ευρωπαϊκή δημοκρατία."

"Ζητούμε να ενισχυθούν οι διεθνείς προσπάθειες προσέγγισης από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη τόσο διμερώς όσο και μέσω σχετικών φόρουμ και οργανισμών με σκοπό την προώθηση των ψηφιακών προτύπων της ΕΕ και την ανάπτυξη παγκόσμιων ψηφιακών κανόνων σε στενή συνεργασία με ομοειδείς εταίρους."

"Τονίζουμε την ανάγκη επείγουσας αντιμετώπισης των φορολογικών προκλήσεων που προκύπτουν από την ψηφιοποίηση της οικονομίας προκειμένου να διασφαλιστεί ότι όλοι οι φορείς εκμετάλλευσης πληρώνουν το δίκαιο μερίδιο του φόρου τους."

"Επαναλαμβάνουμε την έντονη προτίμησή μας και τη δέσμευσή μας για μια παγκόσμια λύση για τη διεθνή ψηφιακή φορολογία και θα προσπαθήσουμε να επιτύχουμε μια λύση βάσει συναίνεσης έως τα μέσα του 2021 στο πλαίσιο του ΟΟΣΑ."

"Επιβεβαιώνουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι έτοιμη να προχωρήσει εάν δεν προκύψει η προοπτική μιας παγκόσμιας λύσης."

"Υπενθυμίζουμε ότι, ως βάση για έναν πρόσθετο ίδιο πόρο, η Κομισιόν θα υποβάλει το πρώτο εξάμηνο του 2021 πρόταση για ψηφιακή εισφορά, με σκοπό την εισαγωγή της το αργότερο την 1η Ιανουαρίου 2023."

"Εν όψει της επικείμενης Διάσκεψης Κορυφής του Πόρτο, υπογραμμίζουμε ότι μια επιτυχημένη ψηφιακή μετάβαση απαιτεί να μην μένει κανένας πίσω."

"Χρειαζόμαστε τα απαραίτητα εργαλεία και υποδομή, καθώς και δεξιοτήτων, αναβάθμισης και επανεκπαίδευσης, διασφαλίζοντας παράλληλα δίκαιες συνθήκες εργασίας και υψηλά πρότυπα στην ψηφιακή οικονομία."

"Υποστηρίζουμε τους τομείς προτεραιότητας πολιτικής της Ετήσιας Στρατηγικής για την Αειφόρο Ανάπτυξη και καλούμε τα κράτη μέλη να τα συμπεριλάβουν στα εθνικά τους σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας."

ΑΠΟ ΚΥΠΕ