ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Υφ. Ερευνας: «Σύντομα ανακοινώσεις για κοινά προγράμματα χρηματοδότησης με Ελλάδα και Ισραήλ»

Υφ. Ερευνας: «Σύντομα ανακοινώσεις για κοινά προγράμματα χρηματοδότησης με Ελλάδα και Ισραήλ»

Κοινά προγράμματα χρηματοδότησης με Ελλάδα και Ισραήλ, στο πλαίσιο της προσπάθειας «για προώθηση διεθνών συνεργασιών με χώρες που διαθέτουν σημαντικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα σε τομείς προτεραιότητας», αναμένεται να ανακοινωθούν σύντομα, είπε ο Υφυπουργός Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, Νικόδημος Δαμιανού, χαιρετίζοντας ημερίδα του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ).

Η Ημερίδα με θέμα «Καινοτομία, Συνεργασία, Ανάπτυξη», πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή στη Λευκωσία και σε αυτήν υπήρξε αθρόα συμμετοχή επαγγελματιών, επιστημόνων, ερευνητών και επιχειρηματιών. Ομιλητές και προσκεκλημένοι υπογράμμισαν την ανάγκη να τεθούν οι βάσεις ενός καλά διασυνδεδεμένου οικοσυστήματος έρευνας και επιχειρηματικότητας.

Ο Υφυπουργός Ερευνας τόνισε στον χαιρετισμό του ότι η καινοτομία είναι «μία έννοια άρρηκτα συνδεδεμένη με την οικονομική ανάπτυξη και την ευημερία κάθε κοινωνίας», αναφέροντας επίσης ότι η Κυβέρνηση θεωρεί «πως οι δαπάνες για την Έρευνα και την Καινοτομία δεν αποτελούν κόστος αλλά επένδυση».

Όπως είπε, «μέσω μίας σειράς πολιτικών, μεταρρυθμίσεων και χρηματοδοτικών προγραμμάτων, στοχεύουμε στη δημιουργία ενός ισχυρού, ενιαίου και αποτελεσματικά διασυνδεδεμένου οικοσυστήματος έρευνας και καινοτομίας». Αναφέρθηκε, ακολούθως, σε μέτρα και κίνητρα της Κυβέρνησης με στόχο την αναβάθμιση της θέσης της Κύπρου ως περιφερειακού κόμβου καινοτομίας και τεχνολογίας.

Στην κατεύθυνση αυτή, όπως είπε, αποσκοπεί η επέκταση των φορολογικών κινήτρων για δαπάνες και επενδύσεις σε Ε&Κ, η τροποποίηση του θεσμικού πλαισίου που διέπει τη μεταφορά γνώσης και τη σύσταση εταιρειών-τεχνοβλαστών από τα Δημόσια Πανεπιστήμια, η διεξαγωγή μελέτης για τη σύσταση Εθνικού Οργανισμού Αναπτύξεως για την αντιμετώπιση των χρηματοδοτικών κενών, που έχουν εντοπιστεί σε σχέση με τις μικρομεσαίες και τις νεοφυείς επιχειρήσεις, αλλά και η σύσταση του Κυπριακού Ταμείου Χρηματοδότησης Κεφαλαίου, το οποίο θα επενδύει κυρίως σε νεοφυείς και καινοτόμες κυπριακές εταιρείες, και του οποίου η λειτουργία αναμένεται να ξεκινήσει σύντομα.

Σημείωσε, τέλος, ότι έργα μετασχηματισμού της τεχνολογικής μηχανής του Δημοσίου, θα οδηγήσουν στον εκσυγχρονισμό της τεχνολογικής υποδομής και των οργανωτικών δομών και διαδικασιών του κράτους.

Χαιρετισμό στην Ημερίδα απηύθυνε, επίσης, ο Δημήτρης Σκουρίδης, Επικεφαλής Επιστήμονας για Έρευνα, Καινοτομία και Τεχνολογία, ο οποίος αναφέρθηκε στην ανάγκη για αξιοποίηση των ευκαιριών που προσφέρονται, με στόχο τη δημιουργία μίας σύγχρονης Κύπρου, με μακροπρόθεσμα οφέλη για την οικονομία και τους πολίτες της.

«Το ΙδΕΚ, ως ο εθνικός φορέας για την υποστήριξη και την προώθηση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας στην Κύπρο, κτίζει και εξελίσσει τις δυνατότητες του οικοσυστήματος», ανέφερε ο κ. Σκουρίδης, σημειώνοντας ότι για την περίοδο 2021 – 2027, το Ίδρυμα αναμένεται να διαθέσει πέραν των €150 εκατ. μέσω στοχευμένων επενδύσεων στους πυλώνες της έρευνας, της μεταφοράς γνώσης, της καινοτομίας, της ανάπτυξης υποδομών και της διεθνοποίησης.

Ανοδικές οι επιδόσεις της χώρας στην Ε&Κ, είπε ο διευθυντής ΙδΕΚ

Τις ανοδικές επιδόσεις της Κύπρου στην έρευνα και καινοτομία, καθώς και τα χρηματοδοτικά προγράμματα που προσφέρει το ΙδΕΚ, παρουσίασε ο Γενικός Διευθυντής του Ιδρύματος, Θεόδωρος Λουκαΐδης.

Όπως είπε, η Κύπρος βρέθηκε στη δέκατη θέση μεταξύ των 27 κρατών-μελών της ΕΕ, σύμφωνα με το European Innovation Scoreboard 2023. Επίσης, σύμφωνα με το Greenfield Foreign Direct Investment Performance Index 2023, η Κύπρος καταλαμβάνει την τέταρτη θέση στην Αναδυόμενη Ευρώπη και την ενδέκατη παγκοσμίως. Στο Global Innovation Index 2023, κατέχει τη δεύτερη θέση στην περιοχή της Βόρειας Αφρικής και Δυτικής Ασίας.

Σημείωσε ότι αυτή τη στιγμή δραστηριοποιούνται στην Κύπρο περισσότεροι από 2500 ερευνητές, περισσότεροι από 4000 επιχειρηματίες, περισσότερα από έξι Κέντρα Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας, περισσότερες από δέκα θερμοκοιτίδες (incubators), επιταχυντές (accelerators) και VC Funds, καθώς και περισσότερες από 400 νεοφυείς και καινοτόμες επιχειρήσεις.

Αναφέρθηκε, ακόμα, στους θεματικούς τομείς με κρίσιμη μάζα στην Κύπρο, όπως οι ψηφιακές τεχνολογίες, οι τεχνολογίες αμυντικής βιομηχανίας, το διάστημα, η υγεία, το περιβάλλον, η αγροδιατροφή, τα θαλάσσια και ναυτιλιακά οικοσυστήματα και οι ΑΠΕ.

Αναφερόμενος στα προγράμματα που παρέχει το ΙδΕΚ, εξήγησε ότι, μεταξύ άλλων, αυτά παρέχουν τη δυνατότητα απασχόλησης διδακτορικών φοιτητών σε εταιρείες, για εκπόνηση έρευνας, τη δυνατότητα εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας από νέους επιστήμονες, τη συνεργασία επιχειρήσεων με οργανισμούς έρευνας, τη στήριξη όσων κάνουν τα πρώτα τους βήματα στην ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων, τη διασύνδεση κυπριακών επιχειρήσεων προκειμένου να διεισδύσουν σε νέες αγορές, καθώς και για ανάπτυξη δεξιοτήτων που χρειάζονται στον χώρο της καινοτομίας.

Σε «νηπιακό στάδιο» η διασύνδεση έρευνας και επιχειρηματικότητας

Την ανάγκη για εντατικοποίηση των συνεργασιών μεταξύ του ερευνητικού κόσμου και του επιχειρείν, με απώτερο σκοπό την αύξηση του αριθμού των εταιρειών που επενδύουν σε δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης, υπογράμμισαν επιχειρηματίες, ερευνητές και ακαδημαϊκοί που συμμετείχαν συζήτηση στο πλαίσιο της ημερίδας.

Ο Πρύτανης του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου, Ανδρέας Ευσταθίου, ανέφερε στο πλαίσιο της συζήτησης ότι η διασύνδεση έρευνας και επιχειρηματικότητας μπορεί να βοηθήσει και το ερευνητικό έργο των πανεπιστημίων, αλλά και να συμβάλει στην ανάδειξη της Κύπρου σε κόμβο ανώτατης εκπαίδευσης

Η Θεοδώρα Κρασιά-Χριστοφόρου, Καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, επεσήμανε ότι όσοι ασχολούνται με έρευνα δεν έχουν απαραίτητα γνώση του τι υπάρχει στον επιχειρηματικό χώρο, εξηγώντας ότι θα ήταν χρήσιμο και για τις δύο πλευρές να γνωρίζουν η μία τις δραστηριότητες της άλλης. Η ίδια εξέφρασε την έκπληξή της όταν ενημερώθηκε την ύπαρξη εταιρειών που ασχολούνται με τεχνολογίες αιχμής.

Ο Βαλεντίνος Πολυκάρπου, Πρόεδρος Tech Island, σημείωσε ότι η διασύνδεση έρευνας και επιχειρηματικότητας απασχολεί όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, υπογράμμισε, όμως, ότι προς το παρόν αυτή βρίσκεται σε νηπιακό στάδιο. Για να αναδείξει την ανάγκη να επιταχυνθεί η διαδικασία αυτή, ανέφερε ότι οι γεωπολιτικές εξελίξεις στην περιοχή μας τα τελευταία χρόνια, είχαν ως αποτέλεσμα να εγκατασταθούν στην Κύπρο χιλιάδες εξειδικευμένου προσωπικού, το οποίο, όπως εξήγησε, χρειάζεται πρόσβαση στο ερευνητικό έργο και σε νέα ταλέντα. Έτσι, πρόσθεσε, θα διασυνδεθούν το ακαδημαϊκό κομμάτι και τη βιομηχανία.

Ο κ. Πολυκάρπου σημείωσε, ακόμα, ότι πέρα από όσα χρειάζεται να γίνουν στην κατεύθυνση αυτή, χρειάζεται να περάσει και η κουλτούρα της αποτυχίας στους νέους ανθρώπους, ώστε να κατανοήσουν ότι είναι κομμάτι της πορείας προς την επιτυχία.

Η Διευθύντρια του RSL Revolutionary Labs, Μαριάννα Προκόπη – Δημητριάδη, υπογράμμισε ότι η Κύπρος μπορεί να μην είναι βιομηχανική χώρα, αλλά παράγει «εξαιρετικά μυαλά». Υπογράμμισε, τη σημασία της στήριξης που παρέχεται στην καινοτομία από το ΙδΕΚ, καθώς και τη σημασία της άντλησης ιδιωτικού κεφαλαίου για τη βιωσιμότητα καινοτόμων επιχειρηματικών κινήσεων.

Κατά το δεύτερο μέρος της ημερίδας, πραγματοποιήθηκαν τέσσερα παράλληλα εργαστήρια με επίκεντρο τις θεματικές τις ICT-Εφαρμογές Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, την Ενέργεια, Πράσινη Ανάπτυξη και Περιβάλλον, με τη συμμετοχή και της Επιτρόπου Περιβάλλοντος, αλλά και τις Επιστήμες Υγείας, καθώς και τη Ναυτιλία και Γαλάζια Οικονομία.

Το κάθε εργαστήριο εγκαινιάστηκε με την παρουσίαση των κυβερνητικών πολιτικών, των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων που προωθούνται, ενώ ακολούθησαν συζητήσεις με τη συμμετοχή επιχειρηματιών, στελεχών από startups και ερευνητικά / ακαδημαϊκά ιδρύματα, καθώς και εκπροσώπων από τα Κέντρα Αριστείας.

Στην ημερίδα συμμετείχαν περίπου 400 άτομα από κυβερνητικούς φορείς, επιχειρήσεις όλων των μεγεθών, όπως και νεοφυείς επιχειρήσεις, από επιχειρηματικούς συνδέσμους και οργανώσεις, Πανεπιστήμια και Ερευνητικούς Οργανισμούς, καθώς και από incubators (θερμοκοιτίδες) και accelerators (επιταχυντές) νεοφυών επιχειρήσεων και από κέντρα καινοτομίας και επιχειρηματικότητας.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

 

 

Ειδήσεις σήμερα:

Αυτά είναι τα αποτελέσματα των υποψήφιων έφεδρων αξιωματικών της 2024 ΕΣΣΟ

Ενώπιον κακουργιοδικείου οδηγείται ο Ζαννέττου – Υπέγραψε εγγύηση 100 χιλιάδων ευρώ

Καύσιμα: Συνεχίζονται οι μειώσεις – Δείτε τα φθηνότερα και τα ακριβότερα πρατήρια Παγκύπρια – Πίνακες

Πιάνει δουλειά η Ελεγκτική για δαπάνες υποψηφίων - Το πρόστιμο και οι «τρύπες» στη νομοθεσία

Πυρκαγιά στην Πάφο: Σε επιφυλακή η Πυροσβεστική - Οι πληροφορίες που αξιολογούν για τα αίτιαΑυτός είναι ο πρώτος Υφυπουργός Μετανάστευσης - Θέμα συζήτησης ο διορισμός του

Αυτός είναι ο πρώτος Υφυπουργός Μετανάστευσης - Θέμα συζήτησης ο διορισμός του

Την ερχόμενη Δευτέρα τίθεται σε ισχύ ο νόμος περί της ίδρυσης του Υφυπουργείου Μετανάστευσης.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Back to top