Google Play Store Apple Store
World News Media Themasports Socialista lifenewscy

Σημαντικό βήμα για θωράκιση έναντι στη διαφθορά - Προχωρεί η ίδρυση της Ανεξάρτητης Αρχής

18.02.2022
10:06
Πολιτική

 

Χθες (17/2) έγινε ένα σημαντικό βήμα που ανοίγει τον δρόμο για την αποκατάσταση της αξιοπιστίας των θεσμών και του πολιτικού συστήματος, αναφέρει η Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως Στέφη Δράκου χαιρετίζοντας τη ψήφιση του Νομοσχεδίου Ίδρυσης και Λειτουργίας της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς και του Νομοσχεδίου για Διαφάνεια στις Διαδικασίες Λήψης Δημόσιων Αποφάσεων.

Μετά από μακρόχρονη συζήτηση και εντατική προσπάθεια, τέθηκε η βάση για την ικανοποίηση ενός επιτακτικού κοινωνικού αιτήματος που αποτελεί πρώτη προτεραιότητα του πολίτη: η πρώτη θεσμική θωράκιση πολιτείας και κοινωνίας έναντι φαινομένων διαφθοράς, με ένα ισχυρό νομοθετικό πλαίσιο.

Η ψήφιση των δύο νομοσχεδίων σε συνδυασμό με το νομοσχέδιο για προστασία των πληροφοριοδοτών που είχε ήδη ψηφιστεί από τη Βουλή είναι μια καλή αρχή που μας κάνει αισιόδοξους.

Κατοχυρώνεται πλέον η διαφάνεια και τίθεται ενώπιον μας η επόμενη μεγάλη ευθύνη που είναι η πρακτική υλοποίηση των έργων και η αποτελεσματική εφαρμογή των νομοθεσιών.

Η χώρα μας συμπεριλαμβάνεται πλέον στον κατάλογο με τις λίγες Ευρωπαϊκές χώρες που απέκτησαν ένα σύγχρονο και ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο κατά της διαφθοράς, το οποίο συμβαδίζει με τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Δεν αναμένουμε πως τα φαινόμενα διαφθοράς θα εξαλειφθούν με τη ψήφιση των νομοσχεδίων. Έχουμε όμως τα εργαλεία να τα προλαμβάνουμε, να τα επισημαίνουμε, να τα αντιμετωπίζουμε, να τα στέλνουμε στη Δικαιοσύνη και κυρίως να εκπαιδεύουμε ώστε να κατανοηθεί το φαινόμενο της διαφθοράς και να τυγχάνει καλύτερου χειρισμού.

Στο επίκεντρο του νομοθετικού πλαισίου βρίσκεται η Ανεξάρτητη Αρχή, η οποία έχει όλες τις απαραίτητες εξουσίες ώστε να επιτελέσει με επιτυχία το βαρυσήμαντο έργο της. Μια πραγματικά Ανεξάρτητη Αρχή αφού δεν υπάγεται σε οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία του κράτους και δεν δέχεται εντολές και οδηγίες από οποιοδήποτε αξιωματούχο. Έχει δικό της προϋπολογισμό και καθορίζει η ίδια τις ανάγκες της.

Δημιουργείται γνωμοδοτικό συμβούλιο από πρώην δικαστή του Ανωτάτου Δικαστηρίου, τον Πρόεδρο της Κυπριακής Ακαδημίας Γραμμάτων και Τεχνών, τον Πρόεδρο της Συνόδου των Πρυτάνεων, τον Πρόεδρο του ΠΔΣ και τον Πρόεδρο του ΣΕΛΚ. Καταρτίζει κατάλογο προτείνοντας τρία άτομα σε κάθε θέση, αφού ενημερώσει και συζητήσει με την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών. Ο κατάλογος κατατίθεται στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για να διορίσει τον Επίτροπο και τα μέλη της Αρχής. Τα μέλη δεν μπορούν να παυθούν εκτός μέσα από την ίδια διαδικασία που ακολουθείται για την παύση των δικαστών του Ανωτάτου Δικαστηρίου.

Η Αρχή έχει διευρυμένες διερευνητικές εξουσίες για να εξετάζει και να αξιολογεί πληροφορίες από πολίτες για πιθανές πράξεις διαφθοράς, που πλέον προστατεύονται από το νομοσχέδιο που έχει ψηφιστεί στις 20/01. Θα έχει την εξουσία να ζητά στοιχεία από οποιοδήποτε πρόσωπο ή υπηρεσία, να έχει πρόσβαση σε έγγραφα και να λαμβάνει μαρτυρίες. Η άρνηση ή η ψευδής παροχή πληροφοριών προς την Αρχή θα είναι ποινικό αδίκημα και θα επισύρει ποινή φυλάκισης.

Το τρίτο νομοσχέδιο διασφαλίζει τη διαφάνεια στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα. Αξιωματούχοι και λειτουργοί του δημόσιου τομέα οφείλουν να ενημερώνουν την Αρχή για όλες τις συναντήσεις που έχουν με πρόσωπα που επιθυμούν να εμπλακούν στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, τα οποία θα είναι εγγεγραμμένα σε μητρώο που θα τηρείται από την Αρχή, για σκοπούς διαφάνειας.

Και τα τρία νομοσχέδια που αποτελούν το νομοθετικό πλαίσιο είναι αποτέλεσμα συλλογικής προσπάθειας στα πλαίσια ενός διαλόγου που διεξήχθη σε κλίμα συναίνεσης και καλής θέλησης. Η Βουλή δικαίωσε τον ρόλο της θέτοντας την ενότητα, την ευθύνη και την ανταπόκριση στην κοινωνία πιο ψηλά από τις διαφορές της.

Θα ήθελα να ευχαριστώ τα μέλη των Κοινοβουλευτικών Επίτροπων Νομικών και Θεσμών, τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο, τα μέλη της κοινωνίας των πολιτών και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς που συνέβαλαν στη διαμόρφωση των νομοσχεδίων. Ιδιαίτερα ευχαριστώ τον Πρόεδρο της Επιτροπής Νομικών που διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση και ψήφιση των νομοσχεδίων, όπως και τον Πρόεδρο της Επιτροπής Θεσμών που εργάστηκε μεθοδικά για την ολοκλήρωση του τρίτου νομοσχεδίου.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες οφείλω στον Γενικό και Βοηθό Γενικό Εισαγγελέα για τη συνεχή συμμετοχή τους στη συζήτηση των νομοσχεδίων και για τις καταλυτικές τους παρεμβάσεις.